Institute for International Relations and Strategic Research
|

S.S.S

SIKÇA SORULAN SORULAR

 

1 – KAYIT AŞAMASI

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPMAK İSTİYORUM. ENSTİTÜNÜZÜN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ ALMAK İSTİYORUM. 

Enstitümüz WEB sayfasında yayınlanmış olan "AYBÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" inceleyebilirsiniz. İLGİLİ LİNK İÇİN TIKLAYINIZ.

ENSTİTÜNÜZÜN BÜNYESİNDE BULUNAN PROGRAMLARIN ÖĞRENCİ ALIM KIRİTERLERİ HAKKINDA BİLGİ ALMAK İSTİYORUM.

Enstitümüz WEB sayfası TÜM DUYURULAR bölümünden, daha önceki dönemlerde ilana çıkılmış bilgileri inceleyebilirsiniz.

HARÇ ÜCRETİNİ NEREYE ÖDEMEM GEREKİYOR?

Harç ücretlerini öğrenci numaranız ile herhangi bir Halkbank şubesinden, Halkbank ATM’sinden veya Halkbank internet şubesinden yapabilirsiniz. Hesap numarası IBAN numarası olmadan sadece öğrenci numarası ile ödeme yapılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

2 – ÖĞRENCİLİK SÜRECİ

PASİF ÖĞRENCİ DURUMUNDAYIM. 2 DÖNEM DERS SEÇMEDİĞİM İÇİN DANIŞMANIM DÜŞÜRÜLMÜŞ. NE YAPMAM GEREKİYOR?

Enstitümüz web sayfası formlar bölümünde bulunan Pasif Durumdaki Öğrencilerin Danışman Belirlemesi İçin Form doldurduktan ve imzaları tamamlandıktan sonra enstitü yazı işlerine teslim edilecektir. Daha sonra yönetim kurulunda dilekçe incelenecektir. Çıkacak karara göre işlem yapılacaktır.

DERS SEÇİMİNİ NEREDE ve NASIL YAPMAM GEREKİYOR.

Ders seçimi için akademik takvimde belirtilen tarihlerde OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden öğrenci tarafından yapılacak ve onaylanacaktır. Ders seçiminde dikkat edilmesi gerekenler ve ders programı duyurularımızdan takip ederek yapılır. 

DANIŞMAN/PROJE DANIŞMANI/TEZ DANIŞMANI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUM. NE YAPMAM GEREKİYOR?

Enstitümüz web sayfası formlar bölümünde bulunan Doktora/Yüksek Lisans Tez Danışmanı Değiştirme Formu doldurduktan ve imzaları tamamlandıktan sonra enstitü yazı işlerine teslim edilecektir. Daha sonra yönetim kurulunda dilekçe incelenecektir. Çıkacak karara göre işlem yapılacaktır.

TEZLİ/DOKTORA ÖĞRENCİSİYİM. DERSLERİMİN DIŞINDA UZMANLIK ALAN DERSİ, SEMİNER, TEZ ÇALIŞMASI DERSLERİ VAR. HANGİSİNİ SEÇMEM GEREKİYOR?

Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri, öğrencilikleri başladığı dönemden itibaren uzmanlık alan dersini alacaklardır. Ders aşamasındayken seminer dersi alacaklardır. Tez aşamasına geçtiğinde ise yine uzmanlık alan dersi alacaklar ve yanında ise tez çalışması dersini alacaktır. Doktora yeterlilik aşamasındaki öğrenci ise uzmanlık alan dersi ve doktora yeterlik çalışması dersi alacaklardır.

BÜTÜNLEME KAYIT NASIL YAPARIM

OBS Üzerinde bulunan DERS VE DÖNEM İŞLEMLERİ alt sekmesi olan BÜTÜNLEME KAYIT kutucuğunu tıklayarak oluşturunuz. Resim

3 – TEZ / PROJE AŞAMASI
 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİYİM. DERSLERİMİ TAMAMLADIM. TEZ ÖNERİ FORMUNU NE ZAMAN VERMEM GEREKİYOR. 

Derslerinizi tamamladığınız dönemden sonraki ilk dönem içinde Enstitümüz WEB sayfası FORMLAR bölümünde bulunan "Tez Öneri Formunu" hazırlayarak ve imzaları tamamladıktan sonra enstitümüze teslim etmeniz gerekmektedir.

YÜKSEK LİSANS / DOKTORA ÖĞRENCİSİYİM. TEZİMİ TAMAMLADIM VE SAVUNMA AŞAMASINA GEÇTİM. NE YAPMAM GEREKİYOR. 

