Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
|

Diploma Eki

DİPLOMA EKİ NEDİR?

Diploma Eki (Diploma Supplement: DS), uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yeti ve becerilerin ve de bunlarıin ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin, akademik ve meslekî tanınmasını sağlamaya yönelik, bir yüksek ögretim diplomasına ek olarak verilen belgedir. Orijinal diplomada adı ve kimliği belirtilen kişinin takip edip başarıyla tamamladığı yurtdışı öğrenimin yapı, düzey, bağlam, içerik ve statüsünü tarif etmek üzere verilir. Hiçbir değer yargısı, denklik ve tanıma ifadesi taşımaz. Esnek ve kural empoze etmeyen bir belge olup, zaman, para ve emekten tasarruf sağlamak üzere öngörülmüştür. Yerel gereksinmelere uyarlanabilir tarzda tasarlanmıştır.

Diploma Eki, ulusal kurumlar tarafından, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir. Bu üç kurumun organize ettiği bir ortak kurul tarafından denenmiş ve geliştirilmiş olan bu şablon, Avrupa Birliğinin tüm resmi dillerinde düzenlenmiştir.

Diploma Eki, aşağıdaki öğelerin ifade edildiği sekiz bölümden oluşur: 

 1. Diploma Ekini hak etmiş olan kişinin kimliği 
 2. Diploma Ekini hak etme nedenini teşkil eden, kazanılmış yeti 
 3. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin düzeyi 
 4. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin içerik ve sonuçları
 5. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin işlevi 
 6. Ek bilgiler 
 7. Diploma Ekinin resmî tasdiki 
 8. Ulusal yüksek öğrenim sistemi hakkında bilgi

Her sekiz bölümün de doldurulması gerekmektedir. Bilgi sağlanmayan (boş bırakılan) bir bölüm olursa, niçin bos bırakıldığına dair açıklama sağlamak gerekir.

Kurumların, Diploma Ekine, diplomanın kendisine uyguladıklari tasdik ve meşrulaştırma süreçlerini aynen uygulamaları gerekmektedir.

Orijinal Diplomada adı verilen kişinin ait olduğu ulusal yüksek öğrenim sisteminin bir tarifinin, Diploma Ekine muhakkak iliştirilmesi gerekir. Bu tarif, Ulusal Akademik Bilgi Merkezleri; National Recognition Information Centres (NARICs) adlı kuruluştan temin edilir: www.enic-naric.net

 

Diploma Eki :

 1. Bir özgeçmiş (CV) değildir.
 2. Transkript (not çizelgesi) veya diploma yerine geçmez.
 3. Kendiliğinden akademik veya meslekî tanınmayı garantileyen bir belge değildir.

 

Diploma Ekinin Öğrencilere Sağladığı Kazanımlar:

 1. Yurtdışında daha okunabilir ve mukayese edilebilir bir diploma,
 2. Öğrencinin akademik güzergâhının ve yurtdışında edindiği yeti ve becerilerin tam bir tarif,
 3. Öğrencinin başarı ve yetilerinin nesnel ve âdil değerlendirmesi,
 4. Geleceğe yönelik olarak yurtdışında iş ve eğitim olanaklarına daha rahat ulaşma olanağı sağlar.

 

Diploma Ekinin Yüksek Öğretim Kurumuna Sağladığı Kazanımlar:

 1. Akademik ve meslekî tanınmayı artırarak eğitimde verilen yetileri saydam kılar.
 2. Ulusal ve kurumsal bağımsızlığı korurken aynı zamanda bütün Avrupa'da benimsenen bir ortak çerçeveye aidiyeti sağlar.
 3. Verilen eğitimin farklı bir eğitimsel bağlamda kavranıp anlaşılabilmesini sağlayarak doğru değerlendirmeye alınmasına vesile olur.
 4. Kurumun yurtdışında adının yaygınlaşmasına yol açar.
 5. Kurumun mezunlarının ulusal ve uluslararası çerçevede iş bulma olanaklarını artırır.
 6. Kurumların idarî birimlerine diplomaların içerik ve transfer edilebilirliğine ilişkin tekrar tekrar sorulan bir dizi soruya kendiliğinden cevap vererek zaman kazandırır.

 

Diploma Eki Ne İçin Gereklidir?

Bugün tüm dünyada yeni diploma ve sertifikasyon şekilleri gelişmekte; hızla değişen iktisadî, siyasal ve teknolojik gelişmeler karşısında ülkeler öğrenci başarı değerlendirme tarz ve eğitim sistemlerini sürekli olarak değiştirmektedir. Sayıları hızla artan hareketli yurttaşlar, yeti ve becerilerinin âdil değerlendirmesini talep etmektedir. Yeti ve becerilerin tanınmaması ya da yanlış veya eksik değerlendirilmesi küresel bir sorun haline gelmiştir. Orijinal diploma ve diğer belgeler kendi başlarına yeterli açıklayıcı bilgi arz etmediklerinden dolayı, ayrıntılı ek açıklama tedarik etmeden bir diplomanın düzey ve işlevini kabul ettirmek son derece güç hal almıştır.

Diploma Eki Kaybı

Diploma eki belgesini kaybedenlere, aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri şartıyla Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen, Diploma Eki(Kayıp/yenileme) 750,00 tl ücret ödeyerek bir defaya mahsus olmak üzere bu belgelerin ikinci nüshaları verilir  

         ► Diploma Eki ödeme dekontu,

         ►Başvuru Dilekçesi,

         ►Kimlik Belgesi fotokopisi,

         ►Ülke çapında dağıtımı yapılan bir gazetede üçer gün ara ile iki kez kayıp ilanı verilen gazete.

 

Milli İrade Binası /Etlik veya Esenboğa Külliyesi / Çubuk yerleşkelerinde bulunan, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Mezuniyet Ofisine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Banka Adı: Halk Bankası A.Ş.
Alıcı Adı: 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Banka Şube Adı ve Kodu: Merkez Şubesi/Ankara – 0194
Banka Hesap Numarası: 06 0001 20
IBAN Numarası: TR 28 0001 2009 1940 0006 0001 20

numaralı hesaba yatırılacaktır.

 

Diploma Ekin Bu zorluklara Cevaben Üretilmiştir:

 1. Yüksek öğretimde saydamlık sağlar.
 2. Diploma gibi eğitim belgelerinin süratle dikkate alınmasını sağlar.
 3. Hareketliliği kolaylaştırır; yaşamboyu eğitimi ulaşılabilir kılar.
 4. Sahip olunan diploma ve beceriler hakkında âdil, güvenilir ve yetkin bilgi verir.

Diploma Eki hakkında daha fazla bilgiye aşağıda adresi verilen Avrupa Komisyonun web sayfasında bulabilirsiniz.  
http://ec.europa.eu/education/policies/rec_qual/recognition/diploma_en.html

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diploma Eki Örneği İçin Tıklayınız.