Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
|

Güvenlik Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

Başvuru

Online başvuru için TIKLAYINIZ.
Başvuru detaylarına göz atmak için TIKLAYINIZ.

Programa kabul aldıktan sonra kayıt için TIKLAYINIZ.

 

Amaç ve Kapsam

Günümüz toplumlarının güvenlik algı, tehdit ve sorunları son derece karmaşıklaşmış ve çeşitlenmiştir. Güvenlik tehditleri askeri tehditle sınırlı kalmayıp toplumsal hayatın her alanını ve toplumun her kesimini hedef alır hale gelmiştir. Güvenlik kavramı evirilerek hibrit savaş, asimetrik savaş, vekalet savaşı, ekonomik savaş, kur savaşları, ticari savaş, biyolojik savaş ve siber savaş gibi güvenlik çalışmalarının konusu olması gereken birçok savaş çeşidi ve güvenlik sorunu türemiştir.

 

Bu bağlamda çağdaş güvenlik çalışmaları, güvenliği sadece sıcak çatışmayı kapsayan askeri güç ve kapasite ile sınırlı tutmamakta, daha kapsayıcı ve bütüncül bir gelişim göstermektedir. Bu yüzden, toplumların güvenlik çıktılarını maksimize etmek için, demografi, göç, çevre, ekonomi, finans, sağlık, gıda, siber hayat, enerji vb. gibi alanları, disiplinlerarası bir yaklaşımla ve güvenlik çalışmaları bağlamında ele almak elzemdir.

Çağdaş güvenlik kavramı çerçevesinde tasarlanan bu tezli yüksek lisans programı, öğrencilere uluslararası düzeyde kamu sektörünün ve özel sektörün ihtiyaç duyacağı teorik ve pratik beceri ve arkaplanı sunacaktır. Program, öğrencilerin kariyerlerinin gelişimine katkıda bulunup onlara ülke ve dünya güvenliğine daha iyi hizmet edebilmeyi mümkün kılacak donanımı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Programın misyonu, yeni nesil analistleri, akademisyenleri, karar alıcıları, danışmanları ve uygulayıcıları, bugünün uluslararası ortamında toplumların ve hükümetlerin karşılaştığı güvenlik sorunları konusunda eğitmektir.

Güvenlik Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, mühendislik, sosyoloji, tarih ve halk sağlığı gibi bilim dalları ile etkileşim içinde bulunan disiplinlerarası bir yüksek lisans programı olarak düşünülmüştür. Program, güvenlik sorunlarını bütüncül ve disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alacaktır. Özellikle Türkiye’nin çevre ülkelerine yoğunlaşarak, güvenlik sorunlarının ekonomik, tarihi, siyasi, askeri, dış politik, kültürel ve sağlık boyutlarını içeren bir yüksek lisans programı olması öngörülmektedir.

Önerilen programın metodolojisi, mevcut benzer programlardan farklıdır. Bu fark, disiplinlerarası bir yaklaşımla programın istatistiki /sayısal yöntemler, etki analizi/ekonomik değerlendirme, sosyal ağ analizi, oyun teorileri, karar teknikleri, coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ve yapay zekâ gibi öğrencilere veri, kanıt, bulgu ve analiz odaklı teknik donanım kazandırılacak dersler içermesinden gelmektedir. Bu fark sayesinde öğrenciler, ulusal ve küresel güvenlik sorunlarına daha güçlü bir analitik yaklaşımla yaklaşabilecek, çalışmalarında hem analiz hem de sunum için zengin araç ve yöntemleri kullanabilme becerisine sahip olacaklardır.

