Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|

Yıldırım Bayezid Han Kimdir?

SULTAN YILDIRIM BAYEZİD

Babası                : Sultan 1. Murad

Annesi                : Gülçiçek Hatun

Doğum Tarihi    : 1360

Tahta Çıkışı        : 1389

Ölümü                : 8 Mart 1403

Sultan Bayezid 1389-1403 yılları arasında Osmanlı Devleti’ni idare etti. Babasının saltanatının ilk yıllarında O’nunla savaşlara katılarak iyi bir komutan olarak yetişti. İyi bir eğitim gördü. Devrin en büyük âlimlerinden dersler aldı. Gençliğinde Kütahya Sancağında valilik yaptı. Sultan Murad Hüdavendigar’ın vasiyeti gereği 1389 yılında padişahlığa getirildi. Tahta çıktığında 29 yaşındaydı.

Rumeli’deki fetihlerinden sonra Anadolu'ya dönüp, birçok yerleri ülkesine katarak sınırlarını genişletti. Anadolu'da beylikler dönemine son vererek, Anayurt'da Türk Birliği'ni kurmaya çalıştı. Bizans O'nun zamanında bir Osmanlı vilayeti haline geldi. Özellikle Niğbolu Meydan Muharebesi'ni kazanarak Haçlı Ordusu'nu yenmesi, kendisine Avrupa çapında bir şöhret kazandırdı. Selanik ve Eflak bölgelerini aldıktan sonra Macar sınırlarına seferler yaptı.

İstanbul’u 1391 yılında ilk defa muhasıra etmiş, bunu birkaç defa tekrarlamış olmasına rağmen, Anadolu'daki Timur'un (Doğu tehlikesi) yüzünden bunda başarılı olamamıştı.

Çok kararlı bir kişiliğe sahipti. Rüşvet ve adaletsizliklere karşı acımasız davranırdı. Hata işleyenleri cezalandırmadan önce onlara nasihatlerde bulunurdu. İyi bir savaşçı idi. Ordu'nun güçlenmesi için birçok reformlar yapmıştır. Devlet O'nun zamanında büyük bir hazine sahibi olmuştu. Ordu'ya düzenli maaş verilmesi ilk kez O'nun zamanında başlamıştır.