Personel Daire Başkanlığı
|

01.08.2022 Tarihli 4/B Sözleşmeli Personel Alımı

1.8.2022

24.YEDEK Listeden Atanmaya Hak Kazananların Başvuru İşlemi

DİKKAT:

* Bu bir ilan değildir. Daha önceki ilanımıza müracaat etmiş ve YEDEK adaylardan asil olarak atanmayı hak kazanmış ve aşağıdaki listede isimleri yayımlanan adayların başvurusu için açılmış bir alandır.

* Sadece Yedek adaylardan atanmaya hak kazanan ve aşağıdaki listede ismi yayımlanan adaylar belge yükleyecektir.

* Yedek adaylardan atanmaya hak kazananlar haricinde (yedeklerden) belge yükleyenlerin yüklemiş olduğu belgeler dikkate alınmayacaktır.

* Atanma hakkından vazgeçenler sadece en alttaki Feragat Dilekçesini yükleyecektir.

01.08.2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4/B Sözleşmeli Personel alımı ilanımıza başvurarak Kesin Sonuç Listesinde Yedek olarak atanmaya hak kazanan ve 16.09.2022 tarihinde ilan edilen atanmaya hak kazanan Yedek listesinde isimleri bulunan adaylardan hak kazananlar başvuru yapacak olup diğer başvurular dikkate alınmayacaktır, atanmaya hak kazanan Yedek Adayların 20/03/2023 tarihi mesai bitimine kadar (17:00) aşağıda talep edilen belgeleri yükleyerek başvuru yapmaları gerekmektedir.

Belgeler sisteme yüklendikten sonra, ilan şartları yönünden adayların durumları incelenerek atanmaya engel hali bulunmayanların 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Kanunu uyarınca arşiv araştırmaları yapılacak olup, arşiv araştırması sona erdiğinde göreve başlatılmak üzere adaylar ayrıca bilgilendirilecektir. 

Yedek olarak atanmaya hak kazanan ancak hakkından feragat eden (yani başlamaktan vazgeçen, göreve başlamak istemeyen) adayların “Feragat Dilekçesi”ni doldurup çıktısını alarak ıslak imzayla imzalaması ve sisteme geri yüklemesi gerekmektedir. Bu kişiler ayrıca ek bir evrak yüklemeyeceklerdir.

* Kazanan adaylar, eksik evrak ile müracaat ettikleri veya süresi içerisinde müracaat etmedikleri ya da haklarından feragat ettikleri takdirde haklarını kaybetmiş olacaklardır. Bu durumda, sıradaki yedek adaylar internet sayfamızdan duyurulacaktır.

* Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. 

* Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* Son 1 (bir) sene içerisinde sözleşmeli olarak başka bir kurumda çalışmakta iken sözleşmesini tek taraflı olarak fesih eden adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 

Bu duyuru ve sıradaki yedek adaylar için izleyen duyurular tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca posta vb. iletişim kanallarıyla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

YEDEK OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLAR AŞAĞIDAKİ BELGELERİ SİSTEME YÜKLEYECEKLERDİR.

1. Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi: Personel Daire Başkanlığı internet sayfası FORMLAR alanındaki “AYBÜ Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi  bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra çıktısı alınıp ıslak imza ile imzalanarak pdf formatında tekrar yüklenecektir. Link

2. Adli Sicil Kaydı: e-Devletten Adli Sicil Kaydı sorgulama ekranına girilerek “Kurum Türü” Resmi seçilecek, “Belgenin Neden Verileceği” Devlet Memuriyeti seçilerek oluşturulan belge.

3. Sağlık Raporu: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair, sağlık ocağı vb. sağlık kuruluşlarından alınacak tek hekim raporu. (Elinde son 6 ay içinde alınmış olan Heyet Raporu yani Sağlık Kurulu Raporu bulunanların, ibraz etmeleri halinde kabul edilecektir.)

4. Askerlik Durum Belgesi: Askerliğini yapmış ise terhis tarihi bulunan belge, tecilli ise tecil bitiş tarihi bulunan belge, muaf ise muafiyet sebebini içeren belge yüklenecektir.

5. Feragat Dilekçesi: Göreve başlamayacak yani feragat etme hakkını kullanacak adaylar diğer belgeleri yüklemeyip, sadece Feragat Dilekçesini yükleyeceklerdir. Link 

 

Sözleşmeli Personel Alımı

24. Yedek Listeden Atanmaya Hak Kazananlar

 

 

AYBU – İlan Bilgi Sistemine ulaşmak için Tıklayınız

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

23.YEDEK Listeden Atanmaya Hak Kazananların Başvuru İşlemi

DİKKAT:

* Bu bir ilan değildir. Daha önceki ilanımıza müracaat etmiş ve YEDEK adaylardan asil olarak atanmayı hak kazanmış ve aşağıdaki listede isimleri yayımlanan adayların başvurusu için açılmış bir alandır.

* Sadece Yedek adaylardan atanmaya hak kazanan ve aşağıdaki listede ismi yayımlanan adaylar belge yükleyecektir.

* Yedek adaylardan atanmaya hak kazananlar haricinde (yedeklerden) belge yükleyenlerin yüklemiş olduğu belgeler dikkate alınmayacaktır.

* Atanma hakkından vazgeçenler sadece en alttaki Feragat Dilekçesini yükleyecektir.

01.08.2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4/B Sözleşmeli Personel alımı ilanımıza başvurarak Kesin Sonuç Listesinde Yedek olarak atanmaya hak kazanan ve 16.09.2022 tarihinde ilan edilen atanmaya hak kazanan Yedek listesinde isimleri bulunan adaylardan hak kazananlar başvuru yapacak olup diğer başvurular dikkate alınmayacaktır, atanmaya hak kazanan Yedek Adayların 28/02/2023 tarihi mesai bitimine kadar (17:00) aşağıda talep edilen belgeleri yükleyerek başvuru yapmaları gerekmektedir.

Belgeler sisteme yüklendikten sonra, ilan şartları yönünden adayların durumları incelenerek atanmaya engel hali bulunmayanların 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Kanunu uyarınca arşiv araştırmaları yapılacak olup, arşiv araştırması sona erdiğinde göreve başlatılmak üzere adaylar ayrıca bilgilendirilecektir. 

Yedek olarak atanmaya hak kazanan ancak hakkından feragat eden (yani başlamaktan vazgeçen, göreve başlamak istemeyen) adayların “Feragat Dilekçesi”ni doldurup çıktısını alarak ıslak imzayla imzalaması ve sisteme geri yüklemesi gerekmektedir. Bu kişiler ayrıca ek bir evrak yüklemeyeceklerdir.

* Kazanan adaylar, eksik evrak ile müracaat ettikleri veya süresi içerisinde müracaat etmedikleri ya da haklarından feragat ettikleri takdirde haklarını kaybetmiş olacaklardır. Bu durumda, sıradaki yedek adaylar internet sayfamızdan duyurulacaktır.

* Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. 

* Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* Son 1 (bir) sene içerisinde sözleşmeli olarak başka bir kurumda çalışmakta iken sözleşmesini tek taraflı olarak fesih eden adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 

Bu duyuru ve sıradaki yedek adaylar için izleyen duyurular tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca posta vb. iletişim kanallarıyla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

YEDEK OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLAR AŞAĞIDAKİ BELGELERİ SİSTEME YÜKLEYECEKLERDİR.

1. Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi: Personel Daire Başkanlığı internet sayfası FORMLAR alanındaki “AYBÜ Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi  bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra çıktısı alınıp ıslak imza ile imzalanarak pdf formatında tekrar yüklenecektir. Link

2. Adli Sicil Kaydı: e-Devletten Adli Sicil Kaydı sorgulama ekranına girilerek “Kurum Türü” Resmi seçilecek, “Belgenin Neden Verileceği” Devlet Memuriyeti seçilerek oluşturulan belge.

3. Sağlık Raporu: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair, sağlık ocağı vb. sağlık kuruluşlarından alınacak tek hekim raporu. (Elinde son 6 ay içinde alınmış olan Heyet Raporu yani Sağlık Kurulu Raporu bulunanların, ibraz etmeleri halinde kabul edilecektir.)

4. Askerlik Durum Belgesi: Askerliğini yapmış ise terhis tarihi bulunan belge, tecilli ise tecil bitiş tarihi bulunan belge, muaf ise muafiyet sebebini içeren belge yüklenecektir.

5. Feragat Dilekçesi: Göreve başlamayacak yani feragat etme hakkını kullanacak adaylar diğer belgeleri yüklemeyip, sadece Feragat Dilekçesini yükleyeceklerdir. Link 

 

Sözleşmeli Personel Alımı

23. Yedek Listeden Atanmaya Hak Kazananlar

 

 

AYBU – İlan Bilgi Sistemine ulaşmak için Tıklayınız

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

 

22.YEDEK Listeden Atanmaya Hak Kazananların Başvuru İşlemi

DİKKAT:

* Bu bir ilan değildir. Daha önceki ilanımıza müracaat etmiş ve YEDEK adaylardan asil olarak atanmayı hak kazanmış ve aşağıdaki listede isimleri yayımlanan adayların başvurusu için açılmış bir alandır.

* Sadece Yedek adaylardan atanmaya hak kazanan ve aşağıdaki listede ismi yayımlanan adaylar belge yükleyecektir.

* Yedek adaylardan atanmaya hak kazananlar haricinde (yedeklerden) belge yükleyenlerin yüklemiş olduğu belgeler dikkate alınmayacaktır.

* Atanma hakkından vazgeçenler sadece en alttaki Feragat Dilekçesini yükleyecektir.

01.08.2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4/B Sözleşmeli Personel alımı ilanımıza başvurarak Kesin Sonuç Listesinde Yedek olarak atanmaya hak kazanan ve 16.09.2022 tarihinde ilan edilen atanmaya hak kazanan Yedek listesinde isimleri bulunan adaylardan hak kazananlar başvuru yapacak olup diğer başvurular dikkate alınmayacaktır, atanmaya hak kazanan Yedek Adayların 21/02/2023 tarihi mesai bitimine kadar (17:00) aşağıda talep edilen belgeleri yükleyerek başvuru yapmaları gerekmektedir.

Belgeler sisteme yüklendikten sonra, ilan şartları yönünden adayların durumları incelenerek atanmaya engel hali bulunmayanların 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Kanunu uyarınca arşiv araştırmaları yapılacak olup, arşiv araştırması sona erdiğinde göreve başlatılmak üzere adaylar ayrıca bilgilendirilecektir. 

Yedek olarak atanmaya hak kazanan ancak hakkından feragat eden (yani başlamaktan vazgeçen, göreve başlamak istemeyen) adayların “Feragat Dilekçesi”ni doldurup çıktısını alarak ıslak imzayla imzalaması ve sisteme geri yüklemesi gerekmektedir. Bu kişiler ayrıca ek bir evrak yüklemeyeceklerdir.

* Kazanan adaylar, eksik evrak ile müracaat ettikleri veya süresi içerisinde müracaat etmedikleri ya da haklarından feragat ettikleri takdirde haklarını kaybetmiş olacaklardır. Bu durumda, sıradaki yedek adaylar internet sayfamızdan duyurulacaktır.

* Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. 

* Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* Son 1 (bir) sene içerisinde sözleşmeli olarak başka bir kurumda çalışmakta iken sözleşmesini tek taraflı olarak fesih eden adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 

Bu duyuru ve sıradaki yedek adaylar için izleyen duyurular tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca posta vb. iletişim kanallarıyla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

YEDEK OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLAR AŞAĞIDAKİ BELGELERİ SİSTEME YÜKLEYECEKLERDİR.

1. Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi: Personel Daire Başkanlığı internet sayfası FORMLAR alanındaki “AYBÜ Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi  bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra çıktısı alınıp ıslak imza ile imzalanarak pdf formatında tekrar yüklenecektir. Link

2. Adli Sicil Kaydı: e-Devletten Adli Sicil Kaydı sorgulama ekranına girilerek “Kurum Türü” Resmi seçilecek, “Belgenin Neden Verileceği” Devlet Memuriyeti seçilerek oluşturulan belge.

3. Sağlık Raporu: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair, sağlık ocağı vb. sağlık kuruluşlarından alınacak tek hekim raporu. (Elinde son 6 ay içinde alınmış olan Heyet Raporu yani Sağlık Kurulu Raporu bulunanların, ibraz etmeleri halinde kabul edilecektir.)

4. Askerlik Durum Belgesi: Askerliğini yapmış ise terhis tarihi bulunan belge, tecilli ise tecil bitiş tarihi bulunan belge, muaf ise muafiyet sebebini içeren belge yüklenecektir.

5. Feragat Dilekçesi: Göreve başlamayacak yani feragat etme hakkını kullanacak adaylar diğer belgeleri yüklemeyip, sadece Feragat Dilekçesini yükleyeceklerdir. Link 

 

Sözleşmeli Personel Alımı

22. Yedek Listeden Atanmaya Hak Kazananlar

 

 

AYBU – İlan Bilgi Sistemine ulaşmak için Tıklayınız

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

 

21.YEDEK Listeden Atanmaya Hak Kazananların Başvuru İşlemi

DİKKAT:

* Bu bir ilan değildir. Daha önceki ilanımıza müracaat etmiş ve YEDEK adaylardan asil olarak atanmayı hak kazanmış ve aşağıdaki listede isimleri yayımlanan adayların başvurusu için açılmış bir alandır.

* Sadece Yedek adaylardan atanmaya hak kazanan ve aşağıdaki listede ismi yayımlanan adaylar belge yükleyecektir.

* Yedek adaylardan atanmaya hak kazananlar haricinde (yedeklerden) belge yükleyenlerin yüklemiş olduğu belgeler dikkate alınmayacaktır.

* Atanma hakkından vazgeçenler sadece en alttaki Feragat Dilekçesini yükleyecektir.

01.08.2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4/B Sözleşmeli Personel alımı ilanımıza başvurarak Kesin Sonuç Listesinde Yedek olarak atanmaya hak kazanan ve 16.09.2022 tarihinde ilan edilen atanmaya hak kazanan Yedek listesinde isimleri bulunan adaylardan hak kazananlar başvuru yapacak olup diğer başvurular dikkate alınmayacaktır, atanmaya hak kazanan Yedek Adayların 16/02/2023 tarihi mesai bitimine kadar (17:00) aşağıda talep edilen belgeleri yükleyerek başvuru yapmaları gerekmektedir.

Belgeler sisteme yüklendikten sonra, ilan şartları yönünden adayların durumları incelenerek atanmaya engel hali bulunmayanların 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Kanunu uyarınca arşiv araştırmaları yapılacak olup, arşiv araştırması sona erdiğinde göreve başlatılmak üzere adaylar ayrıca bilgilendirilecektir. 

Yedek olarak atanmaya hak kazanan ancak hakkından feragat eden (yani başlamaktan vazgeçen, göreve başlamak istemeyen) adayların “Feragat Dilekçesi”ni doldurup çıktısını alarak ıslak imzayla imzalaması ve sisteme geri yüklemesi gerekmektedir. Bu kişiler ayrıca ek bir evrak yüklemeyeceklerdir.

* Kazanan adaylar, eksik evrak ile müracaat ettikleri veya süresi içerisinde müracaat etmedikleri ya da haklarından feragat ettikleri takdirde haklarını kaybetmiş olacaklardır. Bu durumda, sıradaki yedek adaylar internet sayfamızdan duyurulacaktır.

* Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. 

* Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* Son 1 (bir) sene içerisinde sözleşmeli olarak başka bir kurumda çalışmakta iken sözleşmesini tek taraflı olarak fesih eden adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 

Bu duyuru ve sıradaki yedek adaylar için izleyen duyurular tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca posta vb. iletişim kanallarıyla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

YEDEK OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLAR AŞAĞIDAKİ BELGELERİ SİSTEME YÜKLEYECEKLERDİR.

1. Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi: Personel Daire Başkanlığı internet sayfası FORMLAR alanındaki “AYBÜ Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi  bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra çıktısı alınıp ıslak imza ile imzalanarak pdf formatında tekrar yüklenecektir. Link

2. Adli Sicil Kaydı: e-Devletten Adli Sicil Kaydı sorgulama ekranına girilerek “Kurum Türü” Resmi seçilecek, “Belgenin Neden Verileceği” Devlet Memuriyeti seçilerek oluşturulan belge.

3. Sağlık Raporu: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair, sağlık ocağı vb. sağlık kuruluşlarından alınacak tek hekim raporu. (Elinde son 6 ay içinde alınmış olan Heyet Raporu yani Sağlık Kurulu Raporu bulunanların, ibraz etmeleri halinde kabul edilecektir.)

4. Askerlik Durum Belgesi: Askerliğini yapmış ise terhis tarihi bulunan belge, tecilli ise tecil bitiş tarihi bulunan belge, muaf ise muafiyet sebebini içeren belge yüklenecektir.

5. Feragat Dilekçesi: Göreve başlamayacak yani feragat etme hakkını kullanacak adaylar diğer belgeleri yüklemeyip, sadece Feragat Dilekçesini yükleyeceklerdir. Link 

 

Sözleşmeli Personel Alımı

21. Yedek Listeden Atanmaya Hak Kazananlar

 

 

AYBU – İlan Bilgi Sistemine ulaşmak için Tıklayınız

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

20.YEDEK Listeden Atanmaya Hak Kazananların Başvuru İşlemi

DİKKAT:

* Bu bir ilan değildir. Daha önceki ilanımıza müracaat etmiş ve YEDEK adaylardan asil olarak atanmayı hak kazanmış ve aşağıdaki listede isimleri yayımlanan adayların başvurusu için açılmış bir alandır.

* Sadece Yedek adaylardan atanmaya hak kazanan ve aşağıdaki listede ismi yayımlanan adaylar belge yükleyecektir.

* Yedek adaylardan atanmaya hak kazananlar haricinde (yedeklerden) belge yükleyenlerin yüklemiş olduğu belgeler dikkate alınmayacaktır.

* Atanma hakkından vazgeçenler sadece en alttaki Feragat Dilekçesini yükleyecektir.

01.08.2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4/B Sözleşmeli Personel alımı ilanımıza başvurarak Kesin Sonuç Listesinde Yedek olarak atanmaya hak kazanan ve 16.09.2022 tarihinde ilan edilen atanmaya hak kazanan Yedek listesinde isimleri bulunan adaylardan hak kazananlar başvuru yapacak olup diğer başvurular dikkate alınmayacaktır, atanmaya hak kazanan Yedek Adayların 09/02/2023 tarihi mesai bitimine kadar (17:00) aşağıda talep edilen belgeleri yükleyerek başvuru yapmaları gerekmektedir.

Belgeler sisteme yüklendikten sonra, ilan şartları yönünden adayların durumları incelenerek atanmaya engel hali bulunmayanların 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Kanunu uyarınca arşiv araştırmaları yapılacak olup, arşiv araştırması sona erdiğinde göreve başlatılmak üzere adaylar ayrıca bilgilendirilecektir. 

