Personel Daire Başkanlığı
|

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü 30.09.2021 Tarihli Resmi Gazete’de İlan Edilen 4/B Sözleşmeli Personel 2. Yedek Listeden Atanmaya Hak Kazananlar

30.09.2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4/B Sözleşmeli Personel alımı ilanımıza başvuran adayların başvuru evraklarının "Evrak İnceleme Komisyonu" tarafından e-belge doğrulaması yapılmış ve tecrübe şartı istenen kadrolara başvuran adayların SGK hizmet belgelerinde bulunan meslek kodları Türkiye İş Kurumu resmî internet sitesinden sorgulanmış, bu incelemeler neticesinde KPSS puanı yüksek dahi olsa Resmî Gazetede yayımlanmış olan ilanımızdaki şartları taşımayan adaylar elenmiş ve atanma şartlarını taşıyan adaylar asil ve yedek olarak belirlenmiş olup Üniversitemiz web sayfasından yayımlanmıştı.

Sözleşmeli Personel Alım ilanımıza başvuran yedek adaylardan 16/11/2021 tarihi mesai bitimine kadar gerekli olan evrakları teslim etmeyen yedek adaylar olması nedeniyle yerine istihdam edilmeye hak kazanan 2. yedek aday listesi aşağıda belirlenmiştir.

Sadece ek listedeki yedek adayların başvuru yapması gerekmektedir.

Başvuru yapmayan yedek adayların yerine de bilahare 3. yedek aday listesi yayımlanacaktır.

* Sözleşmeli pozisyona yerleştirilmeye hak kazanan YEDEK adayların 22/11/2021 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda talep edilen belgelerle birlikte, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü'nün Esenboğa Külliyesinde bulunan Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

* Belgelerin tesliminden sonra ilan şartları yönünden adayların durumları incelenerek atanmaya engel hali bulunmayan adayların 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Kanunu uyarınca arşiv araştırmaları yapılacak olup, göreve başlatılmak üzere adaylar ayrıca bilgilendirilecektir. 

* Kazanan adaylar, eksik evrak ile müracaat ettikleri veya süresi içerisinde müracaat etmedikleri takdirde haklarını kaybetmiş olacaklardır. Bu durumda, sıradaki yedek adaylar web sayfamızdan duyurulacaktır.

* Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. 

* Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* Son 1 (bir) sene içerisinde sözleşmeli olarak başka kurumda çalışan veya sözleşmesini tek taraflı olarak fesih eden adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca posta vb. iletişim kanallarıyla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 YEDEK LİSTEDEN ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN AŞAĞIDAKİ BELGELER İSTENECEKTİR:

1. KPSS Sonuç Belgesi (ÖSYM Barkotlu Çıktı) 

2. Mezuniyet Belgesi (e-Devlet Barkotlu Çıktı) 

3. Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet Barkotlu Çıktı) 

4. Adli Sicil Belgesi (e-Devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalı) 

5. Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalı) 

6. Çalışma Belgesi (Son bir yıl içinde çalışılan bütün yerlerden çalışma belgesi) 

7. Fotoğraf (4 adet)

8. Sağlık Kurulu Raporu (Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair tam teşekküllü devlet hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu) 

9. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet barkotlu çıktı) 

10. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Atama başvurusu sırasında doldurulacaktır)

İlgililere duyurulur.

 

Yedek Aday Listesi için tıklayınız.