Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
|

Akademik Forum

İbrahim DEMİR, PhD
Doç. Dr.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ULİSA)
Enstitü Müdürü


Cusup PİRİMBAYEV, PhD
Prof. Dr.
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Bölüm Başkanı