Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
|

Formlar

ÖĞRENCİLER İÇİN FORMLAR

Belge Talep Formu

Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu

Ders Saydırma Formu

Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma Talep Formu

Dilekçe Formu

Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı (Tezli Yüksek Lisans)

Kayıt Dondurma İstem Formu

Kayıt Sildirme Dilekçesi

Lisansüstü Programlar Arası Geçiş Başvuru Formu

Not Düzeltme Formu

Öğrenci Durum Belgesi

Öğrenci Kimlik Kartı Talep Formu

Pasif Durumdaki Öğrencilerin Danışman Belirlemesi İçin Form

Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu

Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Dilekçesi

Tez Öneri Formu  (Dil Puanı Gösterir Belge İle Teslim Ediniz.)

Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Değerlendirme Formu

Tezsiz Yüksek lisans Mezuniyet Dilekçesi

Thesis Proposal Form

Üniversite Dışı Lisansüstü Yatay Geçiş Kayıt Formu

Üniversite İçi Lisansüstü Yatay Geçiş Kayıt Formu

Yatay Geçiş Başvuru Formu

Yönetim Kurulu Karar Tablosu

Yüksek Lisans İkinci (2) Tez Danışmanı Atama Formu

Yüksek Lisans Tez Danışmanı Değiştirme Formu

Yüksek Lisans Tez Konusu Değişikliği Formu

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu

Yüksek Lisans Tez Sınav Jürisi Atama Formu      

Dönem Projesi Yazım Kılavuzu   

- Tez / Proje Teslim ve Yayım İzin Formu

- Tez / Proje Yazım Kuralları Kontrol Formu

AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL İÇİN FORMLAR

Ders Telafi Formu

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi