Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|

Üniversitemizde ‘Akademik Görünürlük Koordinatörleri Toplantısı-3’ Gerçekleşti

single

Üniversitemizde “Akademik Görünürlük Stratejileri Uygulamalı Eğitimi”, 28 Mart 2024 tarihinde düzenlenmişti. Eğitim sonrasında tüm akademik birimlerde akademik görünürlük koordinatörleri görevlendirildi. Akademik görünürlüğe dair birimlerde koordinatörlerce yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesi amacıyla ikincisi 16 Mayıs 2024’te yapılan Akademik Görünürlük Koordinatörleri Toplantısı’nın üçüncüsü 4 Temmuz 2024 tarihinde Rektörümüz Prof. Dr. Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa ORÇAN, Kalite Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Salih YİĞİT ve Dr. Öğr. Üyesi Abdullah DEMİR’ in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Rektörümüz Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU konuşmalarında, akademik görünürlüğün artması için her türlü desteği verdiklerini ve bu yönde kendilerine ulaştırılacak talepleri de imkânlar ölçüsünde karşılamaya çalışacaklarını belirterek katkı sağlayan koordinatörlere teşekkür etti. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa ORÇAN, Üniversite Yönetimi olarak akademik görünürlüğün artırılmasına yönelik faaliyetleri desteklediklerini ve düzenli olarak sonuçları takip edeceklerini dile getirdi.

Kalite Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Salih YİĞİT, AYBÜ’nün üniversite sıralamalarındaki yerine ve neler yapılması gerektiğine dair dair bilgiler verdi. 

US News and World Report

Best Global Universities 2024-2025: 24 Haziran 2024

#61 in Best Universities in Turkey out of 91

#842 in Best Universities in Asia out of 1131

#2,021 in Best Global Universities out of 2460

THE Impact Ranking 12 Haziran 2024

SKA 2: Açlığa Son: 401-600

SKA 3: Sağlıklı ve kaliteli yaşam: 201 – 300

SKA 10: Eşitsizliklerin Azaltılması; 301 – 400

 SKA 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim: 401 - 600

SKA 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar 401-600

RUR 2024 World University Ranking: 30 Mayis 2024

World Rank: 906

Country Rank: 33

URAP Rankings 2023-2024: 19/12/2023

World Ranking: 1977

Türkiye: 3

THE World University rankings 2024: 27 Eylül 2023

WORLDWIDE RANK: 1501+ / 1904

OVERALL SCORE: 9.7-22.7

NATIONAL RANK=36/ 75

HIGHEST RANKED PILLAR

INTERNATIONAL OUTLOOK

(RANKED 1301)

LOWEST RANKED PILLAR

INDUSTRY

(RANKED 1721

SCIMAGO University Ranking 2024

World Ranking :2596/4762

Türkiye Rank: 57/140

Kalite Komisyonu Üyesi Dr. Abdullah DEMİR, 28 Mart–4 Temmuz 2024 tarihleri arasında birim akademik görünürlük koordinatörlerinin yürüttükleri faaliyetlerin sonuçları hakkında bilgi sundu. DEMİR ’in verdiği bilgilere göre 28 Mart tarihi itibarıyla AYBÜ AVESİS sisteminde toplam 44.825 yayın yer alırken akademik görünürlük koordinatörlerinin desteği ile 4 Temmuz itibarıyla 47.736 yayına ulaşılmış ve 2.911 artış görülmüştür. Benzer şekilde Web of Science veri tabanında AYBÜ adresli yayın 7.077’den 7.438’e ve SCOPUS’ta yer alan yayın sayısı ise 6.721’den 6.962’ye yükselmiştir. Bu yayın sayılarına yeni yayınlar ile veri düzeltmesi yapılan çalışmalar dahildir. Yapılan veri düzeltmeleri ile geçmiş yıllarda yayımlanan ancak kurum adının eksik veya hatalı kayda geçmesi sebebiyle Üniversitemiz yayın sayılarına yansımayan WoS ve SCOPUS adresli yayınlar asgari düzeye indirilmiştir.

Sunumlar sonrasında birim akademik görünürlük koordinatörleri söz alarak 28 Mart – 4 Temmuz 2024 tarihleri arasında birimlerinde yürüttükleri akademik görünürlük faaliyetleri hakkında bilgi vermişler ve bu faaliyetlere yönelik önerilerini dile getirmişlerdir.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa ORÇAN, bir önceki toplantıda Koordinatörler tarafından dile getirilen öneriler dikkate alınarak öğretim elemanı sayısı fazla birimler için yeni akademik görünürlük koordinatörleri görevlendirildiğini ve AYBÜ Kalite Koordinatörlüğü web sayfasında “Akademik Görünürlük Sayfası” oluşturulduğunu belirtmiştir (https://aybu.edu.tr/kalitekoordinatorlugu/tr).

Toplantıda, bir sonrası Akademik Görünürlük Koordinatörleri Toplantısı’nın Ekim ayı içinde yapılması, bu tarihe kadar birimlerde akademik görünürlük çalışmalarının sürdürülmesi kararlaştırılmıştır.