Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|

AYBÜ'de Türkiye İnsani Yardım Çalıştayı Gerçekleştirildi

single

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ULİSA) öncülüğünde Türk Kızılay Derneği, Türkiye Diyanet Vakfı paydaşlığında, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) katılımlarıyla ''Türkiye İnsani Yardım Çalıştayı'' gerçekleştirildi.

Çalıştayın sabah oturumunda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ve Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ULİSA) Müdürü Doç. Dr. İbrahim Demir tarafından açılış konuşmaları yapıldı. Açılış konuşmalarında, Rektör Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, insani yardım çalışmalarının akademik olarak ele alınmasının önemli olduğunu aktardı ve üniversitelerde akademik programların açılmasının gerekliliğini vurguladı. Ayrıca çalıştaya katılım sağlayan kurum ve kuruluşları zikrederek, katkılarından ötürü teşekkürlerini iletti. Enstitü Müdürü Doç. Dr. İbrahim Demir ise Türkiye’nin 2020 yılında 8 Milyar Dolar insani yardım gerçekleştirdiğini aktararak, Türkiye’nin gayri safi milli hasılasına oranla dünyada birinci olduğunu belirtti. Ek olarak insani yardım faaliyetlerinde koordinasyon, veri analizi ve bilimsel yayın noktasında ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Sabah oturumunun devamında Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Dr. Naci Yorulmaz, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu ve çevrimi olarak T.C. Tanzanya Büyükelçisi Dr. Mehmet Güllüoğlu ile T.C. Sudan Büyükelçisi Doç. Dr. İrfan Neziroğlu tarafından vizyon konuşmaları yapıldı. Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, ‘‘Türk tipi kalkınma modelinde pratikte esneklik prensi ön planda olduğu için orta ve uzun ve vadeli stratejilerin belirlenmesi ilkesel boyutta kalmaktadır. Esneklik hâlihazırda ortaya çıkan acil yardım ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi mümkün kılmaktadır. Temel nokta uzun uzadıya stratejilerin oluşturulmasındansa vizyon belirlenerek prensiplerin belirlenmesidir.’’ şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, insani yardım çalışmalarında en büyük eksikliğin koordinasyon, eşgüdüm ve senkronizasyon olduğunu, bu eksikliklerin giderilmesi gerektiğini dile getirdi ve Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki ortaklığın artmasının gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin G-7 ülkeleri arasında bulunmamasına rağmen 8,7 milyar dolar ile gayri safi yurt içi hasılasına oranla insani yardımda dünyada başı çektiğini,  insani yardımda Türkiye’nin gayri safi yurt içi hasılasının zekatını verdiğini açıkladı. Ek olarak insani yardım çalışmalarında ‘‘Türkiye Modeli’’ oluşturulmasını; bu modelin şeffaflık, tüm kurum ve kuruluşların benimsenmesi ve ayrımcılık yapılmaması ilkeleri ile oluşturulmasını belirtti. Kuruluşların tecrübelerinin bir veri havuzunda toplanması ve analiz edilmesi sayesinde koordinasyonun ve sürdürülebilirliğin sağlanmasının mümkün olacağını açıkladı. TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Naci Yorulmaz, TİKA’nın insani yardım alanında ve Türkiye’nin insani ve girişimci dış politikası bağlamında önemli bir aktör olduğunu dile getirdi. İnsani yardımın küresel bir vizyon ile ele alınması gerektiğini vurguladı. Herkesin güvende olmadığı sürece hiçbirimizin güvende olmadığını pandemi süreciyle daha iyi anladığımız bir donemde global yaklaşımın ve etkin kaynak kullanımının önemini dile getirdi. Akademik araştırmanın ve eleştirel düşünmenin insani yardım alanında çok önemli olduğunu ve akademinin ışığı ve sahanın tecrübesi ile bu çalışmaların yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi. Son olarak insani yardım çalışmalarında en önemli meselesinin bütçelerin büyüklüğünden ziyade krize yaklaşım biçiminin olduğunu vurguladı. AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, Dünyanın birçok yerinde mağdur ve ihtiyaç sahibi insanların varlığına, özellikle zorlu geçen 2020 yılından sonra bu ihtiyacın arttığına dikkat çekti. Filistin, Yemen ve Suriye gibi krizlerin yaşandığı birçok ülkede esasen insani krizler yaşanmakta olduğunu belirtti ve yardım faaliyetleri gerçekleştiren kurum ve kuruluşların arasındaki dayanışmasının yanı sıra akademi ile işbirliğinin geliştirilmesinin de önemine vurgu yaptı. T.C. Tanzanya Büyükelçisi Dr. Mehmet Güllüoğlu, Son 20 yıldır Türkiye’nin ekonomik imkanlarının gelişmesine koşut olarak, ülkenin imkanları da arttığını belirtti. Aynı dönemde İslam Dünyasında birçok krizin yaşanması, Türkiye’nin insani yardım alanındaki faaliyetlerini artırdığını aktardı. Bu alanda artan faaliyetimize rağmen, yazılı, tekrarlanabilir bir model henüz oluşturulamadığının altını çizdi. Mobil ödeme sistemlerinin Afrika’da çok yaygınlaştığını örnek vererek bu noktada nakit desteği sistemine geçilmesinin etkilerinin araştırılmasının önemli olacağını belirtti. Ek olarak ise uluslararası siyasetin, yardımların seyri üzerindeki etkisi çok büyük olduğunu vurguladı. T.C. Sudan Büyükelçisi Doç. Dr. İrfan Neziroğlu, bazı yerlerde sadece Türkiye’nin insani yardım faaliyeti gerçekleştirdiğini ve bizden önce hiç giden olmadığını belirtti. İletişim ve eşgüdüm eksikliğinin çok fazla olduğunu, ve bu noktada bazı Türk sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları faaliyetlerde Büyükelçiliklere bilgi vermediklerini belirtti. İnteraktif bir harita ile insani yardım faaliyeti yürüten Türk kurum ve kuruluşların yaptıkları faaliyetlerin işlenebileceğini ve takip edilebileceğini aktardı. İnsani yardım çalışmalarında mesleki ve teknik yardımlar gibi sürdürülebilir desteklerin verilebileceğini, ayrıca güvenilir yerel ortakların belirlenmesi ve tanınmasının insani yardımlarda büyük önem taşıdığını vurguladı.

Öğleden sonraki oturumda ise çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştay kapsamında ''İnsani Yardım Çalışmalarında Konsept Tespiti ve Gelişimi'', ''İnsani Yardım Çalışmalarında Verilerin Paylaşımı ve Analizi'' ve ''İnsan Yardım Çalışmalarında Koordinasyon'' isminde üç grup etrafında çalışma yapıldı. Çalışmalara ulusal ve uluslararası insani yardım faaliyetleri içerisinde bulunan, Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Kızılay, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Yeryüzü Doktorları, Sadakataşı Derneği, Hayrat İnsani YardımDerneği, İnsan Vakfı, Çare Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, Deniz Feneri, Uluslararası Göç ve İntibak Derneği, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) ve Beşir Derneği olmak üzere toplamda 15 kurum ve kuruluş uzman personelleri ile destek verdi. Çalıştay, raporun tartışılması ve onaylanması ile sona erdi. Çalıştayın sonuç raporu ilerleyen günlerde Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ULİSA) tarafından paylaşılacaktır.