Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
|

Akademik Forum


İbrahim DEMİR, PhD
Doç. Dr.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ULİSA)
Enstitü Müdürü


Cusup PİRİMBAYEV, PhD
Prof. Dr.
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Bölüm Başkanı


Elnur ALİYEV, PhD
Doç. Dr.
Kamu Yönetimi Akademisi, Azerbaycan
Cumhurbaşkanlığı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Fakülte Dekanı


Dinmukhamed KELESBAYEV, PhD
Doç. Dr.
Ahmet Yesevi Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Fakülte Dekanı


Shuhrat O. KUVANDİKOV, PhD
Doç. Dr.
Samarkand Ekonomi ve Hizmet Enstitüsü
Gerçek Ekonomi Bölümü
Enstitü Bilimsel Konseyi Sekreteri