Güvenlik Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Öğretim Programı

DERS KODU

DÖNEM

DERS ADI

KREDİ

AKTS

TÜR

SES 501

GÜZ

Introduction to Security Studies

3

20

Zorunlu

SES 503

GÜZ

Scientific Research Methods and Ethics in Security Studies

3

20

Zorunlu

SES 505

GÜZ

Emerging Threats in European Security

3

10

Seçmeli

SES 507

GÜZ

Economics of Defense and Security

3

15

Seçmeli

SES 509

GÜZ

Maritime Security of Turkey and International Law of the Sea

3

10

Seçmeli

SES 511

GÜZ

Ethnic Conflict and Civil War

3

10

Seçmeli

SES 513

GÜZ

Social Network Analysis in Security Studies

3

15

Seçmeli

SES 515

GÜZ

Economic Approaches to Global Security

3

10

Seçmeli

SES 517

GÜZ

Organization Theories in Security Studies

3

10

Seçmeli

SES 519

GÜZ

Systems Engineering in Security Studies

3

10

Seçmeli

SES 521

GÜZ

Soft Power Strategy and The Future of Power

3

10

Seçmeli

IRI 501

GÜZ-BAHAR

Specialty Fıeld Course

 

8

Zorunlu

IRI 503

GÜZ-BAHAR

Seminar

 

10

Zorunlu

 

SES 502

BAHAR

Statistics and Quantitative Methods in Security Studies

3

20

Zorunlu

SES 504

BAHAR

Energy and Environmental Security

3

15

Seçmeli

SES 506

BAHAR

Impact Assessment and Policy Analysis in Security Studies

3

15

Seçmeli

SES 508

BAHAR

Conflict and Security in the Middle East

3

10

Seçmeli

SES 510

BAHAR

International Security

3

10

Seçmeli

SES 512

BAHAR

Intelligence Disciplines and Defence Technologies

3

10

Seçmeli

SES 514

BAHAR

Political Violence

3

10

Seçmeli

SES 516

BAHAR

Contemporary Security Challenges and Turkey

3

10

Seçmeli

SES 518

BAHAR

Selected Topics in Security Studies: Health, Food, and Cyberspace

3

10

Seçmeli

SES 520

BAHAR

Games and Strategies in Security Studies

3

10

Seçmeli

SES 522

BAHAR

Artificial Intelligence and Security

3

10

Seçmeli

SES 524

BAHAR

Systems Analysis and Design in Security Studies

3

10

Seçmeli

SES 526

BAHAR

American Foreign Policy and Global Security

3

10

Seçmeli

SES 532

BAHAR

Asia and Indo Pacific Security and Strategy

 

10

Seçmeli

IRI 506

GÜZ-BAHAR

Thesis

 

30

Zorunlu

 

Yüksek Lisans Derecesi Almak İçin Gerekli Olan Toplam Kredi Sayısı İle Alınması Gereken Zorunlu Ve Seçmeli Dersler

Güvenlik Çalışmaları programını başarıyla tamamlayabilmek için, üçü (3) zorunlu ve biri (1) seminer dersi olmak üzere, toplamda dokuz (9) ders alınarak en az 120 AKTS’nin başarılı bir şekilde tamamlaması gerekmektedir. Ayrıca, bütün öğrenciler, mezun oluncaya değin, uzmanlık alan dersine de kayıt yaptırmalıdırlar. Tez aşamasında olan öğrenciler ise, uzmanlık alan dersine ek olarak, tez çalışması dersine kayıt olmalıdırlar.

Ders İçerikleri

SES 501 - Introduction to Security Studies- 20 AKTS

Bu derste, uluslararası güvenlik çalışmalarında var olan belli başlı teoriler, realizmden post-modern yaklaşımlara kadar, eleştirel bir şekilde derste ele alınacak ve tartışılacaktır. Derste temel güvenlik kavram ve teorilerini açıklanacak, öğrencilere güvenlik konularında analitik ve kritik düşünme becerileri kazandırılacaktır.

SES 503 - Scientific Research Methods and Ethicsin Security Studies - 20 AKTS

Bu ders, öğrencileri, sosyal bilimlerde araştırma usulleri ile tanıştırmayı, onlara araştırma kabiliyeti kazandırmayı hedefler. Ders, bilim felsefesi, bilimsel yazım, kaynak gösterme, bilimsel etik ve bilimsel yayın hazırlığı gibi konularda öğrencilere donanım kazandırmayı amaçlar.

