Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|

Üniversitemiz TÜRKÜNİB'den Sonra Balkan Üniversiteler Birliği’ne de Üye Oldu

single

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin Balkan Üniversiteler Birliği’ne (BUA) yapmış olduğu üyelik başvurusu 3 ve 4 Haziran 2024 tarihlerinde Tiran New York Üniversitesi’nin (UNWT) ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda oy birliği ile kabul edilmiştir. Balkan coğrafyasından ve ülkemizden çok sayıda üniversitenin üye olduğu Birlik geniş çaplı bir iş birliği ağı oluşturarak çeşitli alanlarda ortak bilimsel çalışmalar yürütmeyi, kurumlar arasında bilgi ve tecrübe aktarımını amaçlamaktadır. Üniversitemiz TÜRKÜNİB'den sonra BUA üyeliğiyle özellikle Erasmus+, AB programları kapsamında partner ağını genişletmek başta olmak üzere saygın yüksek öğretim kurumlarıyla ortak diploma programı, akademik, spor ve kültürel alanlarda iş birliklerinin hayata geçirilmesini hedeflemektedir.