Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
|

Formlar

ÖĞRENCİLER İÇİN FORMLAR

- Belge Talep Formu

- Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu

- Ders Saydırma Formu

- Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma Talep Formu

- Dilekçe Formu

- Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı (Tezli Yüksek Lisans)

- Kayıt Dondurma İstem Formu

- Kayıt Sildirme Dilekçesi

- Lisansüstü Programlar Arası Geçiş Başvuru Formu

- Not Düzeltme Formu

- Öğrenci Durum Belgesi

- Öğrenci Kimlik Kartı Talep Formu

- Özel Öğrenci Başvuru Formu

- Özel Öğrencilikte Alınan Derslerin Krediye Saydırılması İçin Talep Formu

- Pasif Durumdaki Öğrencilerin Danışman Belirlemesi İçin Form

- Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu

- Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Dilekçesi

- Tez Öneri Formu  (Dil Puanı Gösterir Belge İle Teslim Ediniz.)

- Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Değerlendirme Formu

- Tezsiz Yüksek lisans Mezuniyet Dilekçesi

- Thesis Proposal Form

- Üniversite Dışı Lisansüstü Yatay Geçiş Kayıt Formu

- Üniversite İçi Lisansüstü Yatay Geçiş Kayıt Formu

- Yatay Geçiş Başvuru Formu

- Yönetim Kurulu Karar Tablosu

- Yüksek Lisans İkinci (2) Tez Danışmanı Atama Formu

- Yüksek Lisans Tez Danışmanı Değiştirme Formu

- Yüksek Lisans Tez Konusu Değişikliği Formu

- Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu

- Yüksek Lisans Tez Sınav Jürisi Atama Formu      

- Dönem Projesi Yazım Kılavuzu   

- Proje Teslim ve Yayım İzin Formu

- Proje Yazım Kuralları Kontrol Formu

AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL İÇİN FORMLAR

- Yayım izin formu

- Ders Telafi Formu

- İzin Formu

- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi