Hukuk Fakültesi
|

Birim Kalite Kurulu

  • Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK
  • Doç. Dr. Engin SAYGIN
  • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep DÖNMEZ 
  • Arş. Gör. Dr. Mert SİLAHŞÖR
  • Arş. Gör. Dr. Köroğlu KAYA
  • Arş. Gör. Onur Musab KARAKAŞ
  • Arş Gör. Furkan Güven TAŞTAN
  • Fakülte Sekreter V. Ahmet Turan YILDIZ