Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|

Senato

ADI SOYADI GÖREVİ TELEFON E-POSTA
Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU Rektör +90 312 906 10 04 ackoseoglu@aybu.edu.tr
Prof. Dr. Mustafa ORÇAN Rektör Yardımcısı +90 312 906 20 15 mustafa.orcan@aybu.edu.tr
Prof. Dr. Akın AKTAŞ Rektör Yardımcısı  +90 312 906 20 13 aaktas@aybu.edu.tr
Prof. Dr. Abdullah YILDIZ Rektör Yardımcısı +90 312 906 20 11 abdullah.yildiz@aybu.edu.tr
Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU İletişim Fakültesi Dekan Vekili +90 312 906 10 04 ackoseoglu@aybu.edu.tr
Prof. Dr. Arif ANKARALI Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fak. Dekan Vekili +90 312 906 23 43 aankarali@ybu.edu.tr
Doç. Dr. İhsan TOKTAŞ Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fak. Temsilcisi +90 312 906 22 29 ihsantoktas@aybu.edu.tr
Prof. Dr. Emrah AKBAŞ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili   emrahakbas@aybu.edu.tr
Doç. Dr. Dilek ALTUN Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi +90 312 906 27 00 daltun@aybu.edu.tr
Prof. Dr. Baki YILMAZ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı +90 312 906 18 91 byilmaz@aybu.edu.tr
Doç. Dr. Ersan TOLUKAN Spor Bilimleri Fakültesi Temsilcisi     
Prof. Dr. Hüseyin TUTAR İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. Dekan Vekili +90 312 906 1532 huseyintutar@aybu.edu.tr
Doç. Dr. Arif BAKLA İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. Temsilcisi   arifbakla@aybu.edu.tr
Prof. Dr. Neslihan KARATAŞ DURMUŞ Hukuk Fakültesi Dekan Vekili +90 312 906 2102 neslihankaratasdurmus@aybu.edu.tr
Prof. Dr. Ersin ERDOĞAN Hukuk Fakültesi Temsilcisi    
Prof. Dr. Hasan OKUYUCU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. Dekanı +90 312 906 23 40 hasan.okuyucu@aybu.edu.tr
Prof. Dr. Muhammed Fatih DEMİRCİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. Temsilcisi  +90 312 906 22 76 mfdemirci@aybu.edu.tr
Prof. Dr. Tuğba ENSARİ Tıp Fakültesi Dekan Vekili +90 312 906 20 53 ensaritugba@aybu.edu.tr
Prof. Dr. Önder KAYIGİL Tıp Fakültesi Temsilcisi   okayigil@aybu.edu.tr
Prof. Dr. Hakkı ODABAŞ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı +90 312 906 17 09 hakkiodabas@aybu.edu.tr
Doç. Dr. Cem KORKUT Siyasal Bilgiler Fakültesi Temsilcisi +90 312 906 17 28 ckorkut@aybu.edu.tr
Prof. Dr. Filiz AYKENT Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili +90 312 906 19 51 faykent@aybu.edu.tr
Prof. Dr. Mehmet Fatih ŞENTÜRK Diş Hekimliği Fakültesi Temsilcisi +90 312 906 1955 mfsenturk@aybu.edu.tr
Prof. Dr. Murat DEMİRKOL İlahiyat Fakültesi Dekanı +90 312 906 16 02 mdemirkol@aybu.edu.tr
Prof. Dr. Bülent AKOT İlahiyat Fakültesi Temsilcisi +90 312 906 1561 bulentakot@aybu.edu.tr
Prof. Dr. Rafet AKTAŞ İşletme Fakültesi Dekan Vekili    
Doç. Dr. Hakan DULKADİROĞLU  İşletme Fakültesi Temsilcisi +90 312 906 16 27 hdulkadiroglu@aybu.edu.tr
Prof. Dr. Veli ÇELİK Havacılık ve Uzay Bilimleri Fak. Dekanı +90 312 906 22 01 vcelik@aybu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Çağrı ÖZCAN Havacılık ve Uzay Bilimleri Fak. Temsilcisi +90 312 906 13 90 icozcan@aybu.edu.tr
Prof. Dr. Akın AKTAŞ Eczacılık Fakültesi Dekan Vekili    
Prof. Dr. Mustafa ORÇAN Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dek. V. +90 312 906 1491 mustafa.orcan@aybu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YÜCEL Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fak. Temsilcisi    
Prof. Dr. Sadettin ORHAN Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü +90 312 906 23 41 sadettinorhan@aybu.edu.tr
Prof. Dr. Sena KAPLAN Sağlık Bilimler Enstitüsü Müdür Vekili  +90 312 906 19 14 skaplan@aybu.edu.tr
Prof. Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU Halk Sağlığı Enstitüsü Müdür Vekili +90 312 906 23 93 s.mollahaliloglu@aybu.edu.tr
Doç. Dr. Muhammet Enes KALA Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Vekili +90 312 906 14 68 mekala@aybu.edu.tr
Doç. Dr. İbrahim DEMİR Uluslararası İlişkiler ve Str. Arş. Ens. Müdürü +90 312 906 13 19 idemir@aybu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ORMAN Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekili   aorman@aybu.edu.tr
Prof. Dr. Murat KOÇ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekili   muratkoc@aybu.edu.tr
Doç. Dr. Burhan GÜNAY Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO Müdürü    
Dr. Öğr. Üyesi Bahattin CİZRELİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekili   bahattincizreli@aybu.edu.tr
Dr. Öğr. Ü. Serbülend ARPA   Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü  +90 312 906 19 64 sarpa@aybu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Daria ŞEN Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Vekili +90 312 906 18 03 dsen@aybu.edu.tr
RAPORTÖR
Dr. Öğretim Üyesi Mümin ŞEN Genel Sekreter +90 312 906 20 34 muminsen@aybu.edu.tr