Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
|
Slide1

Slide1

Dr. İbrahim Halil Yılmaz'ın "TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN OKULA UYUMU - Etnografik Bir Araştırma" isimli kitabı yayımlandı

Devamı
17.5.2022

"Lisansüstü Eğitime Yönelik Akademik Yazım Teknikleri ve Yöntem Kursu"nun ilk dersi yapıldı

Merkezimiz tarafından düzenlenen "Lisansüstü Eğitime Yönelik Akademik Yazım Teknikleri ve Yöntem Kursu"nun ilk dersi yapıldı.