Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
|

Müdürün Mesajı

 

Doç. Dr. İbrahim Demir

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ULİSA) yakın zamanda faaliyete geçmiş olan bir kurumdur. Faaliyet alanlarından birisi olarak akademik ve stratejik çalışmalar yapmayı planlamaktadır. Bu kapsamda panel, seminer ve sempozyum gibi bilimsel etkinlikleri hazırlamakta ve birçok bilimsel faaliyetler yapmayı hedeflemektedir. Düzenli olarak tekrarlamayı ve geleneksel hale getirmeyi planladığımız Seminer/panel ve eğitim programları serilerinde sizlerle birlikte olmaktan tüm ULİSA personeli olarak büyük sevinç duyacağız.

İlerleyen yıllarda daha büyük ve geniş katılımlı toplantılarda bir araya gelmek en büyük isteğimiz. Yeni bir heyecanla bölgesinde yükselen Türkiye gibi Türk akademisinin de yeni bir heyecana ihtiyacı olduğu hepimizin malumudur. İşte bu heyecanı hep birlikte hissedebilmek hedefini daima temel çalışma ilkemiz ve motivasyon kaynağımız olarak tutmayı ve bu amaca doğru atılan bütün adımları da desteklemeyi büyük bir sorumluluk olarak kabul etmekteyiz.

Hedef olarak etrafına daha duyarlı bir ülkenin vatandaşları olmayı düşleyen, sahip olduğu topraklardan sadece arpa buğday değil ama o topraklara ait bir ruh bir fikir bir ekol çıkarabileceğine inanmış fikir insanlarının bir araya gelebileceği bir meclis oluşturabilmek amacıyla bu proje, bu stratejik hedef belirlenmiştir. Bu çerçevede de bundan sonra düzenlemeye devam edeceğimiz bilimsel etkinliklerde de beraber olmayı diliyoruz.

Enstitü faaliyetlerimize duyduğunuz ilgi için hepinize teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum. Çalışmalarımızla ilgilenen ve bunlara katkıda bulunan tüm akademisyen ve uzmanlara teşekkür eder saygılar sunarım.

Doç. Dr. İbrahim Demir

Enstitü Müdürü