Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
|

Yönergeler

AYBÜ Uluslararası  Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Kabul Yönergesi
AYBÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Lisans Devresi Kabul - Kayıt Şartları  Yönergesi
AYBÜ Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
AYBÜ Sosyal Etkinlikler Ders Muafiyeti Yönergesi
AYBÜ-Chester Üniversitesi Uluslararası Ortak Lisans Programları Eğitim Ve Öğretim Yönergesi
AYBÜ Akademik Danışmanlık Yönergesi
AYBÜ Bitirme Çalışması Yönergesi
AYBÜ Burs Ve Maddi Destek Yönergesi
AYBÜ Çift Anadal Diploma Programı Yönergesi
AYBÜ Mezuniyet ve Mezuniyet Belgeleri Yönergesi
AYBÜ İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı Yönergesi
AYBÜ Lisans Öğretimi Staj Uygulama Yönergesi
AYBÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi
AYBÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi
AYBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Programı Öğretim - Öğrenim Yönergesi
AYBÜ Yandal Programı Yönergesi
AYBÜ Yaz Okulu Eğitim Ve Öğretim Yönergesi
AYBÜ Ön Lisans Ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Başvuru, Kabul Ve Kayıt Yönergesi

AYBÜ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
AYBÜ Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
AYBÜ  Dil Eğitimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi (Aybü Dilmer) Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
AYBÜ  Erasmus+ Programı Yönergesi
AYBÜ  Engelli Öğrenciler Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamaları Yönergesi
AYBÜ  Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

AYBÜ Eğitim, Müfredat Ve Program Değerlendirme Komisyonu Yönergesi