SES 505 - Emerging Threats in European Security - 10 AKTS

Bu ders, Avrupa Birliği’nin (AB) süregelen güvenlik ve dış politikalarının analiz edilmesini amaçlamaktadır. Ders, aynı zamanda AB’nin kurumsallaşmasındaki önemli tarihi gelişmeleri de incelemektedir. Dersin amacı, öğrencileri AB’nin güvenlik ve dış politikalarının irdeleyebilecekleri teorik, metodolojik ve tarihi yetilerle donatmaktır.

SES 507 - Economics of Defense and Security - 15 AKTS

Bu ders, savunma ve güvenlik hizmetlerinin üretim ve finansmanını konu alır. Ders, doğal kaynaklar dağılımı, faiz oranları, döviz kurları, ticaret açıkları, göç dalgaları gibi olguların ülke ve bölgelerin güvenlikleri üzerindeki etkilerini analiz eder. Ders, ekonomik etkenlerin mevcut küresel güvenlik üzerindeki etkilerini teorik ve ampirik şekilde inceleyerek, öğrencilerin uluslararası güvenlik, ticaret savaşları ve ekonomik yapı arsındaki ilişkiyi anlamalarını hedefler.

SES 509 - Maritime Security of Turkey and International Law of the Sea - 10 AKTS

Türkiye’nin Deniz Güvenliği ve Uluslararası Deniz Hukuku dersi Türkiye'nin deniz güvenliği ve uluslararası deniz hukukuna bir giriş niteliğindedir ve daha ileri çalışmalar için seçilen konuların temellerini ve giriş sayısını kapsamayı amaçlamaktadır. Bu ders, günümüzün önde gelen konularından bazıları da dahil olmak üzere bazı önemli deniz güvenliği konularına ve uluslararası deniz hukuku konularına odaklanacaktır. Seçilen konular arasında Deniz güvenliği, Uluslararası Deniz hukukunun gelişimi, Türk Boğazlarının hukuki rejimi, Türk Boğazlarının güvenliği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yargı yetkisine ilişkin sınırlandırma konuları, Türkiye'nin deniz güvenliği, denizlerin siber güvenliği yer almaktadır.Bu konular, öğrencilerin uluslararası deniz hukuku ve deniz güvenliği alanları konularını ileri düzeyde analiz etmesini ve sentezlemesini sağlar.

SES 511 - Ethnic Conflict and Civil War - 10 AKTS

Soğuk savaşın ardından devletlerarası savaşların sayısı dramatik şekilde azalırken, sivil savaşların ve etnik çatışmaların sayısı ciddi artış gösterdi. Bu tür savaşlar, müdahil olan aktörlerin sayısına da bağlı olarak çözülmesi oldukça zor olabilmekte, savaş sonrası yeniden inşa, adalet ve barışın sağlanması konularında zor seçenekler sunmaktadır. Bu ders etnik çatışma ve sivil savaşları farklı yönleriyle ve farklı vakalar ışığında ele alacaktır.

SES 513 - Social Network Analysis in Security Studies - 15 AKTS

Önerilen bu ders kapsamında öğrencilerin güvenlik konularında sosyal ağ analizinin temel varsayımlarına ilişkin teorik bir altyapıya sahip olması, teorik altyapının temel uygulama alanlarını programlar aracılığıyla öğrenmesi hedeflenmektedir. Ders, karar alıcı birimler ve oyuncular arasındaki etkileşimlerin frekans, uzaklık, zayıflık/güçlülük bakımından analizini konu alır.

SES 515 - Economic Approaches to Global Security - 10 AKTS

Bu ders, bir bilim olarak iktisatın güvenlik söylemine entegre edilmesini ve güvenlik çalışmalarında belirleyici bir unsur olarak ele alınmasını amaçlamaktadır. Ayrıca ekonominin güvenlik, çatışma, tehdit gibi kavramlarla ilişkilendirilebilen belirli sorunların çözümünde matematiksel ekonomik modeller uygulama becerilerinin kazandırılmasını hedeflemektedir.