Yedek olarak atanmaya hak kazanan ancak hakkından feragat eden (yani başlamaktan vazgeçen, göreve başlamak istemeyen) adayların “Feragat Dilekçesi”ni doldurup çıktısını alarak ıslak imzayla imzalaması ve sisteme geri yüklemesi gerekmektedir. Bu kişiler ayrıca ek bir evrak yüklemeyeceklerdir.

* Kazanan adaylar, eksik evrak ile müracaat ettikleri veya süresi içerisinde müracaat etmedikleri ya da haklarından feragat ettikleri takdirde haklarını kaybetmiş olacaklardır. Bu durumda, sıradaki yedek adaylar internet sayfamızdan duyurulacaktır.

* Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. 

* Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* Son 1 (bir) sene içerisinde sözleşmeli olarak başka bir kurumda çalışmakta iken sözleşmesini tek taraflı olarak fesih eden adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 

Bu duyuru ve sıradaki yedek adaylar için izleyen duyurular tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca posta vb. iletişim kanallarıyla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

YEDEK OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLAR AŞAĞIDAKİ BELGELERİ SİSTEME YÜKLEYECEKLERDİR.

1. Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi: Personel Daire Başkanlığı internet sayfası FORMLAR alanındaki “AYBÜ Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi  bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra çıktısı alınıp ıslak imza ile imzalanarak pdf formatında tekrar yüklenecektir. Link

2. Adli Sicil Kaydı: e-Devletten Adli Sicil Kaydı sorgulama ekranına girilerek “Kurum Türü” Resmi seçilecek, “Belgenin Neden Verileceği” Devlet Memuriyeti seçilerek oluşturulan belge.

3. Sağlık Raporu: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair, sağlık ocağı vb. sağlık kuruluşlarından alınacak tek hekim raporu. (Elinde son 6 ay içinde alınmış olan Heyet Raporu yani Sağlık Kurulu Raporu bulunanların, ibraz etmeleri halinde kabul edilecektir.)

4. Askerlik Durum Belgesi: Askerliğini yapmış ise terhis tarihi bulunan belge, tecilli ise tecil bitiş tarihi bulunan belge, muaf ise muafiyet sebebini içeren belge yüklenecektir.

5. Feragat Dilekçesi: Göreve başlamayacak yani feragat etme hakkını kullanacak adaylar diğer belgeleri yüklemeyip, sadece Feragat Dilekçesini yükleyeceklerdir. Link 

 

Sözleşmeli Personel Alımı

20. Yedek Listeden Atanmaya Hak Kazananlar

 

 

AYBU – İlan Bilgi Sistemine ulaşmak için Tıklayınız

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

19.YEDEK Listeden Atanmaya Hak Kazananların Başvuru İşlemi

DİKKAT:

* Bu bir ilan değildir. Daha önceki ilanımıza müracaat etmiş ve YEDEK adaylardan asil olarak atanmayı hak kazanmış ve aşağıdaki listede isimleri yayımlanan adayların başvurusu için açılmış bir alandır.

* Sadece Yedek adaylardan atanmaya hak kazanan ve aşağıdaki listede ismi yayımlanan adaylar belge yükleyecektir.

* Yedek adaylardan atanmaya hak kazananlar haricinde (yedeklerden) belge yükleyenlerin yüklemiş olduğu belgeler dikkate alınmayacaktır.

* Atanma hakkından vazgeçenler sadece en alttaki Feragat Dilekçesini yükleyecektir.

01.08.2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4/B Sözleşmeli Personel alımı ilanımıza başvurarak Kesin Sonuç Listesinde Yedek olarak atanmaya hak kazanan ve 16.09.2022 tarihinde ilan edilen atanmaya hak kazanan Yedek listesinde isimleri bulunan adaylardan hak kazananlar başvuru yapacak olup diğer başvurular dikkate alınmayacaktır, atanmaya hak kazanan Yedek Adayların 02/02/2023 tarihi mesai bitimine kadar (17:00) aşağıda talep edilen belgeleri yükleyerek başvuru yapmaları gerekmektedir.

Belgeler sisteme yüklendikten sonra, ilan şartları yönünden adayların durumları incelenerek atanmaya engel hali bulunmayanların 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Kanunu uyarınca arşiv araştırmaları yapılacak olup, arşiv araştırması sona erdiğinde göreve başlatılmak üzere adaylar ayrıca bilgilendirilecektir. 

Yedek olarak atanmaya hak kazanan ancak hakkından feragat eden (yani başlamaktan vazgeçen, göreve başlamak istemeyen) adayların “Feragat Dilekçesi”ni doldurup çıktısını alarak ıslak imzayla imzalaması ve sisteme geri yüklemesi gerekmektedir. Bu kişiler ayrıca ek bir evrak yüklemeyeceklerdir.

* Kazanan adaylar, eksik evrak ile müracaat ettikleri veya süresi içerisinde müracaat etmedikleri ya da haklarından feragat ettikleri takdirde haklarını kaybetmiş olacaklardır. Bu durumda, sıradaki yedek adaylar internet sayfamızdan duyurulacaktır.

* Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. 

* Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* Son 1 (bir) sene içerisinde sözleşmeli olarak başka bir kurumda çalışmakta iken sözleşmesini tek taraflı olarak fesih eden adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 

Bu duyuru ve sıradaki yedek adaylar için izleyen duyurular tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca posta vb. iletişim kanallarıyla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

YEDEK OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLAR AŞAĞIDAKİ BELGELERİ SİSTEME YÜKLEYECEKLERDİR.

1. Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi: Personel Daire Başkanlığı internet sayfası FORMLAR alanındaki “AYBÜ Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi  bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra çıktısı alınıp ıslak imza ile imzalanarak pdf formatında tekrar yüklenecektir. Link

2. Adli Sicil Kaydı: e-Devletten Adli Sicil Kaydı sorgulama ekranına girilerek “Kurum Türü” Resmi seçilecek, “Belgenin Neden Verileceği” Devlet Memuriyeti seçilerek oluşturulan belge.

3. Sağlık Raporu: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair, sağlık ocağı vb. sağlık kuruluşlarından alınacak tek hekim raporu. (Elinde son 6 ay içinde alınmış olan Heyet Raporu yani Sağlık Kurulu Raporu bulunanların, ibraz etmeleri halinde kabul edilecektir.)

4. Askerlik Durum Belgesi: Askerliğini yapmış ise terhis tarihi bulunan belge, tecilli ise tecil bitiş tarihi bulunan belge, muaf ise muafiyet sebebini içeren belge yüklenecektir.

5. Feragat Dilekçesi: Göreve başlamayacak yani feragat etme hakkını kullanacak adaylar diğer belgeleri yüklemeyip, sadece Feragat Dilekçesini yükleyeceklerdir. Link 

 

Sözleşmeli Personel Alımı

19. Yedek Listeden Atanmaya Hak Kazananlar

 

 

AYBU – İlan Bilgi Sistemine ulaşmak için Tıklayınız

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

18.YEDEK Listeden Atanmaya Hak Kazananların Başvuru İşlemi

DİKKAT:

* Bu bir ilan değildir. Daha önceki ilanımıza müracaat etmiş ve YEDEK adaylardan asil olarak atanmayı hak kazanmış ve aşağıdaki listede isimleri yayımlanan adayların başvurusu için açılmış bir alandır.

* Sadece Yedek adaylardan atanmaya hak kazanan ve aşağıdaki listede ismi yayımlanan adaylar belge yükleyecektir.

* Yedek adaylardan atanmaya hak kazananlar haricinde (yedeklerden) belge yükleyenlerin yüklemiş olduğu belgeler dikkate alınmayacaktır.

* Atanma hakkından vazgeçenler sadece en alttaki Feragat Dilekçesini yükleyecektir.

01.08.2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4/B Sözleşmeli Personel alımı ilanımıza başvurarak Kesin Sonuç Listesinde Yedek olarak atanmaya hak kazanan ve 16.09.2022 tarihinde ilan edilen atanmaya hak kazanan Yedek listesinde isimleri bulunan adaylardan hak kazananlar başvuru yapacak olup diğer başvurular dikkate alınmayacaktır, atanmaya hak kazanan Yedek Adayların 26/01/2023 tarihi mesai bitimine kadar (17:00) aşağıda talep edilen belgeleri yükleyerek başvuru yapmaları gerekmektedir.

Belgeler sisteme yüklendikten sonra, ilan şartları yönünden adayların durumları incelenerek atanmaya engel hali bulunmayanların 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Kanunu uyarınca arşiv araştırmaları yapılacak olup, arşiv araştırması sona erdiğinde göreve başlatılmak üzere adaylar ayrıca bilgilendirilecektir. 

Yedek olarak atanmaya hak kazanan ancak hakkından feragat eden (yani başlamaktan vazgeçen, göreve başlamak istemeyen) adayların “Feragat Dilekçesi”ni doldurup çıktısını alarak ıslak imzayla imzalaması ve sisteme geri yüklemesi gerekmektedir. Bu kişiler ayrıca ek bir evrak yüklemeyeceklerdir.

* Kazanan adaylar, eksik evrak ile müracaat ettikleri veya süresi içerisinde müracaat etmedikleri ya da haklarından feragat ettikleri takdirde haklarını kaybetmiş olacaklardır. Bu durumda, sıradaki yedek adaylar internet sayfamızdan duyurulacaktır.

* Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. 

* Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* Son 1 (bir) sene içerisinde sözleşmeli olarak başka bir kurumda çalışmakta iken sözleşmesini tek taraflı olarak fesih eden adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 

Bu duyuru ve sıradaki yedek adaylar için izleyen duyurular tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca posta vb. iletişim kanallarıyla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

YEDEK OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLAR AŞAĞIDAKİ BELGELERİ SİSTEME YÜKLEYECEKLERDİR.

1. Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi: Personel Daire Başkanlığı internet sayfası FORMLAR alanındaki “AYBÜ Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi  bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra çıktısı alınıp ıslak imza ile imzalanarak pdf formatında tekrar yüklenecektir. Link

2. Adli Sicil Kaydı: e-Devletten Adli Sicil Kaydı sorgulama ekranına girilerek “Kurum Türü” Resmi seçilecek, “Belgenin Neden Verileceği” Devlet Memuriyeti seçilerek oluşturulan belge.

3. Sağlık Raporu: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair, sağlık ocağı vb. sağlık kuruluşlarından alınacak tek hekim raporu. (Elinde son 6 ay içinde alınmış olan Heyet Raporu yani Sağlık Kurulu Raporu bulunanların, ibraz etmeleri halinde kabul edilecektir.)

4. Askerlik Durum Belgesi: Askerliğini yapmış ise terhis tarihi bulunan belge, tecilli ise tecil bitiş tarihi bulunan belge, muaf ise muafiyet sebebini içeren belge yüklenecektir.

5. Feragat Dilekçesi: Göreve başlamayacak yani feragat etme hakkını kullanacak adaylar diğer belgeleri yüklemeyip, sadece Feragat Dilekçesini yükleyeceklerdir. Link 

 

 

Sözleşmeli Personel Alımı

18. Yedek Listeden Atanmaya Hak Kazananlar

 

 

 

AYBU – İlan Bilgi Sistemine ulaşmak için Tıklayınız

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

17.YEDEK Listeden Atanmaya Hak Kazananların Başvuru İşlemi

DİKKAT:

* Bu bir ilan değildir. Daha önceki ilanımıza müracaat etmiş ve YEDEK adaylardan asil olarak atanmayı hak kazanmış ve aşağıdaki listede isimleri yayımlanan adayların başvurusu için açılmış bir alandır.

* Sadece Yedek adaylardan atanmaya hak kazanan ve aşağıdaki listede ismi yayımlanan adaylar belge yükleyecektir.

* Yedek adaylardan atanmaya hak kazananlar haricinde (yedeklerden) belge yükleyenlerin yüklemiş olduğu belgeler dikkate alınmayacaktır.

* Atanma hakkından vazgeçenler sadece en alttaki Feragat Dilekçesini yükleyecektir.

01.08.2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4/B Sözleşmeli Personel alımı ilanımıza başvurarak Kesin Sonuç Listesinde Yedek olarak atanmaya hak kazanan ve 16.09.2022 tarihinde ilan edilen atanmaya hak kazanan Yedek listesinde isimleri bulunan adaylardan hak kazananlar başvuru yapacak olup diğer başvurular dikkate alınmayacaktır, atanmaya hak kazanan Yedek Adayların 19/01/2023 tarihi mesai bitimine kadar (17:00) aşağıda talep edilen belgeleri yükleyerek başvuru yapmaları gerekmektedir.

Belgeler sisteme yüklendikten sonra, ilan şartları yönünden adayların durumları incelenerek atanmaya engel hali bulunmayanların 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Kanunu uyarınca arşiv araştırmaları yapılacak olup, arşiv araştırması sona erdiğinde göreve başlatılmak üzere adaylar ayrıca bilgilendirilecektir. 

Yedek olarak atanmaya hak kazanan ancak hakkından feragat eden (yani başlamaktan vazgeçen, göreve başlamak istemeyen) adayların “Feragat Dilekçesi”ni doldurup çıktısını alarak ıslak imzayla imzalaması ve sisteme geri yüklemesi gerekmektedir. Bu kişiler ayrıca ek bir evrak yüklemeyeceklerdir.

* Kazanan adaylar, eksik evrak ile müracaat ettikleri veya süresi içerisinde müracaat etmedikleri ya da haklarından feragat ettikleri takdirde haklarını kaybetmiş olacaklardır. Bu durumda, sıradaki yedek adaylar internet sayfamızdan duyurulacaktır.

* Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. 

* Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* Son 1 (bir) sene içerisinde sözleşmeli olarak başka bir kurumda çalışmakta iken sözleşmesini tek taraflı olarak fesih eden adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 

Bu duyuru ve sıradaki yedek adaylar için izleyen duyurular tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca posta vb. iletişim kanallarıyla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

YEDEK OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLAR AŞAĞIDAKİ BELGELERİ SİSTEME YÜKLEYECEKLERDİR.

1. Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi: Personel Daire Başkanlığı internet sayfası FORMLAR alanındaki “AYBÜ Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi  bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra çıktısı alınıp ıslak imza ile imzalanarak pdf formatında tekrar yüklenecektir. Link

2. Adli Sicil Kaydı: e-Devletten Adli Sicil Kaydı sorgulama ekranına girilerek “Kurum Türü” Resmi seçilecek, “Belgenin Neden Verileceği” Devlet Memuriyeti seçilerek oluşturulan belge.

3. Sağlık Raporu: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair, sağlık ocağı vb. sağlık kuruluşlarından alınacak tek hekim raporu. (Elinde son 6 ay içinde alınmış olan Heyet Raporu yani Sağlık Kurulu Raporu bulunanların, ibraz etmeleri halinde kabul edilecektir.)

4. Askerlik Durum Belgesi: Askerliğini yapmış ise terhis tarihi bulunan belge, tecilli ise tecil bitiş tarihi bulunan belge, muaf ise muafiyet sebebini içeren belge yüklenecektir.

5. Feragat Dilekçesi: Göreve başlamayacak yani feragat etme hakkını kullanacak adaylar diğer belgeleri yüklemeyip, sadece Feragat Dilekçesini yükleyeceklerdir. Link 

 

 

 

Sözleşmeli Personel Alımı

17. Yedek Listeden Atanmaya Hak Kazananlar

 

 

 

 

AYBU – İlan Bilgi Sistemine ulaşmak için Tıklayınız

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

16.YEDEK Listeden Atanmaya Hak Kazananların Başvuru İşlemi

DİKKAT:

* Bu bir ilan değildir. Daha önceki ilanımıza müracaat etmiş ve YEDEK adaylardan asil olarak atanmayı hak kazanmış ve aşağıdaki listede isimleri yayımlanan adayların başvurusu için açılmış bir alandır.

* Sadece Yedek adaylardan atanmaya hak kazanan ve aşağıdaki listede ismi yayımlanan adaylar belge yükleyecektir.

* Yedek adaylardan atanmaya hak kazananlar haricinde (yedeklerden) belge yükleyenlerin yüklemiş olduğu belgeler dikkate alınmayacaktır.

* Atanma hakkından vazgeçenler sadece en alttaki Feragat Dilekçesini yükleyecektir.

01.08.2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4/B Sözleşmeli Personel alımı ilanımıza başvurarak Kesin Sonuç Listesinde Yedek olarak atanmaya hak kazanan ve 16.09.2022 tarihinde ilan edilen atanmaya hak kazanan Yedek listesinde isimleri bulunan adaylardan hak kazananlar başvuru yapacak olup diğer başvurular dikkate alınmayacaktır, atanmaya hak kazanan Yedek Adayların 10/01/2023 tarihi mesai bitimine kadar (17:00) aşağıda talep edilen belgeleri yükleyerek başvuru yapmaları gerekmektedir.

Belgeler sisteme yüklendikten sonra, ilan şartları yönünden adayların durumları incelenerek atanmaya engel hali bulunmayanların 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Kanunu uyarınca arşiv araştırmaları yapılacak olup, arşiv araştırması sona erdiğinde göreve başlatılmak üzere adaylar ayrıca bilgilendirilecektir. 

Yedek olarak atanmaya hak kazanan ancak hakkından feragat eden (yani başlamaktan vazgeçen, göreve başlamak istemeyen) adayların “Feragat Dilekçesi”ni doldurup çıktısını alarak ıslak imzayla imzalaması ve sisteme geri yüklemesi gerekmektedir. Bu kişiler ayrıca ek bir evrak yüklemeyeceklerdir.

* Kazanan adaylar, eksik evrak ile müracaat ettikleri veya süresi içerisinde müracaat etmedikleri ya da haklarından feragat ettikleri takdirde haklarını kaybetmiş olacaklardır. Bu durumda, sıradaki yedek adaylar internet sayfamızdan duyurulacaktır.

* Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. 

* Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* Son 1 (bir) sene içerisinde sözleşmeli olarak başka bir kurumda çalışmakta iken sözleşmesini tek taraflı olarak fesih eden adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 

Bu duyuru ve sıradaki yedek adaylar için izleyen duyurular tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca posta vb. iletişim kanallarıyla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

YEDEK OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLAR AŞAĞIDAKİ BELGELERİ SİSTEME YÜKLEYECEKLERDİR.

1. Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi: Personel Daire Başkanlığı internet sayfası FORMLAR alanındaki “AYBÜ Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi  bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra çıktısı alınıp ıslak imza ile imzalanarak pdf formatında tekrar yüklenecektir. Link

2. Adli Sicil Kaydı: e-Devletten Adli Sicil Kaydı sorgulama ekranına girilerek “Kurum Türü” Resmi seçilecek, “Belgenin Neden Verileceği” Devlet Memuriyeti seçilerek oluşturulan belge.

3. Sağlık Raporu: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair, sağlık ocağı vb. sağlık kuruluşlarından alınacak tek hekim raporu. (Elinde son 6 ay içinde alınmış olan Heyet Raporu yani Sağlık Kurulu Raporu bulunanların, ibraz etmeleri halinde kabul edilecektir.)

4. Askerlik Durum Belgesi: Askerliğini yapmış ise terhis tarihi bulunan belge, tecilli ise tecil bitiş tarihi bulunan belge, muaf ise muafiyet sebebini içeren belge yüklenecektir.

