Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|

AYBÜ, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Önemli Başarılara İmza Attı

single

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ), 2024 yılı THE Impact Rankings (Etki Sıralamaları) sonuçlarına göre Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kapsamında önemli başarılar elde etmiştir. Bu sıralama, üniversitelerin toplumsal katkılarının değerlendirildiği 17 farklı alanda, araştırma ve yayınlarının nitelik ve nicelik yönünden diğer üniversitelerle karşılaştırmalı olarak puanlanmasını esas almaktadır.

Geçen yıla kıyasla toplam puanımızda artış kaydedilmesine rağmen, sıralamaya giren diğer üniversitelerin sayısının ve performanslarının artması nedeniyle genel sıralamada ve bazı hedeflerde küçük gerilemeler yaşanmıştır. Ancak üniversitemiz SKA 3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam alanında önemli bir ilerleme kaydederek, geçen yıl 401-600 bandındayken bu yıl 201-300 bandına yükselmiştir. Bu alandaki ilerleme, üniversitemizin sağlık ve kaliteli yaşam konusundaki çabalarının takdire şayan olduğunu göstermektedir.

AYBÜ'nün genel sıralamada 1001-1500 bandına yerleşmesi, üniversitemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine olan bağlılığını ve bu alanlardaki katkılarını ortaya koymaktadır. Üniversitemizin en iyi performans gösterdiği alanlar ve sıralamaları şu şekildedir:

  • SKA 2: Açlığa Son: 401-600
  • SKA 3: Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam: 201-300
  • SKA 10: Eşitsizliklerin Azaltılması: 301-400
  • SKA 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim: 401-600
  • SKA 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar: 401-600

Bu başarılar, AYBÜ'nün sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda yaptığı çalışmaların ve sağladığı katkıların bir göstergesidir. Üniversitemiz, toplumsal fayda sağlayan projeler ve araştırmalar ile uluslararası platformda da adından söz ettirmeye devam edecektir.

AYBÜ olarak, öğrencilerimiz, akademik ve idari kadromuzla birlikte daha iyi bir gelecek için çalışmaya ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmaya kararlıyız. Bu başarıda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.