SES 517 - Organization Theories in Security Studies - 10 AKTS

Bu ders öğrencilerin, örgüt ve teori kavramlarını tanımlayabilmelerini ve güvenlik alanında örgütlerin gelişim süreci, örgütlerin varlık nedenleri ve örgüt araştırma alanının gelişimini özetleyebilmeleri, örgütlere farklı bakış açılarını öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Ders, güvenlik çalışmalarının konusu olabilecek birimlerin organize olma biçimlerini teorik çerçeveler içinde ele alır.

SES 519 - Systems Engineering in Security Studies - 10 AKTS

Bu ders, kaos ve sistemin ne olduğunu anlatır. Aralarındaki felsefi ilişkiyi ve geçişleri gösterir. Sistem, kriz ve kaos süreçlerinin tanımlamalarını yaparak aralarındaki mantıki bağlantıları ortaya çıkarır. Bunun için de farklı sistem yaklaşımlarını açıklar.

SES 521 - Soft Power Strategy and The Future of Power - 10 AKTS

SES 502 - Statistics and Quantitative Methods in Security Studies - 20 AKTS

Bu ders, istatistik ve nicel yöntemlerden yararlanarak güvenlik çalışmalarında uzmanlaşan öğrencilerin güvenlik meselelerini sayısallaştırılan şekillerde ifade etme düşünmelerine yatkınlık kazanmalarını amaçlamaktadır. Ders boyunca araştırma sorusu oluşturma, hipotez geliştirme, metodoloji seçimi, veri toplama, veri yönetimi, veri analizi, sonuç çıkarma, alıntılama, referans verme teknikleri, araştırmada etik gibi konular, teorik ve uygulamalı bir şekilde açıklanır. Derste kullanılacak veri setleri ve örnekler daha çok güvenlik konularını içerecektir.

SES 504 - Energy and Environmental Security - 15 AKTS

Enerji kaynaklarının dağılımı ve geçiş yolları global güvenlik üzerinde önemli etkileri olan alanlardan biridir. Bu ders, öğrencilere, mevcut küresel sistemde enerji ve çevre konularının birbirleriyle ilişkisini, uluslararası güvenlik sistemine yaptıkları etkiler üzerinden öğretmeyi amaçlar.

SES 506 - Impact Assessment and Policy Analysis in Security Studies - 15 AKTS

Bu ders, kıt kaynakların en değerli kullanım yerlerinin tespitine yarayacak sistematik karşılaştırma yaklaşımlarını içerir. Öğrencilere güvenlik alanında siyaset yapıcıların ve karar vericilerin bir politika ya da projenin olası ve öngörülen etkilerini değerlendirebilmelerini sağlayacak ve ilgili kararların amaçları ne ölçüde karşıladığı/karşılayabileceği bilgi ve becerilerini kazanmalarını sağlayacaktır. Böylece aktörler, süreçler ve olası sonuçlar birlikte değerlendirilebilecektir.

SES 508 - Conflict and Security in the Middle East - 10 AKTS

Bu dersin amacı, öğrencilerin Ortadoğu'da kronikleşmiş belli başlı ihtilaflar ile güvenlik meselelerine vakıf olmasını sağlamaktır. Ders kapsamında bölgede ortaya çıkmış tarihsel ve güncel güvenlik sorunlarının ve ihtilafların arka planı, mevcut durumu, tarafların pozisyonları ve literatürdeki tartışmalar ele alınacaktır.

SES 510 - International Security - 10 AKTS

Bu ders, öğrencilerin uluslararası güvenlik literatür ve pratiğindeki güncel konuları kavramasını ve tartışmasını hedefler. Ders, uluslararası güvenlik sorunlarını tarihi ve güncel vaka çalışmaları etrafında ele alır.

SES 512 - Intelligence Disciplines and Defence Technologies - 10 AKTS

Bu ders, öğrencilerin, savunma teknolojileri ve istihbarat alanındaki yeni teknolojik gelişmeleri öğrenmesini ve takip edebilmesini hedefler. Ders, istihbarat ve savunma teknolojilerini tarihi ve güncel vaka çalışmaları etrafında ele alır.

SES 514 - Political Violence - 10 AKTS

Bu ders siyasal şiddet adını verdiğimiz olgunun farklı yansımalarını ve türlerini incelemektedir. Ders, terörizmin tek 'siyasal' şiddet tarzı olup olmadığı ve 'siyasal'dan ne anladığımızı güncelleyip güncellemememiz gerektiği sorularını tartışmaktadır.

