Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|

Yönetim Kurulu

ADI SOYADI GÖREVİ TELEFON E-POSTA
Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU Rektör   ackoseoglu@aybu.edu.tr
Prof. Dr. Arif ANKARALI Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fak. Dekan Vekili +90 312 906 23 43 aankarali@aybu.edu.tr
Prof. Dr. Baki YILMAZ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı +90 312 906 18 91 byilmaz@aybu.edu.tr
Prof. Dr. Hüseyin TUTAR İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. Dekan Vekili +90 312 906 1532 huseyintutar@aybu.edu.tr
Prof. Dr. Neslihan KARATAŞ DURMUŞ Hukuk Fakültesi Dekan Vekili +90 312 906 2102 neslihankaratasdurmus@aybu.edu.tr
Prof. Dr. Hasan OKUYUCU Mühendislik ve Doğa Bil. Fak. Dekanı +90 312 906 23 40 hasan.okuyucu@aybu.edu.tr
Prof. Dr. Tuğba ENSARİ Tıp Fakültesi Dekan Vekili   ensaritugba@aybu.edu.tr
Prof. Dr. Hakkı ODABAŞ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı +90 312 906 1709 hakkiodabas@aybu.edu.tr
Prof. Dr. Filiz AYKENT Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili +90 312 906 1951 faykent@aybu.edu.tr
Prof. Dr. Murat DEMİRKOL İlahiyat İlimler Fakültesi Dekanı   mdemirkol@aybu.edu.tr
Prof. Dr. Emrah AKBAŞ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili   emrahakbas@aybu.edu.tr
Prof. Dr. Rafet AKTAŞ İşletme Fakültesi Dekan Vekili    
Prof. Dr. Veli ÇELİK Havacılık ve Uzay Bilimleri Fak. Dekanı  +90 312 906 22 01 vcelik@aybu.edu.tr
Prof. Dr. Akın AKTAŞ Eczacılık Fakültesi Dekan Vekili    
Prof. Dr. Mustafa ORÇAN Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fak. Dek. V. +90 312 906 14 91 mustafa.orcan@aybu.edu.tr
Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU İletişim Fakültesi Dekan Vekili   ackoseoglu@aybu.edu.tr
Prof. Dr. Funda TOPRAK Profesör Temsilcisi +90 0312 906 1514 fundatoprak@aybu.edu.tr
Prof. Dr. Önder KAYIGİL Profesör Temsilcisi   okayigil@aybu.edu.tr
Prof. Dr. Cem Şafak ÇUKUR Profesör Temsilcisi   cemsafakcukur@aybu.edu.tr
RAPORTÖR
Dr. Öğretim Üyesi Mümin ŞEN Genel Sekreter +90 312 906 20 34 muminsen@aybu.edu.tr