Suriyeli Sığınmacıların Uyum ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

AnasayfaDUYURULAR

Suriyeli Sığınmacıların Uyum Ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ev sahipliğinde ve Uluslararası ilişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ULİSA)  koordinatörlüğünde, Göç Araştırmaları Vakfı (GAV) ve Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Topluluğu’nun (ULİSAT) katkılarıyla,  7 Aralık 2018 tarihinde Etlik yerleşkesi 15 Temmuz Şehitleri Binasında “Suriyeli Sığınmacıların Uyum ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu” düzenlenmiştir. Sempozyum programı; ULİSA Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin,Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül,İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan’ın açılış konuşmalarıyla başlatılmıştır.

Sempozyuma yerli ve yabancı 100 civarında akademisyen katılmış olup katılımcılar; Let’s Science Projesi Özel Oturumu, Sosyal Politika ve Sağlık Oturumu, Güvenlik ve Kimlik Oturumu, Öğrenci Perspektifi Oturumu, Hukuk ve Siyaset Oturumu, Sosyoloji ve Saha Çalışmaları Oturumu, Entegrasyon ve Uyum Oturumu, İktisat, Eğitim ve Uyum Oturumu, Öğretmen Perspektifi gibi ana tema başlıkları altındakioturumlarda tebliğlerini sunmuşlardır. Ayrıca, Sempozyumun icra edildiği hafta boyunca BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Anadolu Ajansından temin edilen fotoğraflarla ‘Göç, Uyum ve Eğitimi Fotoğraf Sergisi’ izleyicilerin ziyareti için açılmıştır.

Sempozyumda, Suriye Krizinden kaynaklanan göçün sosyal, siyasi, ekonomik, sağlık ve eğitim gibi değişik sebepleri üzerinde durulmuş veçözüm yolları önerilmiştir. Bu çerçevede bilhassa da Türkiye’nin; 3.5 milyonu Suriyeli göçmen ve 1.1 milyonu da diğer ülkelerden olmak üzere toplam 4,6 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığı belirtilmiştir. Suriyeli göçmenlerin büyük çoğunlunun, insani değerlere dayalı açık kapı politikası sayesinde Türkiye’ye geldiği ifade edilmiştir. Bunda hiç şüphesiz Türk Halkının yaptığı fedakârlıklar, göçmenlere karşı gösterdiği duyarlık, şefkat, âlicenaplık, anlayış ve yardımlaşmabüyük rol oynamış ve başka ülkelerde sergilenmeyen bu duyarlılıkların her türlü takdirin üzerinde olduğu vurgulanmıştır.

Suriyeli göçmenlerin çoğunluğunun genç ve çocuklardan olduğu gerçeği göz önüne alındığında, Sempozyumun Suriyeli genç göçmenlerin eğitimi üzerine odaklanmasının çok isabetli ve önemli olduğu vurgulanmıştır. Eğitimde elde edilecek başarılı sonuçlar yoluyla bir taraftan genç göçmenlerin toplumsal uyumunun arttırılması, bireysel refah ve hayat kalitelerinin yükseltilmesi sağlanırken diğer taraftan da Türkiye’nin insan kaynağının geliştirilmesine yol açacağı belirtilmiştir. Türkiye’de 5-17 yaş arasında toplam 1 milyon 47 bin genç bulunmakta ve bunların ancak 651 bini ki % 62’lik bir oranı teşkil ediyor, okula devam edebilmektedir. 100 bin Suriyeli genç meslek kurslarına katılırken, 224 bin kişi dil kursu almıştır.

Türk Devletinin ve Halkının tüm bu çabalarına rağmen sosyal ve toplumsal uyum ve eğitim konularında mevcut olan bazı ihtiyaç ve eksiklerin de giderilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bu eksiklikler arasında Türkçe öğretiminin yaygınlaştırılması, yeni okulların açılması, iş ve meslek eğitiminin yaygınlaştırılması, resmi eğitimin dışında kalmış Suriyeli gençlerin eğitime teşvik edilmesi ve kazandırılması gibi hususlar başı çekmektedir.

