Öğrenme ve Öğretme Birimi Koordinatörlüğü
|

Projeler

BAP projesi: Bilişsel Esneklik Özerklik ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması (01.04.2024- devam)

Eğitim alanında, bilişsel esneklik ve bir dizi temel becerinin dinamik etkileşimi giderek artan bir ilgi konusu olarak ortaya çıkmıştır. Yeni durumlar ve zorluklar karşısında kişinin düşüncesini ve yaklaşımını uyarlama kapasitesi olarak kabul edilen bilişsel esneklik, öğrenme ve problem çözme üzerinde geniş kapsamlı etkileri olan temel bir beceri olarak hizmet etmektedir. Eleştirel düşünme, öğrenen özerkliği, bilişsel yeniden yapılandırma, problem çözme ve uyarlanabilirlik gibi kritik yetkinlikleri birbirine bağlayan önemli bir bağlantı olarak işlev görür. Bilişsel esnekliğin bu hayati becerileri nasıl karmaşık bir şekilde ördüğünü anlamak, eğitim stratejilerini, müfredat tasarımını ve öğretim metodolojilerini geliştirmek isteyen eğitimciler, araştırmacılar ve politika yapıcılar için araştırılması gereken önemli bir konudur.Bu proje Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlük bünyesinde e-devlet onaylı sertifka sağlayan kredili bir seçmeli ders olarak verilen RALL 101-102 (Advising Learning Lesson) derslerinin özerkliği, eleştirel düşünmeyi ve bilişsel esnekliği geliştirmeye nasıl yardımcı olduğunu ve değişkenler arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri araştırmayı amaçlamaktadır.

RALL dersinden başarıyla geçen ve sertifikasını alan öğrenciler, üniversitemiz Öğrenme ve Öğretme Merkezinde (ÖĞMER) Öğrenme Danışmanlığı Programı ile ÖĞMER'de kısmi zamanlı öğrenci olarak istihdam imkanı ve saha tecrübesi olanağı sağlanmaktadır. Böylece bu etkinlikler eğitim-öğretim boyutuna da katkı sağlayacaktır.