Personel Daire Başkanlığı
|

Formlar

Sayfada çalışmayan link veya burada olmasını istediğiniz form vb. varsa personel@aybu.edu.tr adresimize iletebilirsiniz.

4/B Sözleşmeli Personel İçin Formlar:

* Atama Başvuru Dilekçesi

* İtiraz Dilekçesi

* Feragat Dilekçesi

* Personel Göreve Başlama Evrakları

* Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

* Pasaport Talep Formu Dilekçesi 

* Rektör Adaylığı Belge Talep Dilekçesi

AYBÜ Akademik İlan Yardım Kılavuzu

* Öğretim Elemanı Ön ve Nihai Değerlendirme Formları

Akademik Personel Feragat Dilekçesi

Jüri Ücret Beyan Formu

 

  BAŞVURU DEĞERLENDİRME FORMLARI

* Öğretim Üyesi Başvuru Değerlendirme Formları(Profesör, Doçent, Dr. Öğr. Üyesi)

* Öğretim Görevlisi Başvuru Değerlendirme Formu

* Muaf Alan Öğretim Görevlisi Başvuru Değerlendirme Formu

*Araştırma Görevlisi Başvuru Değerlendirme Formu

 

BAŞVURU DİLEKÇELERİ

* Profesörlük Başvuru Dilekçesi

* Doçentlik Başvuru Dilekçesi

* Dr. Öğr. Üyesi Başvuru Dilekçesi

* Öğretim Görevlisi  Başvuru Dilekçesi

* Araştırma Görevlisi Başvuru Dilekçesi

 

AYBÜ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATAMA EK KOŞULLARI PUANLAMA FORMLARI

Eğitim Bilimleri

Fen Bilimleri ve Matematik

Filoloji

Güzel Sanatlar

Hukuk

İlahiyat

Mimarlık, Planlama ve Tasarım

Mühendislik

Sağlık

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Spor Bilimleri

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri

 

 

* Kefalet Senedi Örneği

* AYBÜ KVKK Envanter Programı

* ÜGYS Atamaya Esas Görev Yeri Tercih Formu (Şube Müdürü Kadrosu)

* ÜGYS Atamaya Esas Görev Yeri Tercih Formu (Şef Kadrosu)

* ÜGYS Atamaya Esas Görev Yeri Tercih Formu (Memur Kadrosu)

* EK-1 - Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Dilekçesi

* EK-2 - Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Formu

* EK-3 - Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Dilekçesi

* EK-4 - Unvan Değişikliği Sınavı Formu

* EK-5 - İtiraz Dilekçesi

* Memur Görevde Yükselme Sınav Konuları

* Memur Kadroları

* Şube Müdürü-Şef Görevde Yükselme Sınav Konuları

* Şef Kadroları

* Şube Müdürü Kadroları

* Tekniker Kadroları

* Sendika Üye Çekilme Dışındaki Diğer Nedenlerle Ayrılma ve İşyeri Değişikliği Formu

* Sendika Üyelik Formu

* Sendikalıktan Üyelik Çekilme Formu

* Bilgisayar İşletmenliği Sınavı Başvuru Dilekçesi

4/B Sözleşmeli Personel İçin Formlar

* İş Talep Başvuru ve Beyan Formu

* Çalışma Belgesi

* İtiraz Dilekçesi

* Feragat Dilekçesi

* Atama Başvuru Dilekçesi

* AYBÜ Atama ve Başvuru Formu

4/D Sürekli İşçi İçin Formlar

* Sürekli İşçi Başvuru ve Beyan Formu

KPSS Merkezi Yerleştirme ile atanan Personel İçin Formlar

* Atama Başvuru Formu

* Feragat Dilekçesi

* Askerlik Nedeniyle Ücretsiz İzin Dilekçesi

* Beş (5) Yıl Hizmet Nedeniyle Ücretsiz İzin Dilekçesi

* Doğum Nedeniyle Ücretsiz İzin Dilekçesi

* Doğum Yardımı Başvuru Formu

* Dr. Öğr. Üyesi Yeniden Atanma Formu (EK-4a)

* Emeklilik Banka Beyan Dilekçesi

* Emeklilik Dilekçesi (Kendisi ile)

* Emeklilik Dilekçesi (Yaş Haddi ile)

* Emeklilikte Tabip Ek Ödeme Beyannamesi ve Dilekçesi

* Hizmet Belgesi Talep Dilekçesi

* Hizmet Birleştirme Dilekçesi

* İlişik Kesme Belgesi

* İstifa Dilekçesi

* İzin Formu

* Maaş Nakil Belgesi

* Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Talep Formu (Form A)

* Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Talep Formu (Form B)

* Memur Eşinin Görevi Olması Nedeniyle Ücretsiz İzin Dilekçesi

* Miletvekilliği için İstifa Dilekçesi (Ek MV-01)