5. Feragat Dilekçesi: Göreve başlamayacak yani feragat etme hakkını kullanacak adaylar diğer belgeleri yüklemeyip, sadece Feragat Dilekçesini yükleyeceklerdir. Link 

 

Sözleşmeli Personel Alımı

16. Yedek Listeden Atanmaya Hak Kazananlar

 

 

AYBU – İlan Bilgi Sistemine ulaşmak için Tıklayınız

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

15.YEDEK Listeden Atanmaya Hak Kazananların Başvuru İşlemi

DİKKAT:

* Bu bir ilan değildir. Daha önceki ilanımıza müracaat etmiş ve YEDEK adaylardan asil olarak atanmayı hak kazanmış ve aşağıdaki listede isimleri yayımlanan adayların başvurusu için açılmış bir alandır.

* Sadece Yedek adaylardan atanmaya hak kazanan ve aşağıdaki listede ismi yayımlanan adaylar belge yükleyecektir.

* Yedek adaylardan atanmaya hak kazananlar haricinde (yedeklerden) belge yükleyenlerin yüklemiş olduğu belgeler dikkate alınmayacaktır.

* Atanma hakkından vazgeçenler sadece en alttaki Feragat Dilekçesini yükleyecektir.

01.08.2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4/B Sözleşmeli Personel alımı ilanımıza başvurarak Kesin Sonuç Listesinde Yedek olarak atanmaya hak kazanan ve 16.09.2022 tarihinde ilan edilen atanmaya hak kazanan Yedek listesinde isimleri bulunan adaylardan hak kazananlar başvuru yapacak olup diğer başvurular dikkate alınmayacaktır, atanmaya hak kazanan Yedek Adayların 03/01/2022 tarihi mesai bitimine kadar (17:00) aşağıda talep edilen belgeleri yükleyerek başvuru yapmaları gerekmektedir.

Belgeler sisteme yüklendikten sonra, ilan şartları yönünden adayların durumları incelenerek atanmaya engel hali bulunmayanların 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Kanunu uyarınca arşiv araştırmaları yapılacak olup, arşiv araştırması sona erdiğinde göreve başlatılmak üzere adaylar ayrıca bilgilendirilecektir. 

Yedek olarak atanmaya hak kazanan ancak hakkından feragat eden (yani başlamaktan vazgeçen, göreve başlamak istemeyen) adayların “Feragat Dilekçesi”ni doldurup çıktısını alarak ıslak imzayla imzalaması ve sisteme geri yüklemesi gerekmektedir. Bu kişiler ayrıca ek bir evrak yüklemeyeceklerdir.

* Kazanan adaylar, eksik evrak ile müracaat ettikleri veya süresi içerisinde müracaat etmedikleri ya da haklarından feragat ettikleri takdirde haklarını kaybetmiş olacaklardır. Bu durumda, sıradaki yedek adaylar internet sayfamızdan duyurulacaktır.

* Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. 

* Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* Son 1 (bir) sene içerisinde sözleşmeli olarak başka bir kurumda çalışmakta iken sözleşmesini tek taraflı olarak fesih eden adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 

Bu duyuru ve sıradaki yedek adaylar için izleyen duyurular tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca posta vb. iletişim kanallarıyla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

YEDEK OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLAR AŞAĞIDAKİ BELGELERİ SİSTEME YÜKLEYECEKLERDİR.

1. Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi: Personel Daire Başkanlığı internet sayfası FORMLAR alanındaki “AYBÜ Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi  bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra çıktısı alınıp ıslak imza ile imzalanarak pdf formatında tekrar yüklenecektir. Link

2. Adli Sicil Kaydı: e-Devletten Adli Sicil Kaydı sorgulama ekranına girilerek “Kurum Türü” Resmi seçilecek, “Belgenin Neden Verileceği” Devlet Memuriyeti seçilerek oluşturulan belge.

3. Sağlık Raporu: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair, sağlık ocağı vb. sağlık kuruluşlarından alınacak tek hekim raporu. (Elinde son 6 ay içinde alınmış olan Heyet Raporu yani Sağlık Kurulu Raporu bulunanların, ibraz etmeleri halinde kabul edilecektir.)

4. Askerlik Durum Belgesi: Askerliğini yapmış ise terhis tarihi bulunan belge, tecilli ise tecil bitiş tarihi bulunan belge, muaf ise muafiyet sebebini içeren belge yüklenecektir.

5. Feragat Dilekçesi: Göreve başlamayacak yani feragat etme hakkını kullanacak adaylar diğer belgeleri yüklemeyip, sadece Feragat Dilekçesini yükleyeceklerdir. Link 

 

Sözleşmeli Personel Alımı

15. Yedek Listeden Atanmaya Hak Kazananlar

 

 

AYBU – İlan Bilgi Sistemine ulaşmak için Tıklayınız

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

 

14.YEDEK Listeden Atanmaya Hak Kazananların Başvuru İşlemi

DİKKAT:

* Bu bir ilan değildir. Daha önceki ilanımıza müracaat etmiş ve YEDEK adaylardan asil olarak atanmayı hak kazanmış ve aşağıdaki listede isimleri yayımlanan adayların başvurusu için açılmış bir alandır.

* Sadece Yedek adaylardan atanmaya hak kazanan ve aşağıdaki listede ismi yayımlanan adaylar belge yükleyecektir.

* Yedek adaylardan atanmaya hak kazananlar haricinde (yedeklerden) belge yükleyenlerin yüklemiş olduğu belgeler dikkate alınmayacaktır.

* Atanma hakkından vazgeçenler sadece en alttaki Feragat Dilekçesini yükleyecektir.

01.08.2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4/B Sözleşmeli Personel alımı ilanımıza başvurarak Kesin Sonuç Listesinde Yedek olarak atanmaya hak kazanan ve 16.09.2022 tarihinde ilan edilen atanmaya hak kazanan Yedek listesinde isimleri bulunan adaylardan hak kazananlar başvuru yapacak olup diğer başvurular dikkate alınmayacaktır, atanmaya hak kazanan Yedek Adayların 27/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar (17:00) aşağıda talep edilen belgeleri yükleyerek başvuru yapmaları gerekmektedir.

Belgeler sisteme yüklendikten sonra, ilan şartları yönünden adayların durumları incelenerek atanmaya engel hali bulunmayanların 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Kanunu uyarınca arşiv araştırmaları yapılacak olup, arşiv araştırması sona erdiğinde göreve başlatılmak üzere adaylar ayrıca bilgilendirilecektir. 

Yedek olarak atanmaya hak kazanan ancak hakkından feragat eden (yani başlamaktan vazgeçen, göreve başlamak istemeyen) adayların “Feragat Dilekçesi”ni doldurup çıktısını alarak ıslak imzayla imzalaması ve sisteme geri yüklemesi gerekmektedir. Bu kişiler ayrıca ek bir evrak yüklemeyeceklerdir.

* Kazanan adaylar, eksik evrak ile müracaat ettikleri veya süresi içerisinde müracaat etmedikleri ya da haklarından feragat ettikleri takdirde haklarını kaybetmiş olacaklardır. Bu durumda, sıradaki yedek adaylar internet sayfamızdan duyurulacaktır.

* Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. 

* Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* Son 1 (bir) sene içerisinde sözleşmeli olarak başka bir kurumda çalışmakta iken sözleşmesini tek taraflı olarak fesih eden adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 

Bu duyuru ve sıradaki yedek adaylar için izleyen duyurular tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca posta vb. iletişim kanallarıyla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

YEDEK OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLAR AŞAĞIDAKİ BELGELERİ SİSTEME YÜKLEYECEKLERDİR.

1. Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi: Personel Daire Başkanlığı internet sayfası FORMLAR alanındaki “AYBÜ Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi  bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra çıktısı alınıp ıslak imza ile imzalanarak pdf formatında tekrar yüklenecektir. Link

2. Adli Sicil Kaydı: e-Devletten Adli Sicil Kaydı sorgulama ekranına girilerek “Kurum Türü” Resmi seçilecek, “Belgenin Neden Verileceği” Devlet Memuriyeti seçilerek oluşturulan belge.

3. Sağlık Raporu: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair, sağlık ocağı vb. sağlık kuruluşlarından alınacak tek hekim raporu. (Elinde son 6 ay içinde alınmış olan Heyet Raporu yani Sağlık Kurulu Raporu bulunanların, ibraz etmeleri halinde kabul edilecektir.)

4. Askerlik Durum Belgesi: Askerliğini yapmış ise terhis tarihi bulunan belge, tecilli ise tecil bitiş tarihi bulunan belge, muaf ise muafiyet sebebini içeren belge yüklenecektir.

5. Feragat Dilekçesi: Göreve başlamayacak yani feragat etme hakkını kullanacak adaylar diğer belgeleri yüklemeyip, sadece Feragat Dilekçesini yükleyeceklerdir. Link 

 

 

Sözleşmeli Personel Alımı

14. Yedek Listeden Atanmaya Hak Kazananlar

 

 

 

AYBU – İlan Bilgi Sistemine ulaşmak için Tıklayınız

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

 

13.YEDEK Listeden Atanmaya Hak Kazananların Başvuru İşlemi

DİKKAT:

* Bu bir ilan değildir. Daha önceki ilanımıza müracaat etmiş ve YEDEK adaylardan asil olarak atanmayı hak kazanmış ve aşağıdaki listede isimleri yayımlanan adayların başvurusu için açılmış bir alandır.

* Sadece Yedek adaylardan atanmaya hak kazanan ve aşağıdaki listede ismi yayımlanan adaylar belge yükleyecektir.

* Yedek adaylardan atanmaya hak kazananlar haricinde (yedeklerden) belge yükleyenlerin yüklemiş olduğu belgeler dikkate alınmayacaktır.

* Atanma hakkından vazgeçenler sadece en alttaki Feragat Dilekçesini yükleyecektir.

01.08.2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4/B Sözleşmeli Personel alımı ilanımıza başvurarak Kesin Sonuç Listesinde Yedek olarak atanmaya hak kazanan ve 16.09.2022 tarihinde ilan edilen atanmaya hak kazanan Yedek listesinde isimleri bulunan adaylardan hak kazananlar başvuru yapacak olup diğer başvurular dikkate alınmayacaktır, atanmaya hak kazanan Yedek Adayların 20/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar (17:00) aşağıda talep edilen belgeleri yükleyerek başvuru yapmaları gerekmektedir.

Belgeler sisteme yüklendikten sonra, ilan şartları yönünden adayların durumları incelenerek atanmaya engel hali bulunmayanların 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Kanunu uyarınca arşiv araştırmaları yapılacak olup, arşiv araştırması sona erdiğinde göreve başlatılmak üzere adaylar ayrıca bilgilendirilecektir. 

Yedek olarak atanmaya hak kazanan ancak hakkından feragat eden (yani başlamaktan vazgeçen, göreve başlamak istemeyen) adayların “Feragat Dilekçesi”ni doldurup çıktısını alarak ıslak imzayla imzalaması ve sisteme geri yüklemesi gerekmektedir. Bu kişiler ayrıca ek bir evrak yüklemeyeceklerdir.

* Kazanan adaylar, eksik evrak ile müracaat ettikleri veya süresi içerisinde müracaat etmedikleri ya da haklarından feragat ettikleri takdirde haklarını kaybetmiş olacaklardır. Bu durumda, sıradaki yedek adaylar internet sayfamızdan duyurulacaktır.

* Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. 

* Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* Son 1 (bir) sene içerisinde sözleşmeli olarak başka bir kurumda çalışmakta iken sözleşmesini tek taraflı olarak fesih eden adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 

Bu duyuru ve sıradaki yedek adaylar için izleyen duyurular tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca posta vb. iletişim kanallarıyla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

YEDEK OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLAR AŞAĞIDAKİ BELGELERİ SİSTEME YÜKLEYECEKLERDİR.

1. Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi: Personel Daire Başkanlığı internet sayfası FORMLAR alanındaki “AYBÜ Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi  bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra çıktısı alınıp ıslak imza ile imzalanarak pdf formatında tekrar yüklenecektir. Link

2. Adli Sicil Kaydı: e-Devletten Adli Sicil Kaydı sorgulama ekranına girilerek “Kurum Türü” Resmi seçilecek, “Belgenin Neden Verileceği” Devlet Memuriyeti seçilerek oluşturulan belge.

3. Sağlık Raporu: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair, sağlık ocağı vb. sağlık kuruluşlarından alınacak tek hekim raporu. (Elinde son 6 ay içinde alınmış olan Heyet Raporu yani Sağlık Kurulu Raporu bulunanların, ibraz etmeleri halinde kabul edilecektir.)

4. Askerlik Durum Belgesi: Askerliğini yapmış ise terhis tarihi bulunan belge, tecilli ise tecil bitiş tarihi bulunan belge, muaf ise muafiyet sebebini içeren belge yüklenecektir.

5. Feragat Dilekçesi: Göreve başlamayacak yani feragat etme hakkını kullanacak adaylar diğer belgeleri yüklemeyip, sadece Feragat Dilekçesini yükleyeceklerdir. Link 

 

 

Sözleşmeli Personel Alımı

13. Yedek Listeden Atanmaya Hak Kazananlar

 

 

 

AYBU – İlan Bilgi Sistemine ulaşmak için Tıklayınız

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

12.YEDEK Listeden Atanmaya Hak Kazananların Başvuru İşlemi

DİKKAT:

* Bu bir ilan değildir. Daha önceki ilanımıza müracaat etmiş ve YEDEK adaylardan asil olarak atanmayı hak kazanmış ve aşağıdaki listede isimleri yayımlanan adayların başvurusu için açılmış bir alandır.

* Sadece Yedek adaylardan atanmaya hak kazanan ve aşağıdaki listede ismi yayımlanan adaylar belge yükleyecektir.

* Yedek adaylardan atanmaya hak kazananlar haricinde (yedeklerden) belge yükleyenlerin yüklemiş olduğu belgeler dikkate alınmayacaktır.

* Atanma hakkından vazgeçenler sadece en alttaki Feragat Dilekçesini yükleyecektir.

01.08.2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4/B Sözleşmeli Personel alımı ilanımıza başvurarak Kesin Sonuç Listesinde Yedek olarak atanmaya hak kazanan ve 16.09.2022 tarihinde ilan edilen atanmaya hak kazanan Yedek listesinde isimleri bulunan adaylardan hak kazananlar başvuru yapacak olup diğer başvurular dikkate alınmayacaktır, atanmaya hak kazanan Yedek Adayların 13/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar (17:00) aşağıda talep edilen belgeleri yükleyerek başvuru yapmaları gerekmektedir.

Belgeler sisteme yüklendikten sonra, ilan şartları yönünden adayların durumları incelenerek atanmaya engel hali bulunmayanların 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Kanunu uyarınca arşiv araştırmaları yapılacak olup, arşiv araştırması sona erdiğinde göreve başlatılmak üzere adaylar ayrıca bilgilendirilecektir. 

Yedek olarak atanmaya hak kazanan ancak hakkından feragat eden (yani başlamaktan vazgeçen, göreve başlamak istemeyen) adayların “Feragat Dilekçesi”ni doldurup çıktısını alarak ıslak imzayla imzalaması ve sisteme geri yüklemesi gerekmektedir. Bu kişiler ayrıca ek bir evrak yüklemeyeceklerdir.

* Kazanan adaylar, eksik evrak ile müracaat ettikleri veya süresi içerisinde müracaat etmedikleri ya da haklarından feragat ettikleri takdirde haklarını kaybetmiş olacaklardır. Bu durumda, sıradaki yedek adaylar internet sayfamızdan duyurulacaktır.

* Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. 

* Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* Son 1 (bir) sene içerisinde sözleşmeli olarak başka bir kurumda çalışmakta iken sözleşmesini tek taraflı olarak fesih eden adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 

Bu duyuru ve sıradaki yedek adaylar için izleyen duyurular tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca posta vb. iletişim kanallarıyla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

YEDEK OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLAR AŞAĞIDAKİ BELGELERİ SİSTEME YÜKLEYECEKLERDİR.

1. Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi: Personel Daire Başkanlığı internet sayfası FORMLAR alanındaki “AYBÜ Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi  bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra çıktısı alınıp ıslak imza ile imzalanarak pdf formatında tekrar yüklenecektir. Link

2. Adli Sicil Kaydı: e-Devletten Adli Sicil Kaydı sorgulama ekranına girilerek “Kurum Türü” Resmi seçilecek, “Belgenin Neden Verileceği” Devlet Memuriyeti seçilerek oluşturulan belge.

3. Sağlık Raporu: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair, sağlık ocağı vb. sağlık kuruluşlarından alınacak tek hekim raporu. (Elinde son 6 ay içinde alınmış olan Heyet Raporu yani Sağlık Kurulu Raporu bulunanların, ibraz etmeleri halinde kabul edilecektir.)

4. Askerlik Durum Belgesi: Askerliğini yapmış ise terhis tarihi bulunan belge, tecilli ise tecil bitiş tarihi bulunan belge, muaf ise muafiyet sebebini içeren belge yüklenecektir.

5. Feragat Dilekçesi: Göreve başlamayacak yani feragat etme hakkını kullanacak adaylar diğer belgeleri yüklemeyip, sadece Feragat Dilekçesini yükleyeceklerdir. Link 

 

Sözleşmeli Personel Alımı

12. Yedek Listeden Atanmaya Hak Kazananlar

 

 

AYBU – İlan Bilgi Sistemine ulaşmak için Tıklayınız

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

11.YEDEK Listeden Atanmaya Hak Kazananların Başvuru İşlemi

DİKKAT:

* Bu bir ilan değildir. Daha önceki ilanımıza müracaat etmiş ve YEDEK adaylardan asil olarak atanmayı hak kazanmış ve aşağıdaki listede isimleri yayımlanan adayların başvurusu için açılmış bir alandır.

* Sadece Yedek adaylardan atanmaya hak kazanan ve aşağıdaki listede ismi yayımlanan adaylar belge yükleyecektir.

* Yedek adaylardan atanmaya hak kazananlar haricinde (yedeklerden) belge yükleyenlerin yüklemiş olduğu belgeler dikkate alınmayacaktır.

* Atanma hakkından vazgeçenler sadece en alttaki Feragat Dilekçesini yükleyecektir.

01.08.2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4/B Sözleşmeli Personel alımı ilanımıza başvurarak Kesin Sonuç Listesinde Yedek olarak atanmaya hak kazanan ve 16.09.2022 tarihinde ilan edilen atanmaya hak kazanan Yedek listesinde isimleri bulunan adaylardan hak kazananlar başvuru yapacak olup diğer başvurular dikkate alınmayacaktır, atanmaya hak kazanan Yedek Adayların 06/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar (17:00) aşağıda talep edilen belgeleri yükleyerek başvuru yapmaları gerekmektedir.

Belgeler sisteme yüklendikten sonra, ilan şartları yönünden adayların durumları incelenerek atanmaya engel hali bulunmayanların 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Kanunu uyarınca arşiv araştırmaları yapılacak olup, arşiv araştırması sona erdiğinde göreve başlatılmak üzere adaylar ayrıca bilgilendirilecektir. 

