Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|

Erasmus / Mevlana / Farabi

× Bilgi! Daha detaylı bilgi ve güncel Erasmus / Mevlana / Farabi haberleri üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü web sitesinde yer almaktadır. Ziyaret etmek için tıklayınız.

ERASMUS

Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği'nin 2021-2027 yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında farklı imkanlar sunan ve yurt dışında eğitim, öğretim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik faaliyetleri ile kurumlar arasındaki çeşitli işbirliklerini içeren bir hibe programıdır.

Bu program, Avrupa 2020 Stratejisi amaçları doğrultusunda yükseköğretim alanındaki ortaklarının sürdürülebilir kalkınmasını teşvik etmeyi ve AB Gençlik Stratejisi'nin hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

 

Görev Unvan Ad Soyad E-posta
Fakülte Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Kaya mukaya@aybu.edu.tr
Fakülte Erasmus Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Ferhat Kadıoğlu fkadioglu@aybu.edu.tr
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. Abdulhamit Küçükaslan a.kucukaslan@aybu.edu.tr
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Erasmus Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Orhan Özçelik oozcelik@aybu.edu.tr
Havacılık Yönetimi Bölümü Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Çağrı ÖZCAN icozcan@aybu.edu.tr
Havacılık Yönetimi Bölümü Erasmus Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. Emin Burak ÖZYILMAZ eminburakozyilmaz@aybu.edu.tr

MEVLANA

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.

FARABİ

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs, öğretim üyelerine de ek ders ödemesi yapılmaktadır.

Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir