Ankara Yıldırım Beyazıt University
|

GAP-IOS Projesi’nin 1. Çalıştay’ı Ankara’da Gerçekleştirildi

single

Avrupa Birliği tarafından, Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar faaliyeti programı kapsamında fonlanan ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin kordinatör olduğu Golden Age Platform: Inclusion of Senior Citizens to Virtualised Environments with Lifelong Learning Facilities (“Altın Yaş Platformu: Yaşlı Vatandaşların Hayat Boyu Öğrenme Olanakları Çerçevesinde Çevrim İçi Ortamlara Dahil Edilmesi”) Projesi’nin 1. Çalıştay‘ı; 07-09 Aralık 2021 tarihleri arasında, Altındağ Belediyesi ev sahipliğinde Ankara’da düzenlendi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu ve Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Karabudak’ın da açılış konuşmalarıyla katıldığı çalıştayda eğiticilerin eğitimine yönelik olarak ortaklar tarafından hazırlanan modüller sunularak ve proje çıktılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Altındağ Belediyesi, Ankara Üniversitesi, Türkiye Emekliler Derneği ile Almanya, İspanya ve Portekiz’den ortakların yer aldığı ve AYBÜ Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Seldağ Güneş Peschke’nin yürütücülüğünü yaptığı GAP-IOS projesi kapsamında, farklı disiplinlerden akademisyen ve uzmanların katılımıyla; 65+ yaş üstü bireylerin toplumda üretken olmaları, toplumsal konularla ilgilenmeleri, aktif yaşam seviyesine ulaşmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.