Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
|

Danışma Kurulu

Prof. Dr. İbrahim Aydınlı

Rektör

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi


 

 

Prof. Dr. Birol Akgün

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi


 

 

Prof. Dr. Fatih Savaşan

Rektör

Sakarya Üniversitesi


 

 

Prof. Dr. Yusuf Tekin

Rektör

Hacı Bayram Veli Üniversitesi