Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|

2025-2029 AYBÜ Stratejik Plan Çalıştayı Gerçekleşti

single

İç ve dış paydaşlarımızla 2025-2029 AYBÜ Stratejik Plan Çalıştayı, Teknopark Ankara’da düzenlendi. Çalıştayın açılış konuşması İvedik OSB Başkanı Hasan GÜLTEKİN ve Rektörümüz Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU tarafından gerçekleştirildi.

Rektörümüz Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU konuşmasında, AYBÜ olarak 2025-2029 Stratejik planını  kanun ve yönetmeliklerin hazırlamayı zorunlu kıldığı  bir belge gibi görmekten ziyade; AYBÜ’nün mevcut durumunun analiz edilerek gelecekte nerede konumlanacağının planlanmasını ve plan çerçevesinde hedefine ulaşmak için yapılacak çalışmaların belirleneceği bir gelecek vizyonu olarak baktıklarını ifade etti.

Bu çerçevede gerek öğrencilerimizin gerekse dış paydaşlarımızın görüşleri büyük önem arz ettiğini, Gelecekte nasıl bir AYBÜ hedefliyoruz nerede konumlandırmalıyız. 12. Kalkınma planında eğitim araştırma ve yükseköğretimi ilgilendiren diğer sektörler ile ilgili olarak verilen görevlere ve hedeflere nasıl ulaşacağız? Fırsatlar, tehditler nelerdir? Hep birlikte katılımcı bir yöntemle bu planda belirleyip uygulamaya koymak için paydaşlarımızın görüş ve önerilerinin almak için gerçekleştirilen bu çalıştay için katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Çalıştay iki oturum şeklinde gerçekleştirildi. İlk oturum konusu: AYBÜ’nün Güçlü ve Zayıf Yönleri oldu. AYBÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Hasan Engin ŞENER’in sunumu ile başladı. Prof. Dr. ŞENER katılımcılara; Her bir faaliyet alanında (eğitim, araştırma, girişimcilik ve toplumsal katkı) güçlü ve zayıf yönlerimiz hangileridir? AYBÜ’yü farklı kılan 3 güçlü yön temel yetkinlik sizce hangileridir? Bu güçlü yönler daha etkili bir şekilde nasıl kullanılabilir? AYBÜ 'nün düzeltmesi ve kendini geliştirmesi gereken 3 zayıf yönümüz nedir? Bu zayıf yönler ile ilgili olarak neler önerirsiniz?” sorularını cevaplandırmalarını istedi.

Çalıştayın ikinci oturumunun konusu ise AYBÜ’nün Stratejik İşbirlikleri ve Stratejiler nelerdir? oldu. Sunumu AYBÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semih CEYHAN gerçekleştirdi. Doç. Dr. CEYHAN katılımcılara; “AYBÜ, güçlü yanlarını kullanarak vizyon ve hedeflerine ulaşabilmek için sizlerle nasıl iş birliği içerisinde olmalı? AYBÜ'nün sizin nezdinizde genel algısı nasıldır? Bu algı olumluysa algıyı daha da geliştirmek veya olumsuzsa algıyı değiştirmek için neler yapabiliriz? AYBÜ 'ye yönelik beklentileriniz nelerdir? AYBÜ' nün stratejik olarak, geçen yıllardan farklı olarak ne yapmasını önerirsiniz? AYBÜ’nün geçmiş yıllarda karşılamadığı fakat karşılaşması gerektiğini düşündüğünüz neler var? AYBÜ’ ye en az 3 adet strateji önerir misiniz?” sorularını yöneltti.

Çalıştay, daha sonra raporlaştırılacak önerilerin toplanmasıyla sona erdi.