Tezini tamamlayarak savunma aşamasına geçen öğrencinin danışmanı tarafından, asil ve yedek sınav jüri önerileri ile toplantı günü ve saatini belirten “Tez Sınav Jürisi atama Formu” doldurularak öğrenci tarafından Enstitüye iletilir. Tez Yazım Kılavuzuna uygun formatta hazırlanmış tez taslağı öğrenci tarafından çoğaltılarak toplantı tarihinden en az 15 gün önce “Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu” ile jüri üyelerine “Tez Teslim Tutanak Formunu” imzalatarak teslim edilir. Tez savunmasına girmeden önce “Tez Savunması Sınav Tutanağı Formu” hazır bulundurulur. (İlgili formlar Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü WEB sayfası Öğrenci İşleri / Formlar bölümünde mevcuttur.)

 

4 – MEZUNİYET AŞAMASI
 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİYİM. DERSLERİMİ TAMAMLADIM, MEZUNİYET İÇİN NE YAPMAM GEREKİYOR?

                Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü web sayfası / Öğrenci İşleri / Tezsiz Yüksek Lisans Proje Yazımı ve Mezuniyet İşlemleri kısmında belirtilen işlemleri yerine getirerek teslim edilir. (İlgili formlar, Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü WEB sayfası Öğrenci İşleri / Formlar bölümünde mevcuttur.)

YÜKSEK LİSANS / DOKTORA ÖĞRENCİSİYİM. TEZ SAVUNMA SINAVINDA BAŞARILI OLDUM. NE YAPMAM GEREKİYOR. 

Sınav sonucu Ana Bilim Dalı tarafından üst yazı ile “Tez Savunması Sınav Tutanağı Formu”, “Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu”,  “Tez Teslim Tutanak Formunu” ve "İntihal Raporu" eklenerek Enstitüye bildirilir.

Sınavda başarılı olan öğrenci tezin, Tez Yazım Kılavuzuna uygun hazırlanmış olan son halinin bir örneği kontrol için Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’ne teslim edilir. Kontrolü tamamlanan Tez 3 adet basılı, 1 adet CD, Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü web sayfası / Öğrenci İşleri / Tezli Yüksek Lisans Tez Yazımı ve Mezuniyet İşlemleri kısmında belirtilen işlemleri yerine getirerek teslim edilir. (İlgili formlar, Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü WEB sayfası Öğrenci İşleri / Formlar bölümünde mevcuttur.)

5 – DİĞER SORULAR

KAYIT SİLDİRMEK İSTİYORUM, NE YAPMAM GEREKİYOR?

Enstitümüz WEB sayfası Öğrenci İşleri / Formlar bölümünde bulunan Kayıt Sildirme Dilekçesi 'nin üzerinde bulunan imzalar tamamlandıktan sonra (danışman yoksa ana bilim dalı başkanı imza atabilir) enstitü yazı işlerine teslim edilecektir. Daha sonra yönetim kurulunda dilekçe incelenecektir. Çıkacak karara göre işlem yapılacaktır.

KAYIT DONDURMAK İSTİYORUM, NE YAPMAM GEREKİYOR?

Enstitümüz web sayfasında akademik takvimde bulunan tarihler içerisinde online olarak OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden yapılacaktır. Bir öğrenci en fazla 2(iki) dönem kayıt dondurabilir.

YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU YAPMAK İSTİYORUM NE YAPMAM GEREKİR.

Akademik takvimde belirtilen tarihlerde online olarak başvuru yapınız.

ÖĞRENCİ BELGESİ VE/VEYA TRANSKRİP ALMAK İSTİYORUM. BELGELERİ NASIL ALABİLİRİM.

Öğrenci Belgesini E-Devlet veya Enstitümüzden / Transkript belgesini Enstitümüzden alabilirsiniz.

BÜTÜNLEME KAYIT NASIL YAPARIM

OBS Üzerinde bulunan DERS VE DÖNEM İŞLEMLERİ alt sekmesi olan BÜTÜNLEME KAYIT kutucuğunu tıklayarak oluşturunuz. Resim

YÖNETİM KURULU KARARLARI

Öğrenci otomasyonunda bulunan genel işlemler menüsü altında bulunan genel bilgiler alt sekmesini tıklayın sağ tarafta açılan pencere içerisinde yönetim kurulu kararını öğrenebilirsiniz. Detay için tıklayınız