Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
|

“Türkiye Bilim Diasporasının Yurda Dönüş ve Türkiye ile Profesyonel İş Birliği Olasılıklarının Analizi” Projesi (Sponsor: YTB)