Bilhassa Suriyeli gençlerin eğitime teşvik edilmesi ve kazandırılması konusunda yeni eğitim teknik ve yöntemlerine duyulan ihtiyaç ta özellikle belirtilmiştir. Bu bağlamda Avrupa Birliği Erasmus+ programı bünyesinde desteklenen ve yürütücülüğünü AYBÜ-ULİSA’nın yürüttüğü “Development and Implementation of Social Science Training Programme for Young Refugees” kısaca (Let’s Science Projesi)  kapsamında, resmi eğitim dışında kalmış Suriyeli sığınmacı gençlere yönelik özgün ve uygun bir öğretim modeli geliştirildiği ifade edilmiştir. Adı geçen proje ile Türkiye’de 18 yaş altında örgün öğretime katılmamış Suriyeli sığınmacı gençlere yönelik hazırlanan eğlenceli bilimsel içeriklerin bulunduğu bilimsel eğitim programı ile onların eğitim yoksunluğunun giderilmesi ve örgün eğitime katılımlarının teşvik edilmesi ve de sosyal uyumlarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Sosyal politika, güvenlik ve kimlik oturumlarında öne çıkan noktalar ise şu şekilde belirtilmiştir; Suriyeli sığınmacılar, yerleştikleri yeni bölgelerde, bölgenin sosyo-ekonomik olarak en alt kesimlerinin işgücü piyasasından aldıkları payı büyük ölçüde devralmaktadır. Bu sebeple, kendileriyle benzer ekonomik koşulları paylaşan toplum kesimleriyle ya da bir önceki dalga sığınmacılar ile aralarında bir duygudaşlık kurulmasından ziyade rekabet oluşturmaktadır. Bu durumun "nöbetleşe yoksulluk" kavramı çerçevesinde bazı olumsuzluklara yol açabileceği belirtilmiştir.Bu ve benzer sorunların giderilebilmesi için yapılması gereken şey, kamuoyu ölçeğinde planlı bir güvenlikdışı-laştırma kampanyası iletoplumdaki Suriyeli sığınmacı algısının değiştirilmesidir.Ayrıca, Suriyeli sığınmacıların, içinde bulundukları topluma uyum göstermelerinin yolları değişik devlet ve STK projeleriyle de desteklenmelidir.

Sempozyumun öğleden sonraki ikinci bölümünde; Öğrenci Perspektifi oturumu ile Suriyeli mülteci gençlerin karşılaştıkları uyum ve eğitim sorunları, Hukuk-Siyaset oturumu ile Suriyeli mülteciler özelinde göçün hukuki ve siyasi boyutları, Sosyoloji-saha çalışmaları oturumunda ise Suriyeli mültecilerin karşılaştıkları sorunlar sokak röportajları ve Muş, Şanlıurfa, Gaziantep’te araştırmacıların yaptığı saha çalışmaları üzerinden tartışılmıştır.

Sonuç olarak 07.12.2018 tarihinde ULİSA tarafından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik Kampüsünde icra edilen “Suriyeli Sığınmacıların Uyum ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu” ile Suriyeli göçmenler konusu çeşitli perspektiflerden özellikle de eğitim açısından ele alınmış olup toplumun ve akademinin ilgisini çekme ve duyarlılığını artırma açısından oldukça isabetli bulunmuştur. Suriyeli göçmenlerle ilgili yukarıda bahsi geçen tüm konularda ve bilhassa da eğitim ve yeni eğitim yöntemlerinin geliştirilmesi konularında sorunlar ortaya konmuş ve çözüm önerileri teklif edilmiştir. Sempozyum, ayrıca toplumsal ilgi ve duyarlılığuın arttırılması açısından da oldukça önemli bulunmuştur.

Sempozyum teşekkür metnine buradan ulaşablirsiniz.

 Sempozyum 1Sempozyum 2

      Copyright © 2011 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Tüm Hakları Saklıdır.