Yedek olarak atanmaya hak kazanan ancak hakkından feragat eden (yani başlamaktan vazgeçen, göreve başlamak istemeyen) adayların “Feragat Dilekçesi”ni doldurup çıktısını alarak ıslak imzayla imzalaması ve sisteme geri yüklemesi gerekmektedir. Bu kişiler ayrıca ek bir evrak yüklemeyeceklerdir.

* Kazanan adaylar, eksik evrak ile müracaat ettikleri veya süresi içerisinde müracaat etmedikleri ya da haklarından feragat ettikleri takdirde haklarını kaybetmiş olacaklardır. Bu durumda, sıradaki yedek adaylar internet sayfamızdan duyurulacaktır.

* Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. 

* Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* Son 1 (bir) sene içerisinde sözleşmeli olarak başka bir kurumda çalışmakta iken sözleşmesini tek taraflı olarak fesih eden adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 

Bu duyuru ve sıradaki yedek adaylar için izleyen duyurular tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca posta vb. iletişim kanallarıyla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

YEDEK OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLAR AŞAĞIDAKİ BELGELERİ SİSTEME YÜKLEYECEKLERDİR.

1. Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi: Personel Daire Başkanlığı internet sayfası FORMLAR alanındaki “AYBÜ Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi  bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra çıktısı alınıp ıslak imza ile imzalanarak pdf formatında tekrar yüklenecektir. Link

2. Adli Sicil Kaydı: e-Devletten Adli Sicil Kaydı sorgulama ekranına girilerek “Kurum Türü” Resmi seçilecek, “Belgenin Neden Verileceği” Devlet Memuriyeti seçilerek oluşturulan belge.

3. Sağlık Raporu: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair, sağlık ocağı vb. sağlık kuruluşlarından alınacak tek hekim raporu. (Elinde son 6 ay içinde alınmış olan Heyet Raporu yani Sağlık Kurulu Raporu bulunanların, ibraz etmeleri halinde kabul edilecektir.)

4. Askerlik Durum Belgesi: Askerliğini yapmış ise terhis tarihi bulunan belge, tecilli ise tecil bitiş tarihi bulunan belge, muaf ise muafiyet sebebini içeren belge yüklenecektir.

5. Feragat Dilekçesi: Göreve başlamayacak yani feragat etme hakkını kullanacak adaylar diğer belgeleri yüklemeyip, sadece Feragat Dilekçesini yükleyeceklerdir. Link 

 

 

Sözleşmeli Personel Alımı

11. Yedek Listeden Atanmaya Hak Kazananlar

 

 

 

AYBU – İlan Bilgi Sistemine ulaşmak için Tıklayınız

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

10.YEDEK Listeden Atanmaya Hak Kazananların Başvuru İşlemi

DİKKAT:

* Bu bir ilan değildir. Daha önceki ilanımıza müracaat etmiş ve YEDEK adaylardan asil olarak atanmayı hak kazanmış ve aşağıdaki listede isimleri yayımlanan adayların başvurusu için açılmış bir alandır.

* Sadece Yedek adaylardan atanmaya hak kazanan ve aşağıdaki listede ismi yayımlanan adaylar belge yükleyecektir.

* Yedek adaylardan atanmaya hak kazananlar haricinde (yedeklerden) belge yükleyenlerin yüklemiş olduğu belgeler dikkate alınmayacaktır.

* Atanma hakkından vazgeçenler sadece en alttaki Feragat Dilekçesini yükleyecektir.

01.08.2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4/B Sözleşmeli Personel alımı ilanımıza başvurarak Kesin Sonuç Listesinde Yedek olarak atanmaya hak kazanan ve 16.09.2022 tarihinde ilan edilen atanmaya hak kazanan Yedek listesinde isimleri bulunan adaylardan hak kazananlar başvuru yapacak olup diğer başvurular dikkate alınmayacaktır, atanmaya hak kazanan Yedek Adayların 29/11/2022 tarihi mesai bitimine kadar (17:00) aşağıda talep edilen belgeleri yükleyerek başvuru yapmaları gerekmektedir.

Belgeler sisteme yüklendikten sonra, ilan şartları yönünden adayların durumları incelenerek atanmaya engel hali bulunmayanların 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Kanunu uyarınca arşiv araştırmaları yapılacak olup, arşiv araştırması sona erdiğinde göreve başlatılmak üzere adaylar ayrıca bilgilendirilecektir. 

Yedek olarak atanmaya hak kazanan ancak hakkından feragat eden (yani başlamaktan vazgeçen, göreve başlamak istemeyen) adayların “Feragat Dilekçesi”ni doldurup çıktısını alarak ıslak imzayla imzalaması ve sisteme geri yüklemesi gerekmektedir. Bu kişiler ayrıca ek bir evrak yüklemeyeceklerdir.

* Kazanan adaylar, eksik evrak ile müracaat ettikleri veya süresi içerisinde müracaat etmedikleri ya da haklarından feragat ettikleri takdirde haklarını kaybetmiş olacaklardır. Bu durumda, sıradaki yedek adaylar internet sayfamızdan duyurulacaktır.

* Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. 

* Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* Son 1 (bir) sene içerisinde sözleşmeli olarak başka bir kurumda çalışmakta iken sözleşmesini tek taraflı olarak fesih eden adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 

Bu duyuru ve sıradaki yedek adaylar için izleyen duyurular tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca posta vb. iletişim kanallarıyla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

YEDEK OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLAR AŞAĞIDAKİ BELGELERİ SİSTEME YÜKLEYECEKLERDİR.

1. Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi: Personel Daire Başkanlığı internet sayfası FORMLAR alanındaki “AYBÜ Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi  bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra çıktısı alınıp ıslak imza ile imzalanarak pdf formatında tekrar yüklenecektir. Link

2. Adli Sicil Kaydı: e-Devletten Adli Sicil Kaydı sorgulama ekranına girilerek “Kurum Türü” Resmi seçilecek, “Belgenin Neden Verileceği” Devlet Memuriyeti seçilerek oluşturulan belge.

3. Sağlık Raporu: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair, sağlık ocağı vb. sağlık kuruluşlarından alınacak tek hekim raporu. (Elinde son 6 ay içinde alınmış olan Heyet Raporu yani Sağlık Kurulu Raporu bulunanların, ibraz etmeleri halinde kabul edilecektir.)

4. Askerlik Durum Belgesi: Askerliğini yapmış ise terhis tarihi bulunan belge, tecilli ise tecil bitiş tarihi bulunan belge, muaf ise muafiyet sebebini içeren belge yüklenecektir.

5. Feragat Dilekçesi: Göreve başlamayacak yani feragat etme hakkını kullanacak adaylar diğer belgeleri yüklemeyip, sadece Feragat Dilekçesini yükleyeceklerdir. Link 

 

Sözleşmeli Personel Alımı

10. Yedek Listeden Atanmaya Hak Kazananlar

 

 

AYBU – İlan Bilgi Sistemine ulaşmak için Tıklayınız

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

9.YEDEK Listeden Atanmaya Hak Kazananların Başvuru İşlemi

 

DİKKAT:

* Bu bir ilan değildir. Daha önceki ilanımıza müracaat etmiş ve YEDEK adaylardan asil olarak atanmayı hak kazanmış ve aşağıdaki listede isimleri yayımlanan adayların başvurusu için açılmış bir alandır.

* Sadece Yedek adaylardan atanmaya hak kazanan ve aşağıdaki listede ismi yayımlanan adaylar belge yükleyecektir.

* Yedek adaylardan atanmaya hak kazananlar haricinde (yedeklerden) belge yükleyenlerin yüklemiş olduğu belgeler dikkate alınmayacaktır.

* Atanma hakkından vazgeçenler sadece en alttaki Feragat Dilekçesini yükleyecektir.

01.08.2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4/B Sözleşmeli Personel alımı ilanımıza başvurarak Kesin Sonuç Listesinde Yedek olarak atanmaya hak kazanan ve 16.09.2022 tarihinde ilan edilen atanmaya hak kazanan Yedek listesinde isimleri bulunan adaylardan hak kazananlar başvuru yapacak olup diğer başvurular dikkate alınmayacaktır, atanmaya hak kazanan Yedek Adayların 23/11/2022 tarihi mesai bitimine kadar (17:00) aşağıda talep edilen belgeleri yükleyerek başvuru yapmaları gerekmektedir.

Belgeler sisteme yüklendikten sonra, ilan şartları yönünden adayların durumları incelenerek atanmaya engel hali bulunmayanların 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Kanunu uyarınca arşiv araştırmaları yapılacak olup, arşiv araştırması sona erdiğinde göreve başlatılmak üzere adaylar ayrıca bilgilendirilecektir. 

Yedek olarak atanmaya hak kazanan ancak hakkından feragat eden (yani başlamaktan vazgeçen, göreve başlamak istemeyen) adayların “Feragat Dilekçesi”ni doldurup çıktısını alarak ıslak imzayla imzalaması ve sisteme geri yüklemesi gerekmektedir. Bu kişiler ayrıca ek bir evrak yüklemeyeceklerdir.

* Kazanan adaylar, eksik evrak ile müracaat ettikleri veya süresi içerisinde müracaat etmedikleri ya da haklarından feragat ettikleri takdirde haklarını kaybetmiş olacaklardır. Bu durumda, sıradaki yedek adaylar internet sayfamızdan duyurulacaktır.

* Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. 

* Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* Son 1 (bir) sene içerisinde sözleşmeli olarak başka bir kurumda çalışmakta iken sözleşmesini tek taraflı olarak fesih eden adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 

Bu duyuru ve sıradaki yedek adaylar için izleyen duyurular tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca posta vb. iletişim kanallarıyla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

YEDEK OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLAR AŞAĞIDAKİ BELGELERİ SİSTEME YÜKLEYECEKLERDİR.

1. Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi: Personel Daire Başkanlığı internet sayfası FORMLAR alanındaki “AYBÜ Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi  bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra çıktısı alınıp ıslak imza ile imzalanarak pdf formatında tekrar yüklenecektir. Link

2. Adli Sicil Kaydı: e-Devletten Adli Sicil Kaydı sorgulama ekranına girilerek “Kurum Türü” Resmi seçilecek, “Belgenin Neden Verileceği” Devlet Memuriyeti seçilerek oluşturulan belge.

3. Sağlık Raporu: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair, sağlık ocağı vb. sağlık kuruluşlarından alınacak tek hekim raporu. (Elinde son 6 ay içinde alınmış olan Heyet Raporu yani Sağlık Kurulu Raporu bulunanların, ibraz etmeleri halinde kabul edilecektir.)

4. Askerlik Durum Belgesi: Askerliğini yapmış ise terhis tarihi bulunan belge, tecilli ise tecil bitiş tarihi bulunan belge, muaf ise muafiyet sebebini içeren belge yüklenecektir.

5. Feragat Dilekçesi: Göreve başlamayacak yani feragat etme hakkını kullanacak adaylar diğer belgeleri yüklemeyip, sadece Feragat Dilekçesini yükleyeceklerdir. Link 

 

 

Sözleşmeli Personel Alımı

9. Yedek Listeden Atanmaya Hak Kazananlar

 

 

 

AYBU – İlan Bilgi Sistemine ulaşmak için Tıklayınız

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

8.YEDEK Listeden Atanmaya Hak Kazananların Başvuru İşlemi

DİKKAT:

* Bu bir ilan değildir. Daha önceki ilanımıza müracaat etmiş ve YEDEK adaylardan asil olarak atanmayı hak kazanmış ve aşağıdaki listede isimleri yayımlanan adayların başvurusu için açılmış bir alandır.

* Sadece Yedek adaylardan atanmaya hak kazanan ve aşağıdaki listede ismi yayımlanan adaylar belge yükleyecektir.

* Yedek adaylardan atanmaya hak kazananlar haricinde (yedeklerden) belge yükleyenlerin yüklemiş olduğu belgeler dikkate alınmayacaktır.

* Atanma hakkından vazgeçenler sadece en alttaki Feragat Dilekçesini yükleyecektir.

01.08.2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4/B Sözleşmeli Personel alımı ilanımıza başvurarak Kesin Sonuç Listesinde Yedek olarak atanmaya hak kazanan ve 16.09.2022 tarihinde ilan edilen atanmaya hak kazanan Yedek listesinde isimleri bulunan adaylardan hak kazananlar başvuru yapacak olup diğer başvurular dikkate alınmayacaktır, atanmaya hak kazanan Yedek Adayların 16/11/2022 tarihi mesai bitimine kadar (17:00) aşağıda talep edilen belgeleri yükleyerek başvuru yapmaları gerekmektedir.

Belgeler sisteme yüklendikten sonra, ilan şartları yönünden adayların durumları incelenerek atanmaya engel hali bulunmayanların 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Kanunu uyarınca arşiv araştırmaları yapılacak olup, arşiv araştırması sona erdiğinde göreve başlatılmak üzere adaylar ayrıca bilgilendirilecektir. 

Yedek olarak atanmaya hak kazanan ancak hakkından feragat eden (yani başlamaktan vazgeçen, göreve başlamak istemeyen) adayların “Feragat Dilekçesi”ni doldurup çıktısını alarak ıslak imzayla imzalaması ve sisteme geri yüklemesi gerekmektedir. Bu kişiler ayrıca ek bir evrak yüklemeyeceklerdir.

* Kazanan adaylar, eksik evrak ile müracaat ettikleri veya süresi içerisinde müracaat etmedikleri ya da haklarından feragat ettikleri takdirde haklarını kaybetmiş olacaklardır. Bu durumda, sıradaki yedek adaylar internet sayfamızdan duyurulacaktır.

* Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. 

* Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* Son 1 (bir) sene içerisinde sözleşmeli olarak başka bir kurumda çalışmakta iken sözleşmesini tek taraflı olarak fesih eden adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 

Bu duyuru ve sıradaki yedek adaylar için izleyen duyurular tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca posta vb. iletişim kanallarıyla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

YEDEK OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLAR AŞAĞIDAKİ BELGELERİ SİSTEME YÜKLEYECEKLERDİR.

1. Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi: Personel Daire Başkanlığı internet sayfası FORMLAR alanındaki “AYBÜ Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi  bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra çıktısı alınıp ıslak imza ile imzalanarak pdf formatında tekrar yüklenecektir. Link

2. Adli Sicil Kaydı: e-Devletten Adli Sicil Kaydı sorgulama ekranına girilerek “Kurum Türü” Resmi seçilecek, “Belgenin Neden Verileceği” Devlet Memuriyeti seçilerek oluşturulan belge.

3. Sağlık Raporu: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair, sağlık ocağı vb. sağlık kuruluşlarından alınacak tek hekim raporu. (Elinde son 6 ay içinde alınmış olan Heyet Raporu yani Sağlık Kurulu Raporu bulunanların, ibraz etmeleri halinde kabul edilecektir.)

4. Askerlik Durum Belgesi: Askerliğini yapmış ise terhis tarihi bulunan belge, tecilli ise tecil bitiş tarihi bulunan belge, muaf ise muafiyet sebebini içeren belge yüklenecektir.

5. Feragat Dilekçesi: Göreve başlamayacak yani feragat etme hakkını kullanacak adaylar diğer belgeleri yüklemeyip, sadece Feragat Dilekçesini yükleyeceklerdir. Link 

 

 

 

 

 

Sözleşmeli Personel Alımı

8. Yedek Listeden Atanmaya Hak Kazananlar

 

 

 

 

 

 

AYBU – İlan Bilgi Sistemine ulaşmak için Tıklayınız

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

7.YEDEK Listeden Atanmaya Hak Kazananların Başvuru İşlemi

DİKKAT:

* Bu bir ilan değildir. Daha önceki ilanımıza müracaat etmiş ve YEDEK adaylardan asil olarak atanmayı hak kazanmış ve aşağıdaki listede isimleri yayımlanan adayların başvurusu için açılmış bir alandır.

* Sadece Yedek adaylardan atanmaya hak kazanan ve aşağıdaki listede ismi yayımlanan adaylar belge yükleyecektir.

* Yedek adaylardan atanmaya hak kazananlar haricinde (yedeklerden) belge yükleyenlerin yüklemiş olduğu belgeler dikkate alınmayacaktır.

* Atanma hakkından vazgeçenler sadece en alttaki Feragat Dilekçesini yükleyecektir.

01.08.2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4/B Sözleşmeli Personel alımı ilanımıza başvurarak Kesin Sonuç Listesinde Yedek olarak atanmaya hak kazanan ve 16.09.2022 tarihinde ilan edilen atanmaya hak kazanan Yedek listesinde isimleri bulunan adaylardan hak kazananlar başvuru yapacak olup diğer başvurular dikkate alınmayacaktır, atanmaya hak kazanan Yedek Adayların 03/11/2022 tarihi mesai bitimine kadar (17:00) aşağıda talep edilen belgeleri yükleyerek başvuru yapmaları gerekmektedir.

Belgeler sisteme yüklendikten sonra, ilan şartları yönünden adayların durumları incelenerek atanmaya engel hali bulunmayanların 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Kanunu uyarınca arşiv araştırmaları yapılacak olup, arşiv araştırması sona erdiğinde göreve başlatılmak üzere adaylar ayrıca bilgilendirilecektir. 

Yedek olarak atanmaya hak kazanan ancak hakkından feragat eden (yani başlamaktan vazgeçen, göreve başlamak istemeyen) adayların “Feragat Dilekçesi”ni doldurup çıktısını alarak ıslak imzayla imzalaması ve sisteme geri yüklemesi gerekmektedir. Bu kişiler ayrıca ek bir evrak yüklemeyeceklerdir.

* Kazanan adaylar, eksik evrak ile müracaat ettikleri veya süresi içerisinde müracaat etmedikleri ya da haklarından feragat ettikleri takdirde haklarını kaybetmiş olacaklardır. Bu durumda, sıradaki yedek adaylar internet sayfamızdan duyurulacaktır.

* Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. 

* Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* Son 1 (bir) sene içerisinde sözleşmeli olarak başka bir kurumda çalışmakta iken sözleşmesini tek taraflı olarak fesih eden adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 

Bu duyuru ve sıradaki yedek adaylar için izleyen duyurular tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca posta vb. iletişim kanallarıyla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

YEDEK OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLAR AŞAĞIDAKİ BELGELERİ SİSTEME YÜKLEYECEKLERDİR.

1. Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi: Personel Daire Başkanlığı internet sayfası FORMLAR alanındaki “AYBÜ Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi  bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra çıktısı alınıp ıslak imza ile imzalanarak pdf formatında tekrar yüklenecektir. Link

2. Adli Sicil Kaydı: e-Devletten Adli Sicil Kaydı sorgulama ekranına girilerek “Kurum Türü” Resmi seçilecek, “Belgenin Neden Verileceği” Devlet Memuriyeti seçilerek oluşturulan belge.

3. Sağlık Raporu: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair, sağlık ocağı vb. sağlık kuruluşlarından alınacak tek hekim raporu. (Elinde son 6 ay içinde alınmış olan Heyet Raporu yani Sağlık Kurulu Raporu bulunanların, ibraz etmeleri halinde kabul edilecektir.)

4. Askerlik Durum Belgesi: Askerliğini yapmış ise terhis tarihi bulunan belge, tecilli ise tecil bitiş tarihi bulunan belge, muaf ise muafiyet sebebini içeren belge yüklenecektir.

5. Feragat Dilekçesi: Göreve başlamayacak yani feragat etme hakkını kullanacak adaylar diğer belgeleri yüklemeyip, sadece Feragat Dilekçesini yükleyeceklerdir. Link 

 

Sözleşmeli Personel Alımı

7. Yedek Listeden Atanmaya Hak Kazananlar

 

 

AYBU – İlan Bilgi Sistemine ulaşmak için Tıklayınız

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

6.YEDEK Listeden Atanmaya Hak Kazananların Başvuru İşlemi

DİKKAT:

* Bu bir ilan değildir. Daha önceki ilanımıza müracaat etmiş ve YEDEK adaylardan asil olarak atanmayı hak kazanmış ve aşağıdaki listede isimleri yayımlanan adayların başvurusu için açılmış bir alandır.

* Sadece Yedek adaylardan atanmaya hak kazanan ve aşağıdaki listede ismi yayımlanan adaylar belge yükleyecektir.

* Yedek adaylardan atanmaya hak kazananlar haricinde (yedeklerden) belge yükleyenlerin yüklemiş olduğu belgeler dikkate alınmayacaktır.

* Atanma hakkından vazgeçenler sadece en alttaki Feragat Dilekçesini yükleyecektir.

01.08.2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4/B Sözleşmeli Personel alımı ilanımıza başvurarak Kesin Sonuç Listesinde Yedek olarak atanmaya hak kazanan ve 16.09.2022 tarihinde ilan edilen atanmaya hak kazanan Yedek listesinde isimleri bulunan adaylardan hak kazananlar başvuru yapacak olup diğer başvurular dikkate alınmayacaktır, atanmaya hak kazanan Yedek Adayların 21/10/2022 tarihi mesai bitimine kadar (17:00) aşağıda talep edilen belgeleri yükleyerek başvuru yapmaları gerekmektedir.

Belgeler sisteme yüklendikten sonra, ilan şartları yönünden adayların durumları incelenerek atanmaya engel hali bulunmayanların 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Kanunu uyarınca arşiv araştırmaları yapılacak olup, arşiv araştırması sona erdiğinde göreve başlatılmak üzere adaylar ayrıca bilgilendirilecektir. 

Yedek olarak atanmaya hak kazanan ancak hakkından feragat eden (yani başlamaktan vazgeçen, göreve başlamak istemeyen) adayların “Feragat Dilekçesi”ni doldurup çıktısını alarak ıslak imzayla imzalaması ve sisteme geri yüklemesi gerekmektedir. Bu kişiler ayrıca ek bir evrak yüklemeyeceklerdir.

* Kazanan adaylar, eksik evrak ile müracaat ettikleri veya süresi içerisinde müracaat etmedikleri ya da haklarından feragat ettikleri takdirde haklarını kaybetmiş olacaklardır. Bu durumda, sıradaki yedek adaylar internet sayfamızdan duyurulacaktır.

* Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. 

* Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* Son 1 (bir) sene içerisinde sözleşmeli olarak başka bir kurumda çalışmakta iken sözleşmesini tek taraflı olarak fesih eden adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 

Bu duyuru ve sıradaki yedek adaylar için izleyen duyurular tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca posta vb. iletişim kanallarıyla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

YEDEK OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLAR AŞAĞIDAKİ BELGELERİ SİSTEME YÜKLEYECEKLERDİR.

1. Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi: Personel Daire Başkanlığı internet sayfası FORMLAR alanındaki “AYBÜ Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi  bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra çıktısı alınıp ıslak imza ile imzalanarak pdf formatında tekrar yüklenecektir. Link

2. Adli Sicil Kaydı: e-Devletten Adli Sicil Kaydı sorgulama ekranına girilerek “Kurum Türü” Resmi seçilecek, “Belgenin Neden Verileceği” Devlet Memuriyeti seçilerek oluşturulan belge.

3. Sağlık Raporu: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair, sağlık ocağı vb. sağlık kuruluşlarından alınacak tek hekim raporu. (Elinde son 6 ay içinde alınmış olan Heyet Raporu yani Sağlık Kurulu Raporu bulunanların, ibraz etmeleri halinde kabul edilecektir.)

4. Askerlik Durum Belgesi: Askerliğini yapmış ise terhis tarihi bulunan belge, tecilli ise tecil bitiş tarihi bulunan belge, muaf ise muafiyet sebebini içeren belge yüklenecektir.

5. Feragat Dilekçesi: Göreve başlamayacak yani feragat etme hakkını kullanacak adaylar diğer belgeleri yüklemeyip, sadece Feragat Dilekçesini yükleyeceklerdir. Link 

 

 

Sözleşmeli Personel Alımı

6. Yedek Listeden Atanmaya Hak Kazananlar

 

 

AYBU – İlan Bilgi Sistemine ulaşmak için Tıklayınız

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

 

5.YEDEK Listeden Atanmaya Hak Kazananların Başvuru İşlemi

DİKKAT:

* Bu bir ilan değildir. Daha önceki ilanımıza müracaat etmiş ve YEDEK adaylardan asil olarak atanmayı hak kazanmış ve aşağıdaki listede isimleri yayımlanan adayların başvurusu için açılmış bir alandır.

* Sadece Yedek adaylardan atanmaya hak kazanan ve aşağıdaki listede ismi yayımlanan adaylar belge yükleyecektir.

* Yedek adaylardan atanmaya hak kazananlar haricinde (yedeklerden) belge yükleyenlerin yüklemiş olduğu belgeler dikkate alınmayacaktır.

* Atanma hakkından vazgeçenler sadece en alttaki Feragat Dilekçesini yükleyecektir.

01.08.2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4/B Sözleşmeli Personel alımı ilanımıza başvurarak Kesin Sonuç Listesinde Yedek olarak atanmaya hak kazanan ve 16.09.2022 tarihinde ilan edilen atanmaya hak kazanan Yedek listesinde isimleri bulunan adaylardan hak kazananlar başvuru yapacak olup diğer başvurular dikkate alınmayacaktır, atanmaya hak kazanan Yedek Adayların 12/10/2022 tarihi mesai bitimine kadar (17:00) aşağıda talep edilen belgeleri yükleyerek başvuru yapmaları gerekmektedir.

Belgeler sisteme yüklendikten sonra, ilan şartları yönünden adayların durumları incelenerek atanmaya engel hali bulunmayanların 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Kanunu uyarınca arşiv araştırmaları yapılacak olup, arşiv araştırması sona erdiğinde göreve başlatılmak üzere adaylar ayrıca bilgilendirilecektir. 

Yedek olarak atanmaya hak kazanan ancak hakkından feragat eden (yani başlamaktan vazgeçen, göreve başlamak istemeyen) adayların “Feragat Dilekçesi”ni doldurup çıktısını alarak ıslak imzayla imzalaması ve sisteme geri yüklemesi gerekmektedir. Bu kişiler ayrıca ek bir evrak yüklemeyeceklerdir.

* Kazanan adaylar, eksik evrak ile müracaat ettikleri veya süresi içerisinde müracaat etmedikleri ya da haklarından feragat ettikleri takdirde haklarını kaybetmiş olacaklardır. Bu durumda, sıradaki yedek adaylar internet sayfamızdan duyurulacaktır.

* Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. 

* Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* Son 1 (bir) sene içerisinde sözleşmeli olarak başka bir kurumda çalışmakta iken sözleşmesini tek taraflı olarak fesih eden adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 

Bu duyuru ve sıradaki yedek adaylar için izleyen duyurular tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca posta vb. iletişim kanallarıyla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

YEDEK OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLAR AŞAĞIDAKİ BELGELERİ SİSTEME YÜKLEYECEKLERDİR.

1. Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi: Personel Daire Başkanlığı internet sayfası FORMLAR alanındaki “AYBÜ Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi  bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra çıktısı alınıp ıslak imza ile imzalanarak pdf formatında tekrar yüklenecektir. Link

2. Adli Sicil Kaydı: e-Devletten Adli Sicil Kaydı sorgulama ekranına girilerek “Kurum Türü” Resmi seçilecek, “Belgenin Neden Verileceği” Devlet Memuriyeti seçilerek oluşturulan belge.

3. Sağlık Raporu: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair, sağlık ocağı vb. sağlık kuruluşlarından alınacak tek hekim raporu. (Elinde son 6 ay içinde alınmış olan Heyet Raporu yani Sağlık Kurulu Raporu bulunanların, ibraz etmeleri halinde kabul edilecektir.)

4. Askerlik Durum Belgesi: Askerliğini yapmış ise terhis tarihi bulunan belge, tecilli ise tecil bitiş tarihi bulunan belge, muaf ise muafiyet sebebini içeren belge yüklenecektir.

5. Feragat Dilekçesi: Göreve başlamayacak yani feragat etme hakkını kullanacak adaylar diğer belgeleri yüklemeyip, sadece Feragat Dilekçesini yükleyeceklerdir. Link 

 

 

 

 

Sözleşmeli Personel Alımı

5. Yedek Listeden Atanmaya Hak Kazananlar

 

 

4.YEDEK Listeden Atanmaya Hak Kazananların Başvuru İşlemi

DİKKAT:

* Bu bir ilan değildir. Daha önceki ilanımıza müracaat etmiş ve YEDEK adaylardan asil olarak atanmayı hak kazanmış ve aşağıdaki listede isimleri yayımlanan adayların başvurusu için açılmış bir alandır.

* Sadece Yedek adaylardan atanmaya hak kazanan ve aşağıdaki listede ismi yayımlanan adaylar belge yükleyecektir.

* Yedek adaylardan atanmaya hak kazananlar haricinde (yedeklerden) belge yükleyenlerin yüklemiş olduğu belgeler dikkate alınmayacaktır.

* Atanma hakkından vazgeçenler sadece en alttaki Feragat Dilekçesini yükleyecektir.

01.08.2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4/B Sözleşmeli Personel alımı ilanımıza başvurarak Kesin Sonuç Listesinde Yedek olarak atanmaya hak kazanan ve 16.09.2022 tarihinde ilan edilen atanmaya hak kazanan Yedek listesinde isimleri bulunan adaylardan hak kazananlar başvuru yapacak olup diğer başvurular dikkate alınmayacaktır, atanmaya hak kazanan Yedek Adayların 07/10/2022 tarihi mesai bitimine kadar (17:00) aşağıda talep edilen belgeleri yükleyerek başvuru yapmaları gerekmektedir.

Belgeler sisteme yüklendikten sonra, ilan şartları yönünden adayların durumları incelenerek atanmaya engel hali bulunmayanların 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Kanunu uyarınca arşiv araştırmaları yapılacak olup, arşiv araştırması sona erdiğinde göreve başlatılmak üzere adaylar ayrıca bilgilendirilecektir. 

Yedek olarak atanmaya hak kazanan ancak hakkından feragat eden (yani başlamaktan vazgeçen, göreve başlamak istemeyen) adayların “Feragat Dilekçesi”ni doldurup çıktısını alarak ıslak imzayla imzalaması ve sisteme geri yüklemesi gerekmektedir. Bu kişiler ayrıca ek bir evrak yüklemeyeceklerdir.

* Kazanan adaylar, eksik evrak ile müracaat ettikleri veya süresi içerisinde müracaat etmedikleri ya da haklarından feragat ettikleri takdirde haklarını kaybetmiş olacaklardır. Bu durumda, sıradaki yedek adaylar internet sayfamızdan duyurulacaktır.

* Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. 

* Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* Son 1 (bir) sene içerisinde sözleşmeli olarak başka bir kurumda çalışmakta iken sözleşmesini tek taraflı olarak fesih eden adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 

Bu duyuru ve sıradaki yedek adaylar için izleyen duyurular tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca posta vb. iletişim kanallarıyla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

YEDEK OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLAR AŞAĞIDAKİ BELGELERİ SİSTEME YÜKLEYECEKLERDİR.

1. Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi: Personel Daire Başkanlığı internet sayfası FORMLAR alanındaki “AYBÜ Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi  bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra çıktısı alınıp ıslak imza ile imzalanarak pdf formatında tekrar yüklenecektir. Link

2. Adli Sicil Kaydı: e-Devletten Adli Sicil Kaydı sorgulama ekranına girilerek “Kurum Türü” Resmi seçilecek, “Belgenin Neden Verileceği” Devlet Memuriyeti seçilerek oluşturulan belge.

3. Sağlık Raporu: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair, sağlık ocağı vb. sağlık kuruluşlarından alınacak tek hekim raporu. (Elinde son 6 ay içinde alınmış olan Heyet Raporu yani Sağlık Kurulu Raporu bulunanların, ibraz etmeleri halinde kabul edilecektir.)

4. Askerlik Durum Belgesi: Askerliğini yapmış ise terhis tarihi bulunan belge, tecilli ise tecil bitiş tarihi bulunan belge, muaf ise muafiyet sebebini içeren belge yüklenecektir.

5. Feragat Dilekçesi: Göreve başlamayacak yani feragat etme hakkını kullanacak adaylar diğer belgeleri yüklemeyip, sadece Feragat Dilekçesini yükleyeceklerdir. Link 

 

 

Sözleşmeli Personel Alımı

4. Yedek Listeden Atanmaya Hak Kazananlar

 

 

 

AYBU – İlan Bilgi Sistemine ulaşmak için Tıklayınız

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

3.YEDEK Listeden Atanmaya Hak Kazananların Başvuru İşlemi

DİKKAT:

* Bu bir ilan değildir. Daha önceki ilanımıza müracaat etmiş ve YEDEK adaylardan asil olarak atanmayı hak kazanmış ve aşağıdaki listede isimleri yayımlanan adayların başvurusu için açılmış bir alandır.

* Sadece Yedek adaylardan atanmaya hak kazanan ve aşağıdaki listede ismi yayımlanan adaylar belge yükleyecektir.

* Yedek adaylardan atanmaya hak kazananlar haricinde (yedeklerden) belge yükleyenlerin yüklemiş olduğu belgeler dikkate alınmayacaktır.

* Atanma hakkından vazgeçenler sadece en alttaki Feragat Dilekçesini yükleyecektir.

01.08.2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4/B Sözleşmeli Personel alımı ilanımıza başvurarak Kesin Sonuç Listesinde Yedek olarak atanmaya hak kazanan ve 16.09.2022 tarihinde ilan edilen atanmaya hak kazanan Yedek listesinde isimleri bulunan adaylardan hak kazananlar başvuru yapacak olup diğer başvurular dikkate alınmayacaktır, atanmaya hak kazanan Yedek Adayların 03/10/2022 tarihi mesai bitimine kadar (17:00) aşağıda talep edilen belgeleri yükleyerek başvuru yapmaları gerekmektedir.

Belgeler sisteme yüklendikten sonra, ilan şartları yönünden adayların durumları incelenerek atanmaya engel hali bulunmayanların 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Kanunu uyarınca arşiv araştırmaları yapılacak olup, arşiv araştırması sona erdiğinde göreve başlatılmak üzere adaylar ayrıca bilgilendirilecektir. 

Yedek olarak atanmaya hak kazanan ancak hakkından feragat eden (yani başlamaktan vazgeçen, göreve başlamak istemeyen) adayların “Feragat Dilekçesi”ni doldurup çıktısını alarak ıslak imzayla imzalaması ve sisteme geri yüklemesi gerekmektedir. Bu kişiler ayrıca ek bir evrak yüklemeyeceklerdir.

* Kazanan adaylar, eksik evrak ile müracaat ettikleri veya süresi içerisinde müracaat etmedikleri ya da haklarından feragat ettikleri takdirde haklarını kaybetmiş olacaklardır. Bu durumda, sıradaki yedek adaylar internet sayfamızdan duyurulacaktır.

* Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. 

* Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* Son 1 (bir) sene içerisinde sözleşmeli olarak başka bir kurumda çalışmakta iken sözleşmesini tek taraflı olarak fesih eden adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 

Bu duyuru ve sıradaki yedek adaylar için izleyen duyurular tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca posta vb. iletişim kanallarıyla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

YEDEK OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLAR AŞAĞIDAKİ BELGELERİ SİSTEME YÜKLEYECEKLERDİR.

1. Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi: Personel Daire Başkanlığı internet sayfası FORMLAR alanındaki “AYBÜ Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi  bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra çıktısı alınıp ıslak imza ile imzalanarak pdf formatında tekrar yüklenecektir. Link

2. Adli Sicil Kaydı: e-Devletten Adli Sicil Kaydı sorgulama ekranına girilerek “Kurum Türü” Resmi seçilecek, “Belgenin Neden Verileceği” Devlet Memuriyeti seçilerek oluşturulan belge.

3. Sağlık Raporu: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair, sağlık ocağı vb. sağlık kuruluşlarından alınacak tek hekim raporu. (Elinde son 6 ay içinde alınmış olan Heyet Raporu yani Sağlık Kurulu Raporu bulunanların, ibraz etmeleri halinde kabul edilecektir.)

4. Askerlik Durum Belgesi: Askerliğini yapmış ise terhis tarihi bulunan belge, tecilli ise tecil bitiş tarihi bulunan belge, muaf ise muafiyet sebebini içeren belge yüklenecektir.

5. Feragat Dilekçesi: Göreve başlamayacak yani feragat etme hakkını kullanacak adaylar diğer belgeleri yüklemeyip, sadece Feragat Dilekçesini yükleyeceklerdir. Link 

 

 

Sözleşmeli Personel Alımı

3. Yedek Listeden Atanmaya Hak Kazananlar

 

 

 

AYBU – İlan Bilgi Sistemine ulaşmak için Tıklayınız

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

2.YEDEK Listeden Atanmaya Hak Kazananların Başvuru İşlemi

DİKKAT:

* Bu bir ilan değildir. Daha önceki ilanımıza müracaat etmiş ve YEDEK adaylardan asil olarak atanmayı hak kazanmış ve aşağıdaki listede isimleri yayımlanan adayların başvurusu için açılmış bir alandır.

* Sadece Yedek adaylardan atanmaya hak kazanan ve aşağıdaki listede ismi yayımlanan adaylar belge yükleyecektir.

* Yedek adaylardan atanmaya hak kazananlar haricinde (yedeklerden) belge yükleyenlerin yüklemiş olduğu belgeler dikkate alınmayacaktır.

* Atanma hakkından vazgeçenler sadece en alttaki Feragat Dilekçesini yükleyecektir.

01.08.2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4/B Sözleşmeli Personel alımı ilanımıza başvurarak Kesin Sonuç Listesinde Yedek olarak atanmaya hak kazanan ve 16.09.2022 tarihinde ilan edilen atanmaya hak kazanan Yedek listesinde isimleri bulunan adaylardan hak kazananlar başvuru yapacak olup diğer başvurular dikkate alınmayacaktır, atanmaya hak kazanan Yedek Adayların 27/09/2022 tarihi mesai bitimine kadar (17:00) aşağıda talep edilen belgeleri yükleyerek başvuru yapmaları gerekmektedir.

