Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
|

Hakkımızda

Türkiye, Asya ve Hint-Pasifik Çalışmaları, 2021-2022 akademik yılında öğretim üyeleri, öğrenciler, akademisyenler ve Türkiye, Asya ve Hint-Pasifik bölgesi ile ilgilenen diğer profesyoneller için akademik bir yer sağlamak amacıyla bir girişim olarak kuruldu. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'ndeki (ULİSA) Türkiye, Asya ve Hint-Pasifik Çalışmaları, dünyanın dört bir yanındaki kurumlarla büyük araştırma ve eğitim ilişkilerinin teşvik edilmesine ve paylaşılmasına yardımcı oluyor. Türkiye, Asya ve Hint-Pasifik Çalışmaları (TAIPS), ULİSA ve AYBÜ’de bulunan Asya ve Hint-Pasifik bölgesinin bölgesel işlerine ilgi, uzmanlık veya deneyime sahip öğretim üyeleri ve araştırmacılardan oluşmaktadır.

Türkiye, Asya ve Hint-Pasifik Çalışmaları (TAIPS), bölgedeki önemli politika gelişmeleri ve Türkiye politikası ile ilgili bilgi paylaşımı sağlayarak hizmet vermektedir. TAIPS, daha büyük bölgesel duyarlılık, kalkınma ve gözlemi teşvik etmek için Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde (AYBÜ) ULİSA ile birlikte çalışmaktadır. TAIPS'in temel amacı hem Türkiye'yi hem de Asya'yı incelemek ve küresel, bölgesel ve global-lokal bilim adamları ve diğerleri ile çalışmaktır. Dolayısıyla, TAIPS, Asya ve Hint-Pasifik bölgesindeki ülkelerle araştırma iş birlikleri ve daha derin bir karşılıklı ittifak arayışında olup, TAIPS'in AYBÜ’nün stratejik yaklaşımının merkezinde yer almasını sağlamaktadır.

Çalışmalar, tartışma yuvarlak masa toplantılarına ev sahipliği yapmak, akademisyenleri ziyaret etmek için yakın çalıştaylar yapmak, akademik yıl boyunca konuk konuşmacıları davet etmek ve Asya ve Hint-Pasifik bölgesinde ve Türkiye'de büyük konferanslara ve araştırma faaliyetlerine öğretim üyesi ve öğrenci katılımını kolaylaştırmak gibi girişimleri desteklemektedir. Ek olarak, TAIPS küresel, bölgesel ve Asya ve Hint-Pasifik konularına ilgi duyan büyük araştırma kuruluşları ile diğer üniversitelerle periyodik etkileşimler üstlenir.

Günümüz dünyasında, Asya ve Hint-Pasifik bölgesi, Asya'da yeni rekabetlerin ve yeni ittifakların ortaya çıktığı diplomatik, ticari, stratejik ve kültürel alanlarda değişikliklere maruz kalmaktadır. Güney Asya ve Güneydoğu Asya'ya özel önem veren TAIPS, Hindistan, Sri Lanka, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Laos, Tayland, Kamboçya, Myanmar ve Singapur gibi ülkelerin farklı bir egemenlik, siyaset, politika ve dış politika kavramlarına sahip olduğunu değerlendirmektedir. TAIPS araştırma uygulamalarında, teori ve pratikte uygulamalı Asya ve Hint-Pasifik bilgilerinin ortaya çıkmasına ve yayılmasına önem veriyoruz. TAIPS çekirdek kadrosu Türkiye, Asya ve Hint-Pasifik uluslararası ilişkileri, politik ekonomi, iç politika, çevre, toplum ve antropolojiyi kapsamaktadır. TAIPS şu anda Çin ve Hindistan arasındaki karşılaştırmalı dış politika; Batılı olmayan yumuşak güç stratejisi, Kuşak ve Yol Girişimi ve Türkiye'ye etkisi; Türkiye'nin Asya ve Hint-Pasifik bölgesi ile iç ve dış yatırım ilişkisi; ve Türkiye'nin Yeniden Asya Girişimi üzerine projeler hazırlamaktadır.