Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|

Staj

Belgeler

Fakülte Staj Komisyonu

GÖREV AD SOYAD İLETİŞİM
Başkan Doç. Dr. Abdulhamit Küçükaslan a.kucukaslan@aybu.edu.tr
Üye Dr. Öğr. Üyesi Orhan Özçelik oozcelik@aybu.edu.tr
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Mollamahmutoğlu @aybu.edu.tr

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu

GÖREV AD SOYAD İLETİŞİM
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Orhan Özçelik oozcelik@aybu.edu.tr
Üye Doç. Dr. Abdulhamit Küçükaslan a.kucukaslan@aybu.edu.tr
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Mollamahmutoğlu @aybu.edu.tr