Faculty of Law
|

GRADUATE

single

ANNOUNCEMENTS
ACADEMIC CALENDAR
COURSE SCHEDULES
SYLLABUS
FORMS
ACADEMIC RULES

      Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği (Graduate Education Directive)
      Uluslararası Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Kabul Yönergesi 
      (Regulation for Acceptance of Prospective International Students to Graduate Programs)
      Bütünleme Sınavlarına İlişkin Esaslar (Make-Up Exam Rules)
      Yatay Geçiş İçin İstenilen Evrak (Documents for Horizontal Transition)
      Yatay Geçiş Kayıt Formu (Horizontal Transition Registration Form)

GRADUATION PROCEDURES

      Doctorate Programme
      Master Programme
      Master Programme (without thesis)

Institute of Social Sciences