Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|

Protokoller

PROTOKOL

Kurumsal İşbirliği Protokolü

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş

Bu Protokol, havacılık/ uzay/ savunma alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim - öğretim, araştırma - geliştirme ve proje odaklı faaliyetler ile ilgili olarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve TUSAŞ arasındaki iş birliği esaslarını kapsar. Havacılık sektörüne yönelik eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunan A YBÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile TUSAŞ insanlı ve insansız her türlü hava ve uzay platformunun tasarımı, üretimi ve sistem entegrasyonu başta olmak üzere savunma, havacılık ve uzay sanayiindeki muhtelif konularda iş birliği yapacaklardır.

PROTOKOL

İşbirliği Protokolü

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İle Türkiye Uzay Ajansı

Protokolün amacı; Milli Uzay Programı çerçevesinde tarafların sahip olduğu altyapı, tecrübe ve bilgi birikimi temelinde havacılık ve uzay teknolojileri araştırmaları ve eğitimi konularında iş birliği yapmaktır. Taraflar, uzay alanında yapılacak çalışmalarda koordinasyon içerisinde bulunulması, havacılık ve uzay teknolojileri konularında tarafların sahip olduğu altyapı ve uzmanlık bilgisi kullanılarak, Protokol süresince mutabakat sağlanacak eğitim, araştırma ve ürün geliştirme çalışmalarının yapılması için, kendi mevzuatları ve tarafların mutabakatı ile protokolde öngörülen genel prensipler çerçevesinde projelendirme süreçleri gerçekleştirilerek çalışma yapılacaktır.

PROTOKOL

Kurucu Heyet Protokolü

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Türkiye Man A.Ş

Ankara İl'inde kurulması hedeflenen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin kuruluş çalışmalarını yürütecek olan Kurucu Ileyet, üniversite-sanayi ve kamu işbirliği çerçevesinde başta Ankara İl'i olmak üzere 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nda öngöriildüğü gibi; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, verimliliği artıracak ve üretim maliyetlerini düşürecek yeniliklerin geliştirilmesi küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunun sağlanması, araştım1acılara iş imkanlarının sağlanması ve ileri teknoloji yatırımları yapacak yabancı semıayenin ülkeye girişinin hızlandırılması, sanayinin rekabet gücünün artırılması kapsamında bireysel girişimleri ortak platformda buluşturarak bölgesel-küresel üretim hedeflemektedir.

PROTOKOL

İşbirliği Protokolü

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Titan Makina Ltd. Şti.

Bu sözleşmenin amacı Firma ve Üniversite tarafından kabul edilen ortak proje, araştırma geliştirme ve diğer teknolojik alanlarda iş birliği yapılmasıdır. Üniversite ve Firma ortaklaşa kongre, sempozyum, çalıştay, seminer ve bunun gibi çalışmaları planlamak ve uygulamak; firmanın ihtiyacına yönelik sertifika programları ve eğitimler düzenlemek; kamu kurum/kuruluşlarına beraber proje önerisi sunmak gibi 13 maddelik iş birliği konularını kapsamaktadır.