Belgeler sisteme yüklendikten sonra, ilan şartları yönünden adayların durumları incelenerek atanmaya engel hali bulunmayanların 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Kanunu uyarınca arşiv araştırmaları yapılacak olup, arşiv araştırması sona erdiğinde göreve başlatılmak üzere adaylar ayrıca bilgilendirilecektir. 

Yedek olarak atanmaya hak kazanan ancak hakkından feragat eden (yani başlamaktan vazgeçen, göreve başlamak istemeyen) adayların “Feragat Dilekçesi”ni doldurup çıktısını alarak ıslak imzayla imzalaması ve sisteme geri yüklemesi gerekmektedir. Bu kişiler ayrıca ek bir evrak yüklemeyeceklerdir.

* Kazanan adaylar, eksik evrak ile müracaat ettikleri veya süresi içerisinde müracaat etmedikleri ya da haklarından feragat ettikleri takdirde haklarını kaybetmiş olacaklardır. Bu durumda, sıradaki yedek adaylar internet sayfamızdan duyurulacaktır.

* Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. 

* Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* Son 1 (bir) sene içerisinde sözleşmeli olarak başka bir kurumda çalışmakta iken sözleşmesini tek taraflı olarak fesih eden adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 

Bu duyuru ve sıradaki yedek adaylar için izleyen duyurular tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca posta vb. iletişim kanallarıyla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

YEDEK OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLAR AŞAĞIDAKİ BELGELERİ SİSTEME YÜKLEYECEKLERDİR.

1. Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi: Personel Daire Başkanlığı internet sayfası FORMLAR alanındaki “AYBÜ Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi  bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra çıktısı alınıp ıslak imza ile imzalanarak pdf formatında tekrar yüklenecektir. Link

2. Adli Sicil Kaydı: e-Devletten Adli Sicil Kaydı sorgulama ekranına girilerek “Kurum Türü” Resmi seçilecek, “Belgenin Neden Verileceği” Devlet Memuriyeti seçilerek oluşturulan belge.

3. Sağlık Raporu: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair, sağlık ocağı vb. sağlık kuruluşlarından alınacak tek hekim raporu. (Elinde son 6 ay içinde alınmış olan Heyet Raporu yani Sağlık Kurulu Raporu bulunanların, ibraz etmeleri halinde kabul edilecektir.)

4. Askerlik Durum Belgesi: Askerliğini yapmış ise terhis tarihi bulunan belge, tecilli ise tecil bitiş tarihi bulunan belge, muaf ise muafiyet sebebini içeren belge yüklenecektir.

5. Feragat Dilekçesi: Göreve başlamayacak yani feragat etme hakkını kullanacak adaylar diğer belgeleri yüklemeyip, sadece Feragat Dilekçesini yükleyeceklerdir. Link 

 

Sözleşmeli Personel Alımı

2. Yedek Listeden Atanmaya Hak Kazananlar

 

 

AYBU – İlan Bilgi Sistemine ulaşmak için Tıklayınız

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

 

1.YEDEK Adaylardan Atanmaya Hak Kazananların Başvuru İşlemi

DİKKAT:

* Bu bir ilan değildir. Daha önceki ilanımıza müracaat etmiş ve YEDEK adaylardan asil olarak atanmayı hak kazanmış adayların başvurusu için açılmış bir alandır.

* Sadece Yedek adaylardan atanmaya hak kazanan adaylar belge yükleyecektir.

* Yedek adaylardan atanmaya hak kazananlar haricinde (yedeklerden) belge yükleyenlerin yüklemiş olduğu belgeler dikkate alınmayacaktır.

* Atanma hakkından vazgeçenler sadece en alttaki Feragat Dilekçesini yükleyecektir.

01.08.2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4/B Sözleşmeli Personel alımı ilanımıza başvurarak Kesin Sonuç Listesinde Yedek olarak atanmaya hak kazanan ve 16.09.2022 tarihinde ilan edilen atanmaya hak kazanan Yedek listesinde isimleri bulunan adaylardan hak kazananlar başvuru yapacak olup diğer başvurular dikkate alınmayacaktır, atanmaya hak kazanan Yedek Adayların 21/09/2022 tarihi mesai bitimine kadar (17:00) aşağıda talep edilen belgeleri yükleyerek başvuru yapmaları gerekmektedir.

Belgeler sisteme yüklendikten sonra, ilan şartları yönünden adayların durumları incelenerek atanmaya engel hali bulunmayanların 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Kanunu uyarınca arşiv araştırmaları yapılacak olup, arşiv araştırması sona erdiğinde göreve başlatılmak üzere adaylar ayrıca bilgilendirilecektir. 

Yedek olarak atanmaya hak kazanan ancak hakkından feragat eden (yani başlamaktan vazgeçen, göreve başlamak istemeyen) adayların “Feragat Dilekçesi”ni doldurup çıktısını alarak ıslak imzayla imzalaması ve sisteme geri yüklemesi gerekmektedir. Bu kişiler ayrıca ek bir evrak yüklemeyeceklerdir.

* Kazanan adaylar, eksik evrak ile müracaat ettikleri veya süresi içerisinde müracaat etmedikleri ya da haklarından feragat ettikleri takdirde haklarını kaybetmiş olacaklardır. Bu durumda, sıradaki yedek adaylar internet sayfamızdan duyurulacaktır.

* Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. 

* Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* Son 1 (bir) sene içerisinde sözleşmeli olarak başka bir kurumda çalışmakta iken sözleşmesini tek taraflı olarak fesih eden adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 

Bu duyuru ve sıradaki yedek adaylar için izleyen duyurular tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca posta vb. iletişim kanallarıyla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

YEDEK OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLAR AŞAĞIDAKİ BELGELERİ SİSTEME YÜKLEYECEKLERDİR.

1. Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi: Personel Daire Başkanlığı internet sayfası FORMLAR alanındaki “AYBÜ Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi  bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra çıktısı alınıp ıslak imza ile imzalanarak pdf formatında tekrar yüklenecektir. Link

2. Adli Sicil Kaydı: e-Devletten Adli Sicil Kaydı sorgulama ekranına girilerek “Kurum Türü” Resmi seçilecek, “Belgenin Neden Verileceği” Devlet Memuriyeti seçilerek oluşturulan belge.

3. Sağlık Raporu: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair, sağlık ocağı vb. sağlık kuruluşlarından alınacak tek hekim raporu. (Elinde son 6 ay içinde alınmış olan Heyet Raporu yani Sağlık Kurulu Raporu bulunanların, ibraz etmeleri halinde kabul edilecektir.)

4. Askerlik Durum Belgesi: Askerliğini yapmış ise terhis tarihi bulunan belge, tecilli ise tecil bitiş tarihi bulunan belge, muaf ise muafiyet sebebini içeren belge yüklenecektir.

5. Feragat Dilekçesi: Göreve başlamayacak yani feragat etme hakkını kullanacak adaylar diğer belgeleri yüklemeyip, sadece Feragat Dilekçesini yükleyeceklerdir. Link 

 

Sözleşmeli Personel Alımı

Yedek Listeden Atanmaya Hak Kazananlar

 

 

AYBU – İlan Bilgi Sistemine ulaşmak için Tıklayınız

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

KESİN SONUÇLAR

1) Ön Bilgi:

İtirazların incelenmesinde iki husus esas alınmıştır:

a) 01.08.2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan ilanımızın 4. maddesinin f ve g bendlerinde yer alan; ilana başvuruda doğru, hatasız ve eksiksiz bilgi/belge sunma ve başvuruyu hatasız, eksiksiz ve süresi içinde tamamlamanın kişinin kendi sorumluluğunda olduğunu aksi durumda başvurularının geçersiz sayılacağını yani atamasının yapılmayacağını belirten Resmi Gazete'deki ilan metnimiz,

b) Başkanlığımız internet sitesindeki 1 Ağustos tarihli 4/B sözleşmeli personel ilanı duyurusunda yer alan "İtirazlar" başlığı altında bulunan; itirazların komisyonumuzun incelemesinden kaynaklı hata varsa yapılabileceğine, kişinin kendisinden kaynaklı eksik, hatalı başvurularla ilgili yapılan itirazların ve başvuru sona erdikten sonra gönderilen belgelerin kabul edilmeyeceğine dair açıklamalar.

Yukarıdaki a ve b maddeleri doğrultusunda tüm itirazlar; “sistem hatası” veya “komisyon incelemesi kaynaklı hata” beyanı içeren itiraz olup olmadığına bakılarak incelenmiş ve “kişinin kendisinden kaynaklı hatalı veya eksik evrak yükleme” ya da “yanlış alana başvuru yapmış olma” gibi kişinin kendisinden kaynaklı tüm itirazlar Resmi Gazete’deki ilanımıza uygun olarak geçersiz kabul edilerek kesinleşen sonuç listesi aşağıdaki şekliyle belirlenmiştir. (Sitedeki itiraz formunu doldurarak usulüne uygun şekilde itirazını yapan adayların tamamına, itirazlarına dair bilgilendirme ve açıklama yazısı, itiraz yaptıkları e-posta adreslerine ayrıca gönderilecektir.)

 

 

Sözleşmeli Personel Alımı

Kesinleşen Sonuç Listesi

 

2) Başvurular:

DİKKAT: Asil olarak atanmaya hak kazananlar, istenilen belgeleri https://ilan.aybu.edu.tr/ adresine 14.09.2022 tarihi mesai bitimine (17:00) kadar yükleyerek başvuru yapacaklardır. Asil olarak kazananlar dışında belge yükleyenlerin yüklemiş olduğu belgeler DİKKATE ALINMAYACAKTIR (Yedek adaylar sıra kendilerine geldiği ilan edilmeden belge yüklemeyeceklerdir.)

* Belgeler sisteme yüklendikten sonra, ilan şartları yönünden başvuranların durumları incelenerek atanmaya engel hali bulunmayanların 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Kanunu uyarınca arşiv araştırmaları yapılacak olup, arşiv araştırması sona erdiğinde göreve başlatılmak üzere kişiler ayrıca bilgilendirilecektir. 

* Asil olarak atanmaya hak kazanan ancak hakkından feragat eden (yani başlamaktan vazgeçen, göreve başlamak istemeyen) kişilerin “Feragat Dilekçesi”ni doldurup çıktısını alarak ıslak imzayla imzalaması ve sisteme geri yüklemesi gerekmektedir. Bu kişiler ayrıca ek bir evrak yüklemeyeceklerdir.

* Asil olarak kazananlar, başvuru evraklarını eksik yükler veya süresi içerisinde müracaat etmez ya da haklarından feragat ederlerse haklarını kaybetmiş olacaklardır. Bu durumda, sıradaki yedek isimler web sayfamızdan duyurulacaktır.

* Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. 

* Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* Son 1 (bir) sene içerisinde sözleşmeli olarak başka bir kurumda çalışmakta iken sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edenlerin başvurusu kabul edilmeyecektir. 

Bu duyuru ve sıradaki yedek isimler için izleyen duyurular tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca posta vb. iletişim kanallarıyla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

ASİL OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLAR AŞAĞIDAKİ BELGELERİ SİSTEME YÜKLEYECEKLERDİR.

1. Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi: Personel Daire Başkanlığı internet sayfası FORMLAR alanındaki “AYBÜ Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi  bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra çıktısı alınıp ıslak imza ile imzalanarak pdf formatında tekrar yüklenecektir. Link

2. Adli Sicil Kaydı: e-Devletten Adli Sicil Kaydı sorgulama ekranına girilerek “Kurum Türü” Resmi seçilecek, “Belgenin Neden Verileceği” Devlet Memuriyeti seçilerek oluşturulan belge.

3. Sağlık Kurulu Raporu: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair, sağlık ocağı vb. sağlık kuruluşlarından alınacak tek hekim raporu. (Elinde son 6 ay içinde alınmış olan Heyet Raporu yani Sağlık Kurulu Raporu bulunanların, ibraz etmeleri halinde kabul edilecektir.)

4. Askerlik Durum Belgesi: Askerliğini yapmış ise terhis tarihi bulunan belge, tecilli ise tecil bitiş tarihi bulunan belge, muaf ise muafiyet sebebini içeren belge yüklenecektir.

5. Feragat Dilekçesi: Göreve başlamayacak yani feragat etme hakkını kullanacak adaylar diğer belgeleri yüklemeyip, sadece Feragat Dilekçesini yükleyeceklerdir. Link 

AYBU – İlan Bilgi Sistemine ulaşmak için Tıklayınız

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

 İTİRAZLAR:

Dikkat:

Yayınladığımız kesin olmayan sonuç listesinde “KPSS Puanınızın bizim tarafımızdan yanlış yazılması” ya da “meslek kodunuz başvurduğunuz ilgili pozisyonu kapsıyorken kapsamadığının ilanı” gibi sizden değil komisyonumuzdan kaynaklı hatalar veya yanlış değerlendirmeler için itirazda bulunabilirsiniz.

Ancak Resmi Gazetedeki ilanımızda da belirttiğimiz üzere, süresi içinde hatasız ve eksiksiz belge yüklemek kişinin kendi sorumluluğunda olup yanlış ve eksik evrak ile başvurmak başvurunun direkt iptal sebebidir.

* Bu sebeple kurumumuzdan değil de sizden kaynaklı olan “eksik, hatalı veya yanlış belge yükleme, yanlış pozisyona müracaat vb.” durumlar için yapılan itirazlar ya da “başvuru süresi bittikten sonra gönderilen bilgi ve belgeler” kabul edilmeyecektir.

a) Sonuçların üniversitemizin internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren 3 gün içerisinde sonuçlara itiraz edilebilecektir.

b) İtirazda bulunmak isteyen aday, AYBÜ Personel Daire Başkanlığı İnternet Sitesi Formlar menüsünden indireceği “İtiraz Dilekçesi”ni bilgisayarda doldurup çıktı alacak, ıslak imzayla imzaladığı itiraz dilekçesini taratarak farklı bir e-postadan değil başvuruda beyan ettiği e-posta adresi üzerinden personel@aybu.edu.tr resmi e-posta adresimize gönderecektir.

c) Telefonla arayarak yapılan veya “b” maddesine uygun olmayan tüm itirazlar geçersiz sayılacaktır.

d) Yapılan itirazlar “Başvuru Değerlendirme ve İtiraz İnceleme Komisyonu” tarafından incelenip, itirazlar sonucu kesinleşen liste üniversitemiz internet sitesinden 07.09.2022 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca herhangi başka bir tebligat yapılmayacaktır.

 

KESİN OLMAYAN SONUÇLAR:

 

Sözleşmeli Personel Alımı

Kesin Olmayan Aday Listesi

Sonuçları

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

4/B Sözleşmeli Personel Alımı sonuçları

bu sayfadan bugün açıklanacaktır.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

4/B Sözleşmeli Personel Alımı başvuruları resmi gazetedeki ilanımıza uygun olarak bugün 17:00’da sona ermiştir.

Bu alımla ilgili bundan sonraki süreci ve tarihleri öğrenmek için aşağıdaki yardım kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Resmi Gazete İlan Metnine Ulaşmak İçin <Tıklayınız>

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

AYBÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

YARDIM KILAVUZU

(Son Güncelleme: 13.08.2022)

Önemli:

* Cep telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan kaynaklı yaşayabileceğiniz sıkıntılar, olası elektrik kesintileri, belgenizi temin edememe-bulamama-yükleyememe ya da sistemsel sıkıntılar gibi durumları göz önüne alarak, mağduriyet yaşanmaması için başvuruların son güne / son dakikaya bırakılmaması gerekmektedir!

 

* Bu ilanla ilgili gerek başvuru gerekse tüm sonuçlar ve duyurular sadece “1 Ağustos” tarihli “4/B Sözleşmeli Personel Alımı” isimli bu sayfadan yapılacaktır. Tüm süreci kolay takip edebilmeniz için her yeni duyuru yine bu sayfaya eklenecek olup, duyurunun ilk yayınlanma tarihi 1 Ağustos olduğu için yeni duyuru eklenmemiş diye düşünülmemesi ve adayların düzenli olarak 1 Ağustos tarihli bu sayfayı takip etmeleri kendi sorumluluklarındadır.

 

* Daha önceki ilanlarımızdan edindiğimiz tecrübeler göstermektedir ki, her ilanımızda on binlerce başvuru ve binlerce arayan olmaktadır.

 

* Sayıca az olan personelimizin mesai içinde telefonlara bakma dışında ayrıca günlük bitirmeleri ve takip etmeleri gereken çok yoğun ve acil diğer resmi işleri de bulunduğu için arayan binlerce adayın tamamının telefonlarına cevap verebilmeleri mümkün olmamaktadır.

 

* Bu sebeple başvurumaaşkiraservisbelgeler vb. konulardaki sorularınızın cevapsız kalmaması ve de sizlere yardımcı olabilmek amacıyla; sorabileceğiniz TÜM Sorular için soru-cevap şeklinde bu kılavuzu oluşturduk.

 

* Kılavuzu okuduğunuzda bu sayfada bulunan BAŞVURU LİNKİ’ne ulaşacaksınız.

 

Soru sormak için aramadan önce lütfen aşağıdaki kılavuzu inceleyiniz!

 

* Aşağıdaki kılavuzu incelemenize rağmen kılavuzda cevabını bulamadığınız sorular varsa sorunuzu personel@aybu.edu.tr e-posta adresimize iletebilirsiniz. Size en kısa sürede dönüş yapılacaktır.

 

İLAN TAKVİMİ

 

İlan Tarihi:

01.08.2022

Son Başvuru:

15.08.2022 (Mesai Bitimi !!!)

Sonuçların İlanı:

30.08.2022

İtirazlar:

31 Ağustos – 2 Eylül 2022

Kesin Sonuçların İlanı:

07.09.2022

Başvuru Dilekçesi Teslimi:

07-14 Eylül 2022 (Dilekçe sisteme yüklenecektir)

Atama Evrakı Teslim Tarihi:

Arşiv araştırması sonuçlandığında

Arşiv Araştırması:

Başlama evraklarını teslim etmenizden sonra 2 hafta ile 2 ay arası sürebilmektedir.

Göreve Başlama:

Arşiv araştırması sonucunuz olumlu geldikten sonra en kısa sürede göreve başlamanız sağlanacaktır.

Zorunlu durumlarda Üniversitemiz tarafından tarihlerde değişiklikler yapılabilecektir.

 

 

AYBÜ İLAN BİLGİ SİSTEMİ:

 

1) Başvurumu nerden yapmalıyım, link nerede?

* Başvurunuzu AİBS’den (AYBÜ İlan Bilgi Sistemi’nden) yapmalısınız.

AİBS’nin linki yani başvuru linki, bu sayfadadır.

Aşağıdaki kılavuzu sonuna kadar incelediğinizde BAŞVURU LİNKİ’ne ulaşabileceksiniz.

 

2) AİBS nedir?

* Aybü İlan Bilgi Sistemi demektir.

