Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
|

1. Uluslararası İnsani Yardım Sempozyumu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar (ULİSA) Enstitüsü ev sahipliğinde Türk Kızılay Derneği ve Türkiye Diyanet Vakfı ortaklığında “1. Uluslararası İnsani Yardım Sempozyumu'' gerçekleştirilecektir.

Geleneksel devlet diplomasisinin yanında sivil grup ve organizasyonların da etkili olabildiği insani diplomasinin bir alt dalı olarak kabul edilen insani yardım, yardımlaşmaya ve zor zamanlarda destek olmaya dayanmaktadır. Dünyada çok ciddi insani krizlerle karşı karşıya olduğumuz gerçeğiyle, günümüzde yaklaşık 245 milyon insan acil insani yardıma ihtiyaç duymaktadır. Afetler, savaş, iç çatışma, göç hareketlilikleri, salgın hastalıklar, kuraklık ve etnik ayrımcılık ve açlığın insani krizlere sebebiyet verdiği görülmektedir. Günümüzde insani yardım, bayrak dalgalandırmanın, gönüllere ve zihinlere hitap etmenin ve yumuşak gücün en stratejik araçlarından biridir. İnsani yardımın ekonomik, siyasi, sosyolojik, psikolojik, sağlıkla ve ilahiyatla ilgili pek çok boyutu bulunmaktadır. Mevcut sosyoekonomik farklılıklar, ulusal ve uluslararası gelir dağılım eşitsizliklerinin artışı ve doğal afetler gibi konular insani yardımın önemini artırmaktadır. İnsani yardım çalışmalarının uygulamada olduğu kadar teoride de desteklenen çalışmaların varlığı elzemdir. Bu bağlamda sempozyum kapsamında insani yardım alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası örgütler, üniversiteler, sivil toplum örgütlerinin ve insani yardım alanında akademik çalışmalar yürüten akademisyen ve uzmanların bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır. Sempozyumda insani yardım çerçevesinde; ekonomi, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, sağlık, ilahiyat ve sosyal hizmet gibi pek çok konu ele alınarak alandaki farklı yaklaşımlar tartışılacaktır.

Ankara’da gerçekleştirilecek olan 1. Uluslararası İnsani Yardım Sempozyumu’na katılımlarınız bizleri mutlu edecektir. İnsani yardım alanının pek çok boyutunun ele alınacağı sempozyuma, sunum ve bildirileriniz ile katkılarınızı bekleriz.


ONUR KURULU

DÜZENLEME KURULU

1. Prof. Dr. İbrahim AYDINLI
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü

2. Doç. Dr. İbrahim DEMİR
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ULİSA) Müdürü

3. Dr. İbrahim ALTAN
Türk Kızılay Genel Müdürü

4. İhsan AÇIK
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyet II. Başkanı

5. Dr. Öğr. Üyesi Md. Nazmul ISLAM
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ULİSA)

6. Dr. Selman Salim KESGİN
Türk Kızılay

7. Arş. Gör. Gülşen YILMAZ
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ULİSA)

8. Arş. Gör. Öznur ALBAYRAK
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ULİSA)

9. Arş. Gör. Muhammed ORUÇ
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ULİSA)

BİLİM KURULU

1. Doç. Dr. İbrahim DEMİR
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ULİSA)

2. Dr. Öğr. Üyesi Md. Nazmul ISLAM
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ULİSA)

3. Dr. Selman Salim KESGİN
Türk Kızılay

4. Prof. Dr. Murat ÖNDER
Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

İLETİŞİM VE DETAYLI BİLGİ İÇİN:

E-Posta: ulisa@ybu.edu.tr
Telefon: 0312 906 1319