Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|

AYBÜ Öğrencilerinin 67 Projesi TÜBİTAK Tarafından Desteklenmeye Hak Kazandı

single

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı 2023 Yılı 2. dönem çağrısı destek hakkı kazananların listesi yayınlandı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) TÜBİTAK-BİDEB lisans ve ön lisans öğrenci projelerinden 2209-A kapsamında 61 proje, 2209-B kapsamında 6 proje olmak üzere toplamda 67 proje ile desteklenmeye hak kazandı.

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında; Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinden 1 proje, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden 3 proje, İşletme Fakültesinden 6 proje, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden 26 proje, Sağlık Bilimleri Fakültesinden 22 proje, Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1 proje, Spor Bilimleri Fakültesinden 1 proje, Tıp Fakültesinden 1 proje desteklenmeye hak kazanırken, 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında ise Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinden 1 proje, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden 5 proje olmak üzere toplamda 67 proje desteklenecek.

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı hakkında
2209-A Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek; ön lisans öğrencilerine ise lisans öğrenimi öncesinde proje hazırlama kültürü kazandırmaktır. Bu çağrı duyurusunda üniversite öğrencilerinin “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)” çerçevesinde araştırma projelerini hazırlamaları teşvik edilmektedir. Birleşmiş Milletler (BM) gündeminde de sürekli üzerinde durulan bir konu haline gelen SKA genel olarak; yoksulluğu sona erdirme, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele, ekonomik büyüme, enerji, üretim/ tüketim, sanayileşme ve iklim değişikliği ile ilgili konuları kapsamaktadır.

2209-B Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı hakkında
2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı ile üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans/lisans öğrencilerinin, sanayiye yönelik projeler yoluyla araştırma yapmaya ve araştırma ekosistemine katılmalarına teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında öğrencilere üniversitelerden bir akademik danışmanla birlikte AR-GE/tasarım merkezi, teknoparklar veya 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren sanayi kuruluşları bünyesindeki yerleşik sermaye şirketlerinde görevli bir sanayi danışmanı rehberlik yapabilmektedir.

2209-A Programı 2023/2. dönem çağrı sonucuna ilişkin, destek hakkı kazananların listesine ulaşmak için tıklayınız.
2209-B Programı 2023/2. dönem çağrı sonucuna ilişkin, destek hakkı kazananların listesine ulaşmak için tıklayınız.