İşletme Fakültesi
|

Staj

Değerli öğrenciler, 
3. ve 4. sınıfta okuyan, staj yapmamış öğrencilerimiz zorunlu staj yerine dönem projesi yapabilirler. (İstemeleri durumunda staj da yapabilirler)
Diğer sınıflarda bulunan öğrenciler  (2. sınıf bitiminden itibaren) yaz döneminde zorunlu staj yapabilirler. Zorunlu staj yazısını bölümünüz staj komisyon üyesinden alabilirsiniz.

Stajınıza akademik takvimde belirtilen final tarihlerinden sonraki ilk iş gününde başlayabilirsiniz. Staj 20 iş günüdür.  Staja en erken 28 Haziran 2021 tarihinde başlayabilirsiniz. Stajın son günü 17 Eylül 2021 Cuma günüdür. 

10 Mart - 28 Mayıs 2021 - Staj başvurularının firmalara yapılması ve firmalar tarafından stajı onaylanan öğrencilerin belgelerini staj sorumlularına teslim etmesi. 29 Mayıs’tan sonra verilen belgeler kabul edilmeyecektir.)

 Bu tarihler aralığında öğrencilerimiz, staj yapmak istedikleri firmalara, firmaların talep etmesi halinde, stajın fakültemizde zorunlu olduğunu ve de sigortalarının     üniversitemiz tarafından karşılanacağını gösterir "Zorunlu Staj Yazısını" bölüm staj sorumlularından alabilirler. Bu yazıya ulaşmak için tıklayınız.

      Firmalar tarafından kabul edilen öğrencilerimizin, kabul edildiklerine dair yazıyla birlikte bölüm staj sorumlularına staj kabul yazısınıbeyan ve tahattünameyi, staj ücretlerine işsizlik fonu katkısı bilgi formunu ve de  e-Devlet kapısından alacakları SGK provizyon bilgisini teslim etmeleri, ayrıca bu linkteki formu doldurmaları gerekmektedir. Bu belgeleri teslim etmeyen öğrencilerin stajları sayılmayacaktır ve staj başvurusunda bulunmamış şeklinde kabul edilecektir.

  Staj kabul yazısı için tıklayınız.

  Beyan ve tahattütname yazısı için tıklayınız.

  Staj ücretlerine işsizlik fonu katkısı bilgi formu için tıklayınız.

  •  4 Haziran 2021 - Staj Yapacak Öğrenci Listelerinin ve de Öğrencilerin teslim ettikleri belgelerin İşletme Fakültesine iletilmesi için son gün.

Staj Dönemi 28 Haziran 2021-10 Eylül 2021

  Öğrenciler, kesintisiz, 20 iş günü stajlarını bu dönemde tamamlayacaktır. (17 Ağustos 2020 staja başlamak için son tarih). Öğrenciler bu dönemde staj yaptıklarının kanıtı olan ve de staj esnasında aldıkları görevleri gösterecek şekilde staj defterlerini ve de staj fişlerini doldurmaları gerekmektedir. Staj fişleri firma tarafından doldurulduktan sonra kapalı zarf içerisinde mühürlü ve de imzalı olarak öğrencilere teslim edecektir. Öğrencilerin staj fişlerinde oynama yapmaları halinde stajları geçersiz sayılacaktır.

Öğrenciler staja başlamadan önceki hafta  isletme@ybu.edu.tr adresine mail atarak işe giriş bildirgelerini istemek zorundadır. 

  Öğrencilerin Yurt Dışında staj yapmaları halinde ya da firmların istemesi halinde staj defteri ve de staj fişi ingilizce olarak hazırlanabilir. 

  Staj defteri için tıklayınız.

  Staj fişi için tıklayınız.

Staj Değerlendirme Dönemi 4 Ekim 2021- 30 Kasım 2021

  Staj raporları İngilizce, staj fişleri ise İngilizce veya  Türkçe doldurulacaktır. Staj rapor ve fişleri 4-15 Ekim tarihleri arasında bölüm staj komisyonlarına teslim edilecektir. Staj fişleri kapalı zarf içerisinde mühürlü / kaşeli olarak teslim edilecektir. Staj raporunun İngilizce olarak dosya içerisinde web sitesinde paylaşılan Türkçe örneğe / formata uygun şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.

  Obs de gözükecek staj dersine yalnızca yaz stajı yapmış olan veya son senesinde olup staj/dönem projesi yapmak isteyen öğrenciler kayıt olabilir.

Dikkat Edilecek Diğer Konular

  • Staj Yönergesi

  Öğrencilerimizin stajlarında staj yönergesine göre davranmaları beklenmektedir. Staj yönergesi için tıklayınız

 

  • Yurt Dışında Staj

  Yurt dışında yapılacak stajlar, bölüm müfredatını ile ilgili bir kurumda yapılıyorsa ve koordinatörlük bunu uygun görürse yapabilir.
  Üniversite yurt dışındaki staj masraflarını karşılamamaktadır (sigorta, maaş, ulaşım v.b.)
  Yurt dışında stajını yapan öğrenciler, staj sonunda teslim etmeleri gereken tüm belgeleri staj koordinatörlüklerine teslim etmek zorundadır. (Staj fişi, raporu vb.)
  Erasmus stajı da bu kapsamdadır.

  • Mezun Durumundaki Öğrenciler

  Öğrenciler yaz döneminde stajını yapamamışsa, ancak mezun olabilmeleri için staj yapmaları gerekiyorsa ve de tüm derslerini tamamladılarsa, bitirme projesi yapabilirler. Ayrıntılarla ilgili   olarak lütfen bölüm staj sorumlunuzla iletişime geçiniz.

Bölüm Staj Sorumluları

Aşağıdaki listedeki hocanızla görüşmek için lütfen yanına gitmeden kendisine ulaşmaya çalışıp, randevu alınız.

Bankacılık ve Finans Bölümü staj sorumluları : 

Doç. Dr. Erhan ÇANKAL

Arş. Gör. Cansu ERGENÇ

İşletme Bölümü staj sorumluları :

Dr. Öğr. Üyesi Semih CEYHAN 

Arş. Gör. İpek METE                                 

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü staj sorumluları:

Dr. Öğr. Üyesi Hakan DULKADİROĞLU

Arş. Gör. Melek MUTİOĞLU ÖZKESEN

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü staj sorumluları :

Doç. Dr. İ. Tolga Medeni

Dr. Öğr. Üyesi Vildan  ATEŞ         

Arş. Gör. Mazlum ÖZÇAĞDAVUL