Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
|

Raporlar

GPM Rapor Serisi: Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Ne kadarı Avrupa’ya Göç Etmek İstiyor ve Bunu Gerçekten Yapabilir? (Türkçe Rapor Özeti)

Franck Düvell, David Schiefer, Ali Zafer Sağıroğlu ve Lena Mann

Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Ne kadarı Avrupa’ya Göç Etmek İstiyor ve Bunu Gerçekten Yapabilir? (Türkçe Rapor Özeti )

 

How Many Syrian Refugees in Turkey Want to Migrate to Europe and Can Actually Do So? Results of a Survey Among 1,900 Syrians

 

 

GPM Rapor Serisi: Türkiye’de Kazak Diasporası

Dr. Nurlan Baigabylov

Türkiye’de Kazak Diasporası

 

 

GPM Rapor Serisi: Türkiye’de Suriyelilere Yönelik Toplumsal Mesafe

Türkiye’de Suriyelilere Yönelik Toplumsal Mesafe

 

 

İran’da Toplumsal Hareketler ve Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Bayram Sinkaya , Yrd. Doç. Dr. Gülriz Şen, Dr. Hakkı Uygur

İran’da Toplumsal Hareketler ve Etkileri

 

 

Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere Yönelik Eğitim Hizmetleri

Ercan Demirci

Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere Yönelik Eğitim Hizmetleri

 

 

Türkiye’de Öğrenim Gören İranlı Üniversite Öğrencilerinin Uyum Sorunları

Kübra Ercan, İbrahim Ramazani, Salih Cenap Baydar

Türkiye’de Öğrenim Gören İranlı Üniversite Öğrencilerinin Uyum Sorunları

 

 

Globalisation, Internationalisation Of Higher Education And Turkey’s Inward Student Mobility A Concise Review Of Current Policies And Trends

Ayşe Gür Geden

Globalisation, Internationalisation Of Higher Education And Turkey’s Inward Student Mobility A Concise Review Of Current Policies And Trends

 

 

Socio-Political Impacts Of Rohingya Refugees On Bangladesh

Ehteshamul Haque 

Socio-Political Impacts Of Rohingya Refugees On Bangladesh

 

 

Pakistan’s Inconsistent Refugee Policies: Identity and Cultural Crisis of Afghan Refugees in Pakistan

Dr. Hidayet Sıddıkoglu

Pakistan’s Inconsistent Refugee Policies: Identity and Cultural Crisis of Afghan Refugees in Pakistan