Tıp Fakültesi
|

ALAN VE DERECE TESPİT KOMİSYONU DUYURUSU

22.3.2023

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ALAN VE DERECE TESPİT KOMİSYONU DUYURUSU

 

TIP DOKTORLUĞU ALANINDA

ALAN VE DERECE TESPİT SÜRECİYLE İLGİLİ

GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

 

1. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 07.12.2022 tarihli toplantısında alınan karar gereğince ülkelerinde savaş, işgal veya ilhak koşulları bulunan kişiler için savaş dönemi veya olağanüstü durum ile sınırlı kalmak ve belgelerinin teyidi yazışmalarına cevap alınamaması durumunda geçerli olmak üzere “Tıp Doktorluğu” alanında  Nisan-2023 dönemi ‘’Alan ve Derece Tespit’’ değerlendirme işlemleri Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde yapılacaktır.

2. Değerlendirme süreci aday ile mülakat esasına göre gerçekleştirilecek olup, mülakata aşağıdaki listede adı ve soyadı yazılı olan adaylar, yine aşağıdaki listede belirlenen gün ve saatte katılabilirler. Adaylar kendileri için belirlenen gün ve saati değiştiremezler.

3. Adaylar mülakata gelirken ellerinde var olan ve başvuruda beyan ettikleri tüm belgelerin (diploma, transkript, geçici koruma kimlik belgesi, eğitim bilgilerini içeren beyan formu, tıp alanı ile ilgili çalışmış ise ilgili resmi belgeleri ve onaylı suretleri vb.) asıllarını yanlarında getirmelidir. Belgelerinin asıllarını getirmeyen adaylar mülakata alınmayacaktır.

4. Adayın Türkçe bilmediği durumlarda mülakat sürecinde yanında resmi yeminli mütercim tercüman bulundurma hakkı vardır. Yeminli mütercim tercüman mülakata katılması durumunda yanında resmi kimlik ve yetki belgelerini bulundurmak zorundadır.

5. Mülakatın yapılacağı yer:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bilkent Yerleşkesi,

Üniversiteler Mah., İhsan Doğramacı Bulvarı No:6, Ankara Şehir Hastanesi Yanı,

Bilkent-ANKARA

6. Adayın mülakata girerken fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, vb.) yanında bulundurması gerekmektedir.

7. Mülakat sonuçları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirilecek olup, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından adaylara kişisel olarak bilgi verilmeyecektir.

 

TIP DOKTORLUĞU ALANINDA DİPLOMA VE DERECE TESPİT MÜLAKATI ADAY LİSTESİ

SN.

ADAYIN ADI SOYADI

SINAV TARİHİ

SINAV SAATİ

1

MOH*****RIA

26.04.2023

09:30

2

GHA*****IAS

26.04.2023

09:30

3

RAA*****UNI

26.04.2023

09:30

4

ABD*****EBL

26.04.2023

09:30

5

RAS*****OUT

26.04.2023

09:30

6

MAR*****BED

26.04.2023

09:30

7

SAM*****CHI

26.04.2023

09:30

8

NAS*****İRİ

26.04.2023

09:30

9

TEĞ*****EYŞ

26.04.2023

09:30

10

OLA*****ALI

26.04.2023

09:30