Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|

AYBÜ Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyelerinden Çubuk Belediyesi’ne Ziyaret

single

İkili iş birliği ve proje geliştirilmesi amacıyla AYBÜ Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri Çubuk Belediyesi’ne ziyaret düzenledi.

Ziyaret kapsamında Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arif Ankaralı ve Dekan Yrd. Doç. Dr. Kübra Yıldırım Özcan ile yine Fakültemiz öğretim üye ve elemanlarından Doç. Dr. Salah Hajismail, Dr. Öğr. Üyesi Seçil Kartopu, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Musa Koç, Dr. Öğr. Üyesi Nurçin Çelik, Araş. Gör. Ramazan Güler İlçe’nin kentsel, kültürel ve sosyal özelliklerine ilişkin Çubuk Belediyesi’nden kapsamlı bilgiler aldı. 


Ziyaret kapsamında ayrıca Çubuk Şehir Müzesi ve Çubuk İlçe Merkezi, Sele Köyü, Susuz Köyü ve İlçe’de yer alan tescilli kültür varlıkları ve rekreasyon alanları hakkında gerek Belediye’deki uzmanlardan gerekse de köy muhtarlarından detaylı bilgiler alınarak yerinde incelemeler yapıldı. Yok olmaya yüz tutmuş evlerin bulunduğu köylerde kerpiç evler, cami ve türbeler yerinde incelendi. Bu doğrultuda mevcut kültürel ve tarihi yapılar ile soyut mirasın korunmasına ilişkin projeler geliştirilmesi yönünde ilk görüşmeler yapıldı. Ayrıca, Sele Köyü’nde bulunan türbe ile Mahmutoğlan Köyü’nde yer alan cami yerinde incelendi. Bu kültür varlıkları ile ilgili yayın yapılarak tarihsel ve mimari özelliklerinin tanıtılmasının İlçe’nin kültürel yönden tanıtılmasına katkı sunacağı belirlendi. Aynı zamanda İlçe kırsal mimarisinin özgün bir yapıya sahip olduğu tespit edilmiş ve üzerinde çalışmalar yapılması kararlaştırıldı. 

Projelerin çeşitlendirilmesi, proje ve yapılması planlanan yayın taslaklarının oluşturulması ile projelerin finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Fakültemizde yer alan öğretim üye ve elemanları çalışmalara başladı.