SES 516 - Contemporary Security Challenges and Turkey - 10 AKTS

Türkiye jeopolitik konumu nedeniyle güvenlik konusunda ciddi sorunların üstesinden gelmek zorundadır. Bu ders, öğrencilere, çağdaş güvenlik sorunlarının Türkiye’ye yansımalarını göstermek ve tartışmak için tasarlanmıştır.

SES 518 - Selected Topics in Security Studies: Health, Food, and Cyberspace - 10 AKTS

Bu ders, güvenlik çalışmalarını sağlık, gıda ve siber alan konuları etrafında ele almaktadır. Can güvenliği nihayetinde sağlık ve yaşam kalitesi ile ilgilidir. Gıda ve bilgi güvenliği de kaliteli yaşamın önemli bir parçasıdır. Bu bağlamda ders, sağlık, gıda ve siber alandaki güvenlik sorunlarını bir seçilmiş konular çerçevesinde ele almaktadır.

SES 520 - Games and Strategies in Security Studies - 10 AKTS

Oyun teorisi, rasyonel ajanlar arasında karşılıklı bağımlılık durumları olarak tanımlanan stratejik durumların analizlerini yapmakla ilgilidir. Oyun kuramı; iklim değişikliğini engelleme çabaları, devletlerarası çatışmalar, ticaret anlaşmazlıklarının çözümü gibi birçok gerçek-dünya vakasına uygulanabilir. Bu ders boyunca oyun teorisi, gerçek dünyadaki stratejik durumlarla ilişkilendirilecektir. Böylece soyut oyun teorisi ile uluslararası politik ekonomi, uluslararası kamu politikası ve uluslararası güvenlik uygulamaları arasında bağlantılar kurulacaktır.

SES 522 - Artificial Intelligence and Security - 10 AKTS

Yapay zeka (AI) ekonomi, toplum ve devletteki değişimlerin temel itici gücü olması nedeniyle günümüzde, ulusal ve uluslararası siyasi tartışmaların da önemli bir konusu haline gelmiştir. Yapay zekanın dış politika ve savunma üzerindeki etkilerinin yanında iç güvenlik üzerine etkileri de göz ardı edilemiyor. Özellikle, AI tabanlı uygulamaların, AI teknolojisi üzerindeki rekabetin ve bunun sonucunda ortaya çıkan güç değişimlerinin, AI'nın düzenlenmesi ve yönetişiminin ve istihbarat servislerinin faaliyetlerindeki değişikliklerin yol açtığı beklenen çatışma ve hatta savaş riskleri barındırmaktadır. Bu ders planı yapay zeka, ulusal ve uluslararası güvenlik politikalarına ilişkin teorik ve uygulamalı materyalleri içermektedir.

SES 524 - Systems Analysis and Design in Security Studies - 10 AKTS

Sistem, kriz ve kaos süreçlerinin değişik metodlarla analiz edilerek değerlendirilmesini anlatır. Sistemin diğer sistemlerle ilişkilerini araştırır ve çalışılan bir sistemin, sistemler sistemi olup olmadığını değerlendirir. Bu değerlendirmeler için çeşitli yaklaşımlar ve metodlar kullanır. Var olan bir sistemin nasıl onarılıp iyileştirilebileceğini gösterir. Yeni bir sistem kurulacaksa da temelden adım adım nasıl kurulum yapılacağını anlatır.

SES 526 - American Foreign Policy and Global Security - 10 AKTS

Bu ders, Amerika’nın süregelen güvenlik ve dış politikalarının analiz edilmesini amaçlamaktadır. Ders, aynı zamanda ABD’nin kurumsallaşmasındaki önemli tarihi gelişmeleri de incelemektedir. Dersin amacı, öğrencileri ABD’nin güvenlik ve dış politikalarının irdeleyebilecekleri teorik, metodolojik ve tarihi yetilerle donatmaktır.

SES 532 - Asia and Indo Pacific Security and Strategy - 10 AKTS