Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
|

Protokoller

Üniveristemiz aşağıda yer alan Kütüphaneler ile Protokol imzalamıştır.  Bu protokoller doğrultusunda  akademik personellerimiz aşağıda yer alan Üniversiteler ve Milli Kütüphane'den belirtilen koşullar çerçevesinde yararlanabilirler. Bunun için  kütüphanelerimizden alacakları '' Protokol Formu'' ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Protokoller

(Yanlızca Akademik Personel için geçerlidir.)

 

Üniversiteler                          Akademik   Personel 
Ankara Üniversitesi Ödünç Hizmeti
Bilkent Üniversitesi Ödünç Hizmeti
Gazi Üniversitesi Ödünç Hizmeti
Hacettepe Üniversitesi Ödünç Hizmeti
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ödünç Hizmeti
Çankırı Karatekin Üniversitesi Ödünç Hizmeti
Ahi Evran Üniversitesi Ödünç Hizmeti
Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Merkezi Bilimsel Kütüphanesi Ödünç Hizmeti
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Ödünç Hizmeti

 

Milli Kütüphane ile yapılan Protokol doğrultusunda üniversitemiz mensuplarının (akademik personel, lisans ve lisansüstü öğrenciler) kurum kimlikleriyle üye olmaları gerekmektedir. Böylelikle sunulan tüm imkanlardan yararlanabilirler.