Hukuk Fakültesi
|

Birim Kalite Kurulu

  • Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK
  • Doç. Dr. Yeliz ŞANLI ATAY
  • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep DÖNMEZ 
  • Dr. Öğr. Üyesi A.Oğuzhan HACIÖMEROĞLU 
  • Dr. Öğr. Üyesi İlhan BULUT 
  • Fakülte Sekreteri Mehmet ŞAHBALI