* Bu ilana başvurunuzu AİBS’den yapmalısınız.

* Tüm belgelerinizi de bu sisteme yüklemelisiniz.

Kılavuzu okuduğunuzda BAŞVURU LİNKİ’ne ulaşabileceksiniz.

 

3) AİBS’ye belgelerimi yükleyemiyorum. Ne yapmalıyım?

* Belgeleriniz Word/Excel olarak sisteme yüklenmez.

* Belgenizi farklı kaydet seçeneği ile pdf olarak kaydetmeli ve pdf olarak yüklemelisiniz.

 

 

MAAŞ / ÇALIŞMA / KADRO / NAKİL DURUMU

 

4) Atanmak için “Mülakat” ve “Yazılı - Sözlü Sınav” tarihi ne zaman?

* 4/B Sözleşmeli Personel alımımızda KPSS 2020 şartı vardır. Ancak;

- Mülakat yoktur.

- Yazılı sınav yoktur.

- Sözlü sınav yoktur.

* Şartları taşıyorsanız KPSS Puan sıralamasına göre atamanız yapılacaktır.

 

5) Göreve başladığımda unvanım ne olacak?

* İlanda yer alan tabloda yazan unvanlardan hangisine başvurduysanız, atanmanız durumunda başvurduğunuz unvanı almış olacaksınız.

 

6) Ne iş yapacağım?

* Başvurduğunuz pozisyonla ilgili amirleriniz tarafından size verilen tüm iş ve işlemleri yapmakla yükümlüsünüz.

 

7) Nerede çalışacağım?

* Üniversitemizin Çubuk, Şereflikoçhisar, Esenboğa, Cinnah, Bilkent, Ulus, Etlik ve Ovacık yerleşkeleri bulunmaktadır.

* İhtiyaca göre bu yerleşkelerden birisinde çalışacaksınız.

* Hangi yerleşkede çalışacağınız şu an belli değildir.

* Yerleşke durumunuz, atamalar sonuçlanıp kaç kişi yerleştiğine ve kaç boş pozisyon kaldığına göre netleşeceği için atamaların tamamı sonuçlanmadan net bilgi verme imkanımız yoktur.

* Ayrıca şu yerleşkede çalışacaksınız denilse bile, üniversitemizin diğer tüm personeli gibi ihtiyaç oluştuğunda üniversitemizin farklı bir yerleşkesinde çalışmak üzere görevlendirilebileceğiniz için çalışma süreniz boyunca da tam kesinlik bulunmayacaktır.

 

8) Ne kadar maaş alacağım?

* Sözleşmeli personelin maaş miktarları üniversitemiz tarafından değil mevzuat gereği Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından belirlenmektedir.

* Başvurulan pozisyona göre yaklaşık 8.500 TL - 10.000 TL civarında olabilmektedir.

 

9) Kadrolu mu çalışacağım?

* 4/B’li personel alımı ilanımıza başvuran tüm adaylarımız kadrolu değil sözleşmeli olarak çalışacaklardır.

* Her yıl sözleşme metni imzalanarak, çalışmaları devam edecektir.

 

10) Sözleşmeliyken kadroya geçebilir miyim?

* Üniversitemizin, sözleşmeli personeli kadroya geçirme yetkisi yoktur.

* Kadroya geçirme kararı devletin ilgili kurumlarınca verilebilir.

* Sizi de kapsayacak şekilde bir karar verilirse, siz de sözleşmeliyken kadroya geçebilirsiniz.

 

11) Atandıktan sonra, eş durumu/zorunlu mazeret vb. nedenlerle üniversite dışında başka kuruma veya şehre gidip çalışma imkanım var mıdır?

* Üniversitemizin personel ihtiyacı olduğu için personel alımı yapmaktayız.

* Kendi ihtiyacımız varken personelimizi başka kuruma/şehre göndermemizin mantıklı olmayacağı açıktır.

* Ayrıca “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.

 

 

MESLEK KODU

Başvuracağınız pozisyonda tecrübe istenmiyorsa “Meslek Kodu”na ihtiyacınız yoktur. Fakat tecrübe istenilen pozisyonlara başvuruyorsanız “Meslek Kodu”na ihtiyacınız vardır:

 

12) Meslek Kodu nedir, nerede yazar, ne işe yarar?

* Eğer tecrübe istenilen bir pozisyona başvuruyorsanız, AİBS’ye SGK Hizmet Dökümü yüklemek zorundasınız.

* Yüklediğiniz bu SGK Hizmet Dökümünüzdeki Meslek Kodu Sütununda “1375” benzeri bir kod olması gerekmektedir.

* Bu kod İş-Kur’un meslekler sözlüğünde bir meslek adını göstermektedir.

* İlandaki tecrübe istenilen pozisyonda çalışıp çalışmadığınız bu koda göre öğrenilmektedir.

 

13) Meslek Kodum yok! Ne yapmalıyım?

* Önceki işyerleriniz tarafından meslek kodu SGK sistemine girilmediyse SGK Hizmet Dökümünüzde bu kod bulunmaz.

* Meslek kodu yoksa; SGK Hizmet Dökümüyle çalıştığınızı belgeleseniz bile başvurduğunuz pozisyonda çalışmış olduğunuzu belgeleyememiş olursunuz.

* Daha önce çalışmış olduğunuz ilgili işyerinden, ilanımıza başvurduğunuz pozisyonda çalıştığınıza dair Çalışma Belgesi almalısınız.

* AİBS’ye hem bu Çalışma Belgesi hem de SGK Hizmet Dökümü olmak üzere iki belge yüklemelisiniz.

 

14) Meslek Kodum hatalı girilmiş! Ne yapmalıyım?

* Çalıştığınız işyeri tarafından meslek kodu SGK sistemine yanlış girilmiş olabilir. Örnek:

Güvenlik olarak çalışmış olmanıza rağmen işyeriniz tarafından temizlik personeli kodu girilmiş olabilir.

Bu yüzden; güvenlik olarak çalıştığınız işyerinden güvenlik olarak çalıştığınıza dair Çalışma Belgesi almalısınız.

AİBS’ye hem bu Çalışma Belgesi hem de SGK Hizmet Dökümü olmak üzere iki belge yüklemelisiniz.

 

15) Önceki iş yerim kapandı. Meslek Kodumu ispatlayamıyorum. Ne yapmalıyım?

* Devletin dili yazı olduğu için resmi belge olmadan ispat olmaz. İspat ise sizin sorumluluğunuzdadır. Örnek:

Bahçıvan ilanımıza başvurdunuz.

Meslek Kodu boş bırakılmış. Boş bırakan işyeri iflas etmiş ve kapanmış.

Bu yüzden Çalışma Belgesi de alamadığınız için SGK Hizmet Dökümüyle o kurumda çalıştığınızı ispatlayabiliyorsunuz ama bahçıvan olarak çalıştığınızı ispatlayamıyorsunuz.

Bu durumda; sizin ispatlayamadığınız bir konu hakkında tarafımızca yapılabilecek herhangi bir şey yoktur. Atamanız yapılamaz.

 

16) Meslek kodum yok, çalışma belgem yok, tecrübe yılını da karşılayamıyorum ama yeterli tecrübem var diye düşünüyor ve mutlaka atamamın yapılmasını istiyorum.

* Devlette belge esastır. Belge sunamıyorsanız atamanız yapılamaz. Örnek:

İlanımızdaki “Yönetici Asistanlığı” pozisyonuna başvurmak istiyorsunuz. Ancak SGK Hizmet Dökümünüzde meslek kodu yok.

Bu sebeple işyerinizden Çalışma Belgesi aldınız. Ancak Çalışma Belgenizde “Yönetici Asistanı” olarak değil “Mağaza Müdür Yardımcısı” olarak çalıştığınız yazıyor.

Müdür yardımcısı, yaptığı iş olarak yönetici asistanı sayılır diye düşündünüz ve bu belgeyle başvurdunuz. Ancak atamanız yapılamaz.

Çünkü; resmi kurumlarda kimin ne düşündüğü veya hangi şartlarda çalıştığını söylediği değil resmi belge esastır.

Başvurularda tarafımızca İş-Kur resmi internet sitesindeki “Meslekler Sözlüğü”ndeki iş tanımları esas alınır. “Meslekler Sözlüğü”ne baktığımızda ne “Mağaza Müdür Yardımcısı” şeklinde bir görev ne de “bu göreve ait iş tanımı” olmadığı için atamanız yapılamaz.

Halbuki bahsedilen site ve sözlükte “Mağaza Müdür Yardımcısı” diye bir görev ve bu görevin iş tanımı içinde “Mağaza Müdür Yardımcısı, iş yerindeki yöneticinin asistanlığını da yapar” şeklinde bir ibare olsaydı atamanız yapılabilirdi.

 

 

ÇALIŞMA BELGESİ

Başvuracağınız pozisyonda tecrübe isteniyor ve SGK Hizmet Dökümünüzde istenilen tecrübeye ait meslek kodu doğru/hatasız bir şekilde bulunuyorsa “Çalışma Belgesi”ne ihtiyacınız yoktur. Fakat SGK Hizmet Dökümünde meslek kodu hiç yok veya var ama farklı/hatalı ise “Çalışma Belgesi”ne ihtiyacınız vardır:

 

17) Çalışma Belgesi nedir?

* Eğer ilanımızdaki tecrübe şartı olan bir pozisyona başvurduysanız ve SGK Hizmet Dökümünüzde ilgili Meslek Kodu yoksa veya meslek kodu farklı/hatalı ise, internet sitemizin Formlar menüsünden indirip eksiksiz doldurmanız ve SGK Hizmet Dökümünde ismi yazan işyerinden ilgili pozisyonda çalıştığınızı beyan eden ve ıslak imza + kaşe ile ya da elektronik imza ile onaylatmanız gereken belgedir.

 

18) Çalışma Belgesi ne işe yarar?

* Tecrübe istenilen bir pozisyona başvuruyorsanız, tecrübe istenilen pozisyonda çalışmanıza rağmen SGK Hizmet Dökümünüzde bu pozisyonda çalıştığınıza dair Meslek Kodu yazmıyorsa veya meslek kodu yazıyor ama farklı/hatalı bir meslek kodu yazıyorsa; işyerinizden alacağınız ve başvurduğunuz pozisyonda çalıştığınızı, tecrübeniz olduğunu açıkça yazan bu belge, başvurduğunuz pozisyonda çalıştığınızı ispatlamanızı sağlayacaktır. Örnek:

Önceki yıllarda özel bir şirkette “büro personeli” olarak çalıştınız. Şu an üniversitemizin 1 yıl büro personeli tecrübesi istediği bir pozisyona başvurmak istiyorsunuz. Ancak daha önce çalıştığınız işyeri SGK Hizmet Dökümünüzde sizi “temizlik personeli” olarak çalıştı şeklinde hatalı göstermiş.

Bu sebeple öncelikle hatalı veri girişi yapan bu işyerine gidip “temizlik personeli” olarak değil “büro personeli” olarak çalıştığınızı yazan bu belgeyi onaylatmanız gerekmektedir. Bu belgeyi alamazsanız atamanız yapılamaz.

Çalışma Belgesi aldınız ancak SGK Hizmet Dökümünüzde bu belgeyi aldığınız işyerinde çalıştığınız yazmıyorsa atamanız yapılamaz.

Çalışma Belgesi aldınız. Belgede o firmada çalıştığınız yazıyor ancak başvurduğunuz pozisyonda çalıştığınız açıkça yazmıyorsa, sadece çalışma belgesi almış olmanız atanma hakkı vermez ve atamanız yapılamaz.

Çalışma Belgesi aldınız ve SGK Hizmet Dökümünüzde de bu belgeyi aldığınız işyerinde çalıştığınız yazıyor ancak bu iş yerinde toplamda 1 yıl yerine daha az (mesela 11 ay) çalıştığınız yazıyorsa atamanız yine yapılamaz.

 

19) Çalışma Belgesini e-devletten alabilir miyim?

* Eğer, e-devletten aldığınız SGK Hizmet Dökümünüzde meslek kodu yoksa veya hatalıysa Çalışma Belgesi istiyoruz.

* E-devletten alınan SGK Hizmet Dökümünüzde yukarıdaki eksikler varsa yine e-devletten aldığınız Çalışma Belgesi’nde de aynı eksikler olacaktır.

* Bu sebeple Çalışma Belgesini e-devletten değil eksik veya hatalı veri girişi yapan çalıştığınız işyerinden almalısınız.

 

SERTİFİKA

 

20) Sertifikalarda onay gerekli midir?

* Evet. Sertifikaların tamamının alınan kurumdan onaylı olması gerekmektedir.

 

21) İlanınızda sertifika istendiğini gördüm. Şuan hemen gidip 1-2 gün içinde sertifika alsam geçerli midir?

* Hayır. Sertifikaların ilan tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir.

 

22) Sertifika istenen bir pozisyona başvurmak istiyorum. Sertifikam yok ama istenilen sertifikalara dair lisede veya üniversitede ders gördüm. Sertifika yerine transkript yüklesem olur mu?

* Eğer transkriptinizde ilgili sertifikayı/sertifikaları içeren dersleri gördüğünüz net bir şekilde mevcutsa, sertifika yerine transkript yükleyebilirsiniz.

 

23) Sertifika istenen bir pozisyona başvurmak istiyorum. Sertifikam yok ama istenilen sertifikaları kapsayan bir ortaöğretim veya üniversite mezunuyum. Sertifika yerine ilgili diplomamı yüklesem olur mu?

* Eğer diplomanız ilgili sertifikayı/sertifikaları içeren bir alanı kapsıyorsa sertifika yerine ilgili diplomayı sertifika alanına yükleyebilirsiniz.

 

 

SAĞLIK RAPORU

 

24) Başvuran tüm adaylardan sağlık raporu isteniyor mu?

* Başvuran tüm adaylardan sağlık ile ilgili beyan formu isteniyor.

* Eğer aday atanmaya hak kazandıysa o zaman sağlık raporu isteniyor.

 

25) Sağlık Raporu nasıl olmalı?

* Güvenlik, temizlik ve ağır işlerde çalışacak adaylardan tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesinden rapor istenmektedir.

* Diğer adaylardan ise görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığının bulunmadığına dair tek hekim raporu istenecektir.

 

 

SÜREYİ KAÇIRMA / YANLIŞ / HATA DURUMLARI

 

26) Başvuru esnasında e-posta adresimi yanlış girmişim. Ne yapmalıyım?

* Kayıt esnasında girdiğiniz diğer bilgilerinizi kendiniz düzeltebilirsiniz.

* Ancak e-posta adresinizi düzeltemezsiniz.

* Düzeltmek istiyorsanız personel@aybu.edu.tr adresine kimlik fotokopinizle birlikte doğru e-postanızı yazarak göndermelisiniz.

 

27) Çok önemli mazeretim vardı! Başvuruyu / Belge Teslimini vb. kaçırdım. Ne yapmalıyım?

* Başvurunuz iptal olur ve atamanız yapılamaz!

* İlanla ilgili tüm süreci takip etmek, başvuruyu zamanında yapmak ve belgeleri eksiksiz/hatasız girmek sizin sorumluluğunuzdadır.

* Tarafımızca herhangi bir şey yapılamaz.

 

28) Hatalı belge veya yanlış belge yüklemişim. Ne yapmalıyım?

* Başvuru tarihi devam ediyorsa, doğru belgeyi yükleyebilirsiniz.

* Başvuru tarihi bittiyse sistem kapandığı için doğru belgeyi artık yükleyemezsiniz. Başvurunuz iptal olur ve atamanız yapılmaz.

* Doğru belgeyi yüklemek sizin sorumluluğunuzdadır.

* Tarafımızca bir şey yapılamaz.

 

29) Hatalı pozisyona başvurmuşum. Ne yapmalıyım?

* Başvuru tarihi devam ediyorsa, başvurunuzu silip, gereken belgeleri yükleyerek doğru pozisyona başvurabilirsiniz.

* Başvuru tarihi bittiyse sistem kapandığı için yapılabilecek bir şey kalmamıştır.

* Doğru pozisyona başvurmak sizin sorumluluğunuzdadır. Tarafımızca bir şey yapılamaz.

 

30) Bilgisayardan/internetten anlamıyorum. Kaydımı siz yapar mısınız?

* Başvuru esnasında oluşabilecek bir problemde atanma hakkını kaybedeceğiniz için personelimizin bu sorumluluk altına girmesi asla mümkün değildir!

* Sorumluluk sizde olmak üzere bilgisayardan/internetten anlayan akrabanızdan veya başka bir yakınınızdan yardım almak veya almamak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

 

 

BAŞVURU SONUÇLARI

 

31) Kazanıp kazanmadığımı nasıl öğreneceğim?

* Size herhangi bir yolla (sms, e-posta, faks vb..) tebligat yapılmayacaktır.

* İlanla ilgili tüm süreç (duyurular, tarihler, belgeler vb..) https://aybu.edu.tr/pdb resmi internet sitemiz üzerinden duyurulacak olup takip etmeniz sizin sorumluluğunuzdadır.

 

32) Göreve başlama tarihi ne zaman?

* Kılavuzun başında ilan takvimi bulunmaktadır.

* Arşiv araştırması Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılmakta ve 2 hafta ile 2 ay arası sürebilmektedir.

* Bu sebeple kesin olmamakla birlikte en erken 1 Eylül en geç 15 Kasım 2022’de başlamış olabilirsiniz. (Yedekler için tarih değişebilecektir)

 

33) Yedek listesindeyim. Ne yapmalıyım ve ne zaman atanırım?

* Asıl kazanan adayların gelmeme/belgesini teslim etmeme gibi sebeplerle atamasının iptali durumunda, yedek listesinde yazan sırayla, yedek adaylar çağrılacaktır.

* Yedek adaylara herhangi bir yolla (sms, e-posta, faks vb..) tebligat yapılmayacaktır.

* İlanla ilgili tüm süreç (duyurular, tarihler, belgeler vb..) üniversitemizin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

* İlanla ilgili tüm süreci şahsen takip etmeniz sizin sorumluluğunuzdadır.

 

 

ATANMAKTAN VAZGEÇME

 

34) Atanmaya hak kazandım. Başka kuruma atanma ya da ailevi sebeplerle vb. üniversitenizde başlamak istemiyorum?

* Asıl veya yedek listesinde isminiz yoksa yapmanız gereken bir şey zaten yoktur.

* Ancak asıl veya yedek listesine isminiz varsa internet sitemizin formlar kısmında bulunan “Feragat Dilekçesi”ni doldurmanız gerekmektedir.

* Doldurduğunuz bu dilekçeyi yazıcıdan çıktı almalı, ıslak imzayla imzalamalı, taratmalı ve başvuruda AİBS’ye yazdığınız e-posta adresiniz üzerinden personel@aybu.edu.tr adresine “Feragat” konusu ile en kısa sürede göndermelisiniz.

 

 

ARŞİV ARAŞTIRMASI

 

35) Atanmaya hak kazandım. Başlama belgelerimin asıllarını size teslim ettim. Arşiv araştırması yapılacak mı?

