Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|

Genel Bilgiler

Kuruluş

27 Ağustos 2015 tarih 29458 sayılı T.C. Resmî Gazete'de yayımlanan karar uyarınca kurulmuş olan Fakültemiz bünyesinde iki bölüm bulunmaktadır.

 •    - Havacılık ve Uzay Mühendisliği
 •    - Havacılık Yönetimi (Henüz öğrenci alımı başlamamıştır.)
Misyon

AYBÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin misyonu havacılık ve uzay alanında bilgiyi keşfetmek, korumak ve yaymak, inovasyonu özendirmek ve toplumun sosyal, kültürel ekonomik gelişimine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Kalite standartlarına uygun ve insan odaklı eğitim öğretim programı ile kamu, özel ve sivil toplum örgütlerinde farklı gereksinimlerini karşılayacak birikime sahip yenilikçi, girişimci, rekabetçi bir Fakülte olmaktır.

Amaç

Fakültemizin amacı, havacılık ve uzay alanındaki güncel bilgileri takip edebilecek bilgi ve birikime sahip ve endüstriyel/akademik problemleri teşhis edebilme ve çözüm önerisi sunabilme/uygulayabilme yetenekleri kazanmış uzmanlar yetiştirmektir. Fakültemiz, mesleklerinde öncü olacak profesyoneller yetiştirmenin yanı sıra mezunlarına akademik derinlik ve AR-GE kültürü kazandırmayı da hedeflemektedir.

Eğitim programlarımız, bu amaçlar doğrultusunda, ulusal ve uluslararası havacılık otoritelerinin öngördüğü standartlara göre kurgulanmıştır. 

Deneyimli akademik personelimiz, güçlü altyapımız ve ülkemizin prestijli kurumlarıyla olan işbirliği çalışmalarımız ile yetiştireceğimiz öğrenciler sektörde aranan eleman olacaktır.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Hakkında

Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümümüzde aerodinamik, malzeme bilimi, termodinamik, mekanik tasarım, uçuş kontrolü, yönelim dinamiği ve roketlerin tasarımı gibi temel konularda dersler verilmektedir. Bu dersler sayesinde öğrenciler, havacılık ve uzay endüstrisinde karşılaşılan gerçek dünya zorluklarına karşı donanımlı ve yenilikçi çözümler üretmeye hazırlanır. Ayrıca laboratuvar çalışmaları ve projeler yoluyla öğrencilere pratik deneyim kazandırılır. Bu sayede teorik bilgiyi uygulama becerisini geliştirerek, eğitim sürecini gerçek dünya uygulamalarına dönüştürmeye olanak sağlar.

 •    - Havacılık ve Uzay Bilimleri Mühendisliği İngilizce muafiyet sınavını geçen öğrenciler için 4 yıllık bir programdır. Eğitim dili %100 İngilizce olan bir lisans programıdır.
 •    - Fakültemiz 2015 yılında kurulmuş ve ilk öğrencisini 40 kişilik kontenjan ile 2019 yılında almıştır.
 •    - Fakülte hocalarımızın büyük çoğunluğu akademik kariyerinin bir süresinde dünyanın önde gelen çeşitli üniversitelerinde akademik faaliyet göstermiştir. Akademik personellerimizin profilleri incelemek için tıklayınız.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) ile yapılan protokol ile bölümümüze kayıtlı olan tüm öğrenciler haftada bir gün TUSAŞ Kampüsü’nde çeşitli eğitimler almaktadır. Bu eğitimler yıl içindeki planlamalara bağlı olarak değişmekte olup tasarım, mesleki eğitim ve atölye çalışmaları gibi faaliyetler gösterilmektedir. TAI Akademi Birimi ile ortak yürütülen çalışmada protokol kapsamında TUSAŞ faaliyetlerine katılan tüm öğrencilerimize burs olanağı da sağlanmaktadır.

 

Görev Yaptıkları Bölümlere Göre Akademik Personel
Bölüm Prof. Dr. Doç. Dr. Dr. Öğr. Üyesi Arş. Gör. Öğr. Gör. Toplam
Havacılık ve Uzay Mühendisliği 5 2 3 3 - 13
Havacılık Yönetimi - - 1 - - 1
Temel Politika ve Öncelikler
 •    - Araştırma odaklılık
 •    - Araştırma odaklı altyapı
 •    - Öğrenci odaklılık / donanımlı ve rekabetçi mezun profili
 •    - Uluslararasılaşma
 •    - Öğrenci-Üniversite-Sanayi işbirliği
 •    - Evrensel standartlarda eğitim-öğretim
 •    - Yenilikçi, şeffaf, hesap verebilir, etik yönetim ve kadro