Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
|

2022 - 2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kurumlararası Önlisans Yatay Geçiş Duyurusu

10.1.2023

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne yatay geçişler; “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile “Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ön Lisans/ Lisans Programlarına Kurumlararası Yatay Geçiş Kapsamında Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” çerçevesinde yapılır.

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Başvuru Tarihleri

23 – 25 Ocak 2023

Değerlendirme Tarihleri

26 Ocak – 02 Şubat 2023

Sonuçların İlanı

06 Şubat 2023

Asil Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Kayıt Tarihi

07 – 08 Şubat 2023

Yedek İlan Tarihi

09 Şubat 2023

Yedekten Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Kayıt Tarihi

09 – 10 Şubat 2023

 

BAŞVURU SÜRECİ

 1. Başvurular 23 – 25 Ocak 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak alınacaktır. Posta ve kargo yolu ile gönderilen evraklar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Belgelerin eksik olması, çevrimiçi başvuruda beyan edilen bilgiler ile gönderilen belgelerde farklılık olması, belirtilen sürelerde işlem yapılmaması ve ilgili koşulların sağlanmadığı durumlarda başvurular değerlendirmeye alınmaz.
 3. Başvuru tarihinden sonraki not değişiklikleri dikkate alınmaz. Başvuru tarihi sona erdikten sonra belge ekleme, değiştirme, düzeltme vb. işlemler kesinlikle kabul edilmemektedir.
 4. Adayların tek tercih hakları olup belirtilen tarihler arasında başvurusunu veya kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.
 5. Başvuru sonuçları 06 Şubat 2023 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında (https://www.aybu.edu.tr/oidb/) ilan edilecektir. Ayrıca Üniversite e-posta adresinden, adayın başvuru esnasında beyan ettiği e-posta adresine bilgilendirme yapılır.

 

NOT: Kontenjan tablosunda özel şart belirtmemiş olan akademik birimler için AYBÜ Yatay Geçiş Esaslarında yer verilen asgari şartlar geçerlidir.

 

GEREKLİ BELGELER

 1. E-devlet üzerinden alınmış ya da onaylı Öğrenci Belgesi
 2. E-devlet üzerinden alınmış ya da onaylı Not Durum Çizelgesi (Transkript)
 3. Disiplin Durum Belgesi (Transkript veya Öğrenci Belgesinde belirtilmiş ise kabul edilecektir.)
 4. Ders İçerikleri (Öğrencinin kayıtlı olduğu bölüme ve tamamlamış olduğu sınıflara ait ders içeriklerini gösteren sayfalar)
 5. ÖSYS Yerleştirme veya Sınav Sonuç Belgesi
 6. İkinci öğretimden başvuracak adaylar için “İlk Yüzde On Belgesi
 7. Özel şartlarında talep eden programlara başvuracak adaylar için Sağlık Raporu

 

Kontenjanlar ve özel şartları incelemek için tıklayınız.

Online Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.

Online başvuru için tıklayınız.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ön Lisans/ Lisans Programlarına Kurumlararası Yatay Geçiş Kapsamında Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar için tıklayınız.

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.

 

İLETİŞİM

Tel: 0 (312) 906 1144 - 1169

E-posta: yataygecis@aybu.edu.tr