* Kamu kurumundan üniversitemize geçişlerde arşiv araştırması yoktur.

* Başlama işlemleriniz hemen yapılır.

* Diğer atamalarda ise öncelikle arşiv araştırması yapılacaktır.

 

36) Arşiv araştırmam ne zaman başlar?

* Başvurular bittikten ve atanmaya hak kazandıysanız başlama evrakınızı tarafımıza teslim ettikten sonra Emniyet Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar hemen başlatılacaktır.

 

37) Arşiv araştırması ne kadar sürer?

* Arşiv araştırması üniversitemiz tarafından değil Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

* Bu sebeple ne zaman sonuçlanacağına dair kesin süre verememekteyiz.

* Kesin olmamakla birlikte geçmiş tecrübelerimize göre; başlama evraklarınızı üniversitemize teslim etmenizden sonra 2 hafta ile 2 ay arasında sürebilmektedir.

* Araştırma sonucunuz olumlu geldiğinde, tarafımızca size ulaşılacak, göreve başlamanız için davet edileceksiniz.

 

 

EV KİRALAMA / SERVİS / ULAŞIM

 

38) Atanmaya hak kazandım. Geldiğimde nerde konaklayabilirim?

* Üniversitemize ait bir misafirhane/konukevi/lojman/pansiyon yoktur.

* Ankara’da ikamet eden bir akrabanızın yanında veya internetten telefon numaralarını öğrenerek öğretmenevlerinde ve farklı kurumların misafirhanelerinde yer ayırtıp ücreti mukabilinde konaklayabilirsiniz.

 

39) Atanmaya hak kazandım. Hemen ev kiralayayım mı?

* Çalışacağınız yerleşke belli olmadan ev kiraladığınızda bu evin çalışacağınız yerleşkeye çok uzak veya ulaşımı sıkıntılı olması durumunda iş yerinize gidip gelmeniz aşırı zorlaşabileceği için tercih tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

 

40) Kiralar ne kadar?

* Çalışacağınız yerleşke hangi semtte, kiralamayı düşündüğünüz ev kaç odalı ve kaçıncı katta olacak bilemediğimiz için bu sorunuzun net bir cevabı yoktur.

* Ancak Ankara’da 3+1 ev kiraları muhit, konum, kat, oda sayısı ve bina yaşına göre 3.000 ile 7.000 TL arasındadır.

 

41) Başladığımda üniversiteye nasıl gelip – gidebilirim?

* Atamanız Esenboğa yerleşkesindeki birimlerden birisine olursa, Esenboğa yerleşkemize Ankara’nın çeşitli semtlerinden servisler mevcuttur. Bu servislerin güzergahına yakın bir ev tutarsanız ücretsiz servislerimizi kullanabilirsiniz. Esenboğa dışındaki yerleşkelerimizde servis yoktur. Kendi aracınız, otobüs, dolmuş vb. araçlarla işe gidip gelmeniz gerekmektedir. (İhtiyaca binaen alındığınız için yerleşke tercih etme imkanınız yoktur.)

 

 

İZİN DURUMLARI

 

42) Yıllık izin hakkım var mı?

* Eğer daha önce bir kamu kuruluşunda veya KİT’te sözleşmeli veya kadrolu olarak en az bir yıl çalıştıysanız yılda 20 gün yıllık izin hakkınız vardır.

* Eğer çalışmadıysanız yıllık izniniz yoktur.

 

43) Mazeret izni hakkım var mı?

* Evet. Eğer yasal bir mazeretiniz mevcutsa, yılda 10 gün mazeret izni hakkınız vardır.

 

 

44) Öğrenciliğim devam ediyor. Vize-Final haftalarında ek izin alabilir miyim?

* Hayır. Yılda toplam 10 gün mazeret izniniz dışında mevzuat gereği yasal olarak başka izniniz yoktur.

 

 

ATANAMAMA SEBEPLERİ

 

45) Başvurumu eksiksiz yaptım. Ancak ne asıl ne de yedek listesinde ismim yok! Sebebi nedir?

* Asıl veya yedek listesindeki son kişinin KPSS Puanına bakınız. Puanınız son kişinin puanından düşükse listeye hiç giremediğiniz için isminiz yazmaz.

* Puanınız, listedeki son kişinin puanından yüksek ama yine de atanamadıysanız, son kişiden daha yüksek puanınız olmasına rağmen niçin atanamadığınızı öğrenebilmeniz için isminiz ve sebebi yazar.

* Örnek-1:

İsminiz Fatma, KPSS Puanınız 50 ve başvurduğunuz ilana 10 kişi başvurmuş olsun. Şöyle bir sonuç tablosu yayınlansın:

1. Asil

Ayşe

75 Puan

 

1. Yedek

Ahmet

74 Puan

 

 X

Osman

90 Puan

GEÇERSİZ – Yanlış Belge Yükledi.

Listede siz de dahil başvuran 10 kişiden 7sinin ismi yok. Sebebi; demek ki bu 7 kişi, yukarıdaki tablodaki son yedek olan Ahmet’in puanı olan 74’den daha düşük puana sahip. Sizin puanınız 50, zaten 74'den düşük, atanamayacağınız belli. O yüzden Fatma ismi tabloda yok. Peki o zaman GEÇERSİZ olduğu halde Osman’ın ismi niye tabloda var? Çünkü Osman son puan 74’den daha yüksek puana sahip. Ayşe ve Ahmet'ten çok daha yüksek puanı varken, niye atanamadığını öğrenebilsin diye ismi tabloda var. Diğer 7 kişinin zaten puanı düşük. Düşük puanla kazanamadıkları zaten belli. Bu sebepten listede isimleri yok.

 

* Örnek-2:

1 kişi alınacak olan “teknisyen” ilanına müracaat ettiğinizi ve KPSS Puanınızın 95 olduğunu varsayalım.

Bu pozisyon için; 1 kişi asıl + 5 kat yedek (1x5=5) yani toplamda 6 kişilik liste ilan edilecektir.

İlan edilecek bu asıl/yedek listesindeki son kişinin yani 6. kişinin KPSS Puanı 94 ise; siz daha yüksek puan almış olduğunuz için ilan şartlarını sağlıyorsanız “Başvurusu Geçerli” veya ilan şartlarını sağlamıyorsanız “Başvurusu Geçersiz” yazarak sonuç listesinde isminiz olacaktı.

İlan edilecek bu asıl/yedek listesindeki son kişinin yani 6. kişinin KPSS Puanı 96 ise sizin puanınız 95 olduğu yani zaten son kişinin puanından daha aşağıda olup sıralamaya hiç giremediğiniz için sonuç listesinde isminiz ve niye kazanamadığınız yazmayacaktır.

 

46) KPSS Puanım atananlardan yüksek. Fakat atanamadım. Sebebi nedir?

* KPSS Puanı tek başına atanma hakkı sağlamaz.

* Başvurduğunuz ilandaki diğer şartları da sağlamalısınız.

* Yüksek puana rağmen atanamama sebepleriniz şunlar olabilir:

AİBS’ye yazdığınız puan ile resmi KPSS Belgenizdeki puan farklı ise,

İlanda istenilen KPSS Puan türü dışında farklı bir puan türüyle müracaat ettiyseniz,

KPSS Puanınız ve türü de doğru ama ilan şartlarını (Yaş, sertifika, SGK Dökümü vb..) sağlayamıyorsanız,

AİBS’ye yüklediğiniz belgeniz net ve okunaklı değilse, üzerinde silinti ve kazıntı varsa …

 

47) Atanamadım. İsmimin karşısında “Geçersiz – İlan Şartlarını Sağlamıyor (Tecrübe)” yazıyor. Bu ne demek?

* İlanda tecrübe istenilmiş ve siz AİBS’ye tecrübeyle ilgili doğru belgeyi yüklemediyseniz,

* AİBS’ye SGK Hizmet Dökümünüzü yüklemediyseniz,

* AİBS’ye SGK Hizmet Dökümünüzü yüklediniz ancak barkotlu değilse,

* SGK Hizmet Dökümünüzdeki ilgili sütunda başvurduğunuz pozisyonla ilgili Meslek Kodu yoksa,

* SGK Hizmet Dökümünüzde yazan Meslek Kodu, başvurduğunuz pozisyonla ilgili değilse,

* Meslek Kodu boş veya hatalı olunca yüklemeniz gereken Çalışma Belgesi’ni yüklemediyseniz,

* Başvurduğunuz pozisyonla ilgili yıl şartı istenilmiş ama o pozisyonla ilgili yıl şartını sağlamıyorsanız,

* AİBS’ye yüklediğiniz belgeniz net ve okunaklı değilse, üzerinde silinti ve kazıntı varsa atamanız yapılamaz.

Sayılanlardan bir tanesi için örnek:

Bir şirkette “5 ay güvenlik”, diğer şirkette “7 yıl muhasebeci”, farklı bir şirkette ise “3 ay güvenlik” olarak çalıştınız.

İlanımızdaki 1 yıl güvenlik tecrübesi istenilen pozisyona başvurdunuz.

Toplamda “7 yıl 8 ay” çalışmış olmanıza rağmen güvenlik olarak 1 yıl değil toplam 8 ay çalışmış olduğunuz için atamanız yapılamaz. Çünkü “farklı işlerde ve farklı pozisyonlarda” toplam kaç yıl çalıştığınıza değil “tecrübe istenilen pozisyonda” toplam kaç yıl çalıştığınıza bakılmaktadır.

 

48) Atanamadım. İsmimin karşısında “Geçersiz – İlan Şartlarını Sağlamıyor (Mezuniyet)” yazıyor. Bu ne demek?

* Mezun olduğunuz lise/ön lisans/lisans, ilanda istenilen lise/ön lisans/lisans değilse, 

* Lise/ön lisans/lisans olarak istenilen mezuniyete sahipsiniz ama ilanda bölüm/alan da istenilmiş ama siz bu bölüm/alan mezunu değilseniz,

* AİBS’ye yüklediğiniz belgeniz net ve okunaklı değilse, üzerinde silinti ve kazıntı varsa atamanız yapılamaz.

 

49) Atanamadım. İsmimin karşısında “Geçersiz – İlan Şartlarını Sağlamıyor (KPSS Puan Türü)” yazıyor. Bu ne demek?

* Başvurduğunuz pozisyonda istenilen KPSS Puan Türü dışında bir puan türüyle müracaat etmişseniz atamanız yapılamaz.

 

50) Atanamadım. İsmimin karşısında “Geçersiz – İlan Şartlarını Sağlamıyor (Sertifika)” yazıyor. Bu ne demek?

* İlanda sertifika istenilmiş ve siz sisteme sertifika yüklemediyseniz,

* Sertifika yüklediniz ama ilanda istenilen sertifikadan farklı bir sertifika yüklediyseniz,

* Sertifika diye Katılım Belgesi yüklediyseniz,

* Onaysız bir sertifika yüklediyseniz,

* Sertifika yerine, istenilen sertifikayı kapsamayan bir ortaöğretim veya üniversite diploması yüklediyseniz,

* Sertifika yerine yüklediğiniz Transkriptteki ders/dersler ilanda istenilen sertifikayı karşılamıyorsa,

* AİBS’ye yüklediğiniz sertifika/transkript/diploma vb.. net ve okunaklı değilse, üzerinde silinti ve kazıntı varsa atamanız yapılamaz.

 

51) Atanamadım. İsmimin karşısında “Geçersiz – İlan Şartlarını Sağlamıyor (Rapor)” yazıyor. Bu ne demek?

* İlanda sağlık raporu istenilmiş ve siz bu raporu yüklemediyseniz,

* İstenilenin dışında farklı bir sağlık raporu yüklediyseniz,

* AİBS’ye yüklediğiniz rapor net ve okunaklı değilse, üzerinde silinti ve kazıntı varsa atamanız yapılamaz.

 

 

BOŞ KALAN POZİSYONLAR

 

52) Atama sonuçları açıklandı. Bazı pozisyonlarda atanmaya hak kazanan kimse gözükmüyor. Bu pozisyonlar için tekrar ilana çıkılacak mı? Tekrar başvurabilir miyim?

* Bir pozisyon için; kimse atanmaya hak kazanamadıysa veya atanmaya hak kazanan asıl ve yedekler göreve başlamadıysa boş kalan bu pozisyon için yıl içinde Resmi Gazete kanalıyla tekrar ilana çıkılacaktır.

* Bu ilana başvurmuş ama atanamamış veya hiç başvurmamış bir kişi boş kalan bu pozisyonlardan herhangi birisine şartları taşıması halinde başvurabilecektir.

 

 

!*!*! İLAN BAŞVURUSU !*!*!

 

53) İlanınıza nasıl başvurabilirim?

* AİBS linkine (https://ilan.aybu.edu.tr/) giriniz.

* Açılan sayfada “Kayıt Ol” butonuna tıklayınız.

* E-devlet bilgilerinizle kayıt olunuz.

* İstenilen bilgileri girip, belgelerinizi pdf olarak yükleyiniz.

Herhangi bir değişiklik yapmayacaksanız, “Başvuruyu Tamamla ve Gönder” butonuyla başvurunuzu bitiriniz.

* Sonuçları ve diğer duyuruları https://aybu.edu.tr/pdb sitemizdeki Duyurular kısmından takip ediniz.

 

54) Pozisyon Kodu nedir?

* İnternet sitemizin formlar kısmından indirdiğiniz “4-B Sözleşmeli Personel İş Talep Başvuru ve Beyan Formu” nda pozisyon kodu istenmektedir.

* Bu kod, resmi gazete ilanımızda bulunan tabloda “Kod” olarak geçmektedir. AİBS’de ise “Kadro Kodu” olarak geçmektedir. Örneğin BP01, TS01 vb.

* Yani “tablodaki kod”, “kadro kodu” ve “pozisyon kodu” aynı şeylerdir.

 

55) Başvurumu en son ne zaman güncelleyebilirim?

* İlan sona ermediyse yani sistem kapanmadıysa ilanınızı istediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz.

* İlanın tarihi sona erdiyse güncelleme yapamazsınız.

 

56) Hatalı belge yükledim, ne yapabilirim?

* İlan sona ermediyse yani sistem kapanmadıysa hatalı belgenizi silip, doğru belgenizi yükleyebilirsiniz.

 

57) Belge güncellemeyi nereden ve nasıl yapmalıyım?

* AİBS’ye e-devlet şifrenizle giriniz.

* Sağ üst kısımda yazan isminize tıklayınız.

* Açılan yerdeki “Başvurularım” a tıklayınız.

* Açılan sayfada “incele” butonuna tıklayınız.

* “Başvuru Güncelle”ye tıklayınız.

* “Belge Ekle” – “Belge Sil” ile değişiklik yapabilirsiniz.

 

58) Başvuru sisteminiz arızalı, düzeltir misiniz?

* Sistemimiz günlük kontrol ve takip edilmektedir.

* Genellikle yaşanan hatalar, adayın cep telefonu ya da bilgisayarında eksik bir program olmasından kaynaklanmaktadır.

Bu sebeple öncelikle, cep telefonu yerine bilgisayardan bağlanmayı denemelisiniz. Zaten bilgisayardan bağlanıyor ve yine de hata alıyorsanız farklı bir bilgisayardan denemelisiniz.

* Hata almaya hala devam ediyorsanız; tespit ettiğiniz hatanın ekran görüntüsünü almalı ve bu görüntüyü e-postanıza ekleyip, yaşadığınız hatayı anlaşılır bir şekilde açıklayan bir e-posta göndermelisiniz.

 

59) Başvuru Formunu bilgisayardan mı el ile mi doldurayım?

* Eksiksiz, hatasız ve okunaklı olduktan sonra iki yöntem de uygundur.

Sonuçta çıktı alıp, ıslak imza ile imzalamayı unutmamalısınız.

 

60) Islak imzalı belgeyi tekrar nasıl yükleyebilirim?

* Formu bilgisayardan doldurduysanız, çıktı almalı ve ıslak imza ile imzalamalısınız.

* Eğer formu bilgisayardan doldurmayıp elinizle doldurduysanız, doldurduktan sonra ıslak imza ile imzalamalısınız.

* Sonrasında bu formu tarayıcı (scanner) ile bilgisayarınıza pdf olarak taramalısınız.

* Tarayıcı bulamıyorsanız cep telefonlarına yüklenebilen bir uygulama bulup, formun fotoğrafını pdf olarak net ve okunaklı bir şekilde çekmelisiniz.

* Bu pdf'i sisteme yüklemelisiniz.

 

61) Başvuru ve belge yüklemeyi bana tek tek anlatır mısınız?

* İlanlarımıza başvuran binlerce aday olmaktadır. Bazı adaylardan; “Link nerde, e-devlet şifrem nedir, kayıt ol ne demek, pdf ne demek, excel nasıl pdf yapılır, başvurular bitti mi, yaş sınırını yükseltseniz, belgelerim tamam mı bir kontrol etseniz, şu tarihte beni arayıp nasıl başvurulacak bana anlatsanız, benim yerime başvursanız” gibi o kadar çok e-posta almaktayız ki günlük normal mesai içindeki resmi yoğunluğumuzla birlikte ayrıca herkese başvurunun her aşamasını tek tek anlatma imkanımız yoktur. Sizin yerinize başvuruyu bizim yapmamız da kesinlikle mümkün değildir! Bu sebeple sorularınız cevapsız kalmasın diye sizlere yardımcı olabilmek için bu yardım kılavuzunu oluşturduk.

* İlan sistemine kayıt olma, başvurma ve belge yükleme gibi temel bilgisayar bilgilerini sizin bilmeniz beklenmektedir. Yardım Kılavuzunda yazan yardım bilgilerine rağmen başvuruyu yapamıyor veya belge yüklemekte zorlanıyorsanız güvenilir bir yakınınızdan yardım almak veya almamak sizin sorumluluğunuzdadır.

* Eğer sizden kaynaklanmayan sistemsel bir hata varsa, bize personel@aybu.edu.tr adresimizden mutlaka ulaşınız. Size kısa sürede dönüş yapılacaktır.

 

 

62) Beden Kitle Endeksi Belgesi nedir, nerden alırım?

* Sağlık Kuruluşundan alınan, boyunuzun ve kilonuzun açıkça yazıldığı ve yazan doktorun imzası ve kaşesi bulunan belgedir.

Herhangi bir cep telefonu veya bilgisayar sağlık programı aracılığıyla üretilen veya özel diyetisyenden alınan veya ufak not kağıtlarına yazılan ve resmi olmayan belgeler geçerli değildir.

Sağlık kuruluşlarına gidildiğinde, “Obezite İzlem Raporu” denildiğinde sağlık personeli tarafından ne istediğiniz daha kolay anlaşılmaktadır. Bununla birlikte belgenin isminin ne olduğuna değil yukarıdaki özellikleri taşıyıp taşımadığına bakılacaktır.

Kurumumuzca kontrol amaçlı ayrıca boy-kilo ölçümü yapılabilecektir.

Yardım Kılavuzunda yer almayan konularda personel@aybu.edu.tr e-posta adresimize sorularınızı ileterek yardım alabilirsiniz.