Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|

AYBÜ’de 5. Sosyoloji Günleri Programı Gerçekleştirildi

single

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Sosyoloji Topluluğu tarafından düzenlenen ‘5. Sosyoloji Günleri’ programının ilki Esenboğa Külliyesi C Blok Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını AYBÜ Sosyoloji Topluluğu başkanı Güler Özlem Delen, AYBÜ Sosyoloji Topluluğu Danışmanı Dr. Yahya Aydın, Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ramazan Yelken, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç Dr. Sıddık Çalık ve Rektör Prof. Dr. İbrahim Aydınlı gerçekleştirdi. Aydınlı, toplumsal ahlak konusu üzerinde durarak Anadolu toplumunun hala insanlık pırıltılarını üzerinde taşıdığını, değerlerinin henüz örselenmediğini ve toplumbilimcilerimizin dünyaya örnek olacak faydalı teorilerin üretilmesi için çalışmalarını sürdürmeleri gerektiğini ifade etti. Ardından genç sosyologlara, çalışmalarını kapitalizme hizmet eden genel geçer sorularla devam ettirmelerinden ziyade ters sorular sorular sorarak yeniden düşünülmesi gereken konulara yönelmelerini tavsiye etti. Açılış oturumunu Sosyoloji Kurucu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Orçay devam ettirdi. Katılımcılara ‘Dünya’nın ve Türkiye’nin en büyük üç problemi nedir?’ sorusunu yönelterek toplumsal sorunlara değindi ve sosyologlara yeni çalışma alanları konusunda konu başlıkları tavsiyesinde bulundu. 

Prof. Dr. Yasin Aktay’ın moderatörlüğünde devam eden programın ilk oturumunda küreselleşme kentleri nasıl etkilediği, sosyolojik bağlamda tüketim kültürü,toplumu ve din olgusu konuları ele alındı. İkinci oturum Dr. Feyza Korkmaz Sağlam’ın moderatörlüğünde şuur’un şuurla imhası, kapitalist sistemde göçmen işçi sorunları, toplumsal mekanizmalarda suç, Kahramanmaraş depremlerinin toplumsal dayanışma duygularına etkisi ve insani yardım hareketlerine etkisi konuları masaya yatırıldı.

Teşekkür belgesi ve hediye takdimiyle sonlanan 5. sosyoloji günleri programı 23 Mayıs Salı günü de devam edecek.