Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
|

Misyon ve Vizyon

MİSYON:

Enstitümüzün temel misyonu uluslararası ilişkilerin, dünya siyasetinin ve küresel sorunların anlaşılmasına ve açıklanmasına yönelik disiplinler arası araştırmalar yapmak ve bu araştırmaların sonuçlarını akademik, siyasi ve toplumsal aktörlerle paylaşmaktır. Bu doğrultuda Enstitümüz güvenlik ve insani yardım çalışmaları alanlarında yürütülen yüksek lisans programları ile ülkemizin stratejik hedeflerinin tanımlanmasına ve uygulanmasına katkı sağlayacak uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.  Arap Bahar’ından Avrupa Birliği’ne, İslam dünyasından Batı dünyasına, Atlantik’ten Pasifik’e kadar tüm uluslararası, küresel ve yerel gelişmeler, dönüşümler ve süreçler ile uluslararası siyaset, medeniyet, bölgesel entegrasyonlar, kriz, çatışma, savaş, barış, iş birliği gibi uluslararası ilişkiler ve stratejiyi ilgilendiren konular enstitümüzün çalışma kapsamına girmektedir. Uluslararası ilişkilerin, özellikle içinde bulunduğumuz dönemdeki küresel, siyasal, kültürel, stratejik, ekonomik ve sosyal gelişmelerin çok boyutlu olması nedeniyle ULİSA’nın araştırmaları disiplinler arası bir özelliğe sahiptir.

VİZYON:

Enstitümüz uluslararası ilişkiler alanında öncü akademik çalışmalar yapan ve bu alanda ülkemizde ve uluslararası camiada yürütülen çalışmalarda söz sahibi olan bir enstitü olmayı hedeflemektedir. Misyonuna uygun bir şekilde çok disiplinli araştırmalar yaparak ve bu araştırmalara dayalı stratejiler geliştirerek Türkiye’nin bölgesel ve global ölçekteki dinamik konumunun daha da gelişmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, Türkiye’nin girişimci ve insani dış politikasını yakından ilgilendiren tüm meseleler, komşu ülkeler, bölgeler ve örgütler Enstitümüzün çalışma kapsamına girmektedir. ULİSA bilimsel referans ve bilgi kaynağı niteliğine sahip temel eserler, teoriler ve fikirler geliştirmeye çalışmaktadır. Bu tür çalışmalar ve araştırmalar aracılığıyla bölgemizde ve dünyada barış, adalet, vicdan, ahlak, iş birliği, kalkınma, güvenlik, refah ve huzurun gelişmesine ve bu değerlere dayalı bir dünya düzeninin kurulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.