Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Çalışma Hayatı Sempozyumu " AYBÜ'de Gerçekleştirildi

single

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) işbirliğiyle AYBÜ Milli İrade Konferans Salonu'nda "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Çalışma Hayatı Sempozyumu" düzenledi.

Sempozyuma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN, AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet YENER, Yüksek Hakem Kurulu Başkanı Seracettin GÖKTAŞ, TİSK Genel Sekreteri Akansel KOÇ, TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp ALEMDAR, yüksek yargı mensupları, sendika temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programın ilk konuşmasını yapan TİSK Genel Sekreteri Akansel KOÇ, sosyal diyaloğun önemine vurgu yaparak çalışma hayatının işçi, işveren ve kamunun ortak aklıyla çözülmesi gerektiğine inandıklarını dile getirdi.

Sempozyumun açılış konuşmasını ise Rektör Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU gerçekleştirdi. Katılımcılara AYBÜ hakkında kısa bilgilendirmeler yapan Prof. Dr. KÖSEOĞLU, sempozyumun Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlendiğini ve çalışma hayatının 100.yıl içindeki gelişimini değerlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. KÖSEOĞLU, sempozyum kapsamında Bireysel İş Hukuku, Toplu İş Hukuku, İş Güvenliği Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku gibi konuların tarihsel süreç içinde ele alınacağını belirtti. Rektör KÖSEOĞLU, dinamik bir iş hayatında gelinen noktanın inceleneceğini ve önümüzdeki yüzyıl için neler yapılması gerektiğinin şimdiden belirlenmesinin gerektirdiğini ifade ederek sempozyumda tebliğ sunacak oturum başkanları ve konuşmacılara teşekkürlerini iletti.

 Sempozyumda hitaplarını gerçekleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN, çalışma hayatında sosyal devlet anlayışının gerektirdiği insan odaklı, hak ve adalet temelli politikaları hayata geçirdiklerini belirten Işıkhan, emekçilerin alın teri, işveren ve yatırımcıların cesaretiyle milletin desteğinin bu konudaki en büyük motivasyon kaynakları olduğunu söyledi. Önce uluslararası standartlara uygun şekilde mevzuatımızı düzenledik. Yasal düzenlemeler yaparak sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldırdık. Çözülemez olarak görülen sorunlarımızı dosya dosya ele alıp çözüme kavuşturduk. Biliyorsunuz EYT'yi gündemimizden kaldırdık. Salgınlar, yangınlar, depremler ve bunlarla beraber gelen küresel finans krizleri gibi son yıllarda birçok ülkenin üstesinden kolay kolay gelemeyeceği bu zor zamanları büyüyerek ve gelişerek atlattık ancak kolay kolay yıkılmayacak sağlam ekonomik yapımız sayesinde her şeye rağmen büyümeye devam ediyoruz. Bu şartların sebep olduğu enflasyonun olumsuz etkilerine karşı hem çalışanımıza hem de işverenimize kalkan olmayı sürdürüyoruz. Bu yüzyılı emeğin, üretimin, kalkınmanın yüzyılı yapma sözümüzde kararlıyız. İnşallah bunu gençlerimizle, akademisyenlerimizle, işçi ve işverenlerimizle birlikte yapacağız dedi.

Sempozyum, açılış konuşmalarının ardından 1. oturum ile başladı. Oturum Başkanı Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU, bu önemli etkinliğin amacını ve hedeflerini vurguladı.

Sempozyumun 1. oturumun konuşmacıları: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın BAŞBUĞ, Cumhuriyetin 100. Yılında Bireysel İş Hukuku konusunu ele alırken, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER, Toplu İş Hukuku konusuna değindi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent AKIN, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku hakkında konuşurken, Ankara Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir ARICI ise Sosyal Güvenlik Hukuku konularını ele aldı.

Sempozyumun 2. oturumu, "Cumhuriyetin 100. Yılında Çalışma Hayatının Güncel Sorunları" başlığı altında devam etti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Doç. Dr. Seracettin GÖKTAŞ tarafından başkanlık edilen bu oturumda, konuşmacılar güncel çalışma hayatı sorunlarına değindiler.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin ASTARLI, "Çalışma Sürelerinde Güvenceli Esneklik Sağlayan Düzenlemeler" konusunu ele aldı. TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Ersun CİVAN, "İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Atipik Çalışma Biçimleri"ni inceledi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Canan ERDOĞAN, "İş Hukuku Kapsamında Dijital Platform Çalışmaları" hakkında önemli bilgiler paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Doç. Dr. A. Eda MANAV ÖZDEMİR ise "Bireysel İş Uyuşmazlıklarında Alternatif Çözüm Yöntemleri" konusunda sunumunu gerçekleştirdi.

Sempozyum, konuşmacılara hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.