Suriyeli Sığınmacıların Uyum ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu

AnasayfaDUYURULAR

EN/TR

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SYRIAN REFUGEES, ADAPTATION AND EDUCATION

Date: 7 December 2018

Place: Ankara Yıldırım Beyazıt University

International Symposium on Syrian Refugees, Adaptation and Education will be organized by Ankara Yıldırım Beyazıt University, ULiSA.

 

About the Symposium

In recent history, Turkey which has witnessed various migration movements, hosted a considerable number of Syrian refugees along with again increased waves of immigration. This brings many difficulties. Considering that the majority of refugees are children, new roadmaps are required to overcome these challenges. In this context, we believe that the studies, recommendations, and policies carried out in various fields regarding the adaptation of refugees will be strengthened by including the education field. In this vein, the symposium aims to bring a unique perspective by academicians working in different disciplines, independent researchers and experts from public and non-governmental organizations. The main purpose of the symposium is to create a platform where the current situation will be discussed and the permanent solution proposals will be shared and discussed.

We will be pleased to see you in Ankara at the International Symposium on Syrian Refugees, Adaptation and Education which will be organized on December 7, 2018 with the contribution of Göç Araştırmalar Vakfı (GAV) and Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Topluluğu (ULİSAT) under the coordination of ULİSA hosted by Ankara Yıldırım Beyazıt University.

 Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN

on behalf of the symposium committee


Some of the topics are as follows. However, in connection with the topics, the submission for abstracts on different subjects will be taken into consideration;

Topics
Migration and Woman
Migration and Politics
Migration and International Relations
Syrian Refugee Adults and Education
Syrian Refugee Children and Their Education
Migration and Adaptation
Integration Policies
Migration and Social Policies
Comparison of Countries' Education Policies for Refugees
Integration, Language, and Education

Submission

The symposium will be bilingual in Turkish and English.

A proceedings book consisting full papers will be published online. In addition, selected submissions will be published at ULİSA: Journal of International Studies.

 Submissions must be sent to “ulisa@ybu.edu.tr” via e-mail, subject should be submission to  Symposium. The information to be included in the submissions is as follows:

o Contact Information

o Affiliation, title

o Up to 300 words abstracts, titles and 5 keywords

Abstracts and full texts should be written in Cambria character and 1.5 line spacing, 12 for headings, 11 for body text and bibliography and 10 font for footnotes. A footnote citation system should be used in the works.

There is no submission fee for the symposium.

Important Dates

Symposium

7 December 2018

Deadline for abstract submission

5 November 2018

Notification of abstract evaluation results:

12 November 2018

Deadline for full paper submission

3 December 2018

Honor Committee 

Prof. Dr. Metin Doğan  (Ankara Yıldırım Beyazıt University)

Prof. Dr. Birol Akgün (Ankara Yıldırım Beyazıt University)

Prof. Dr. Derya Örs (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu)

Prof. Dr. Fatih Çelebi (Ankara Yıldırım Beyazıt University)

Prof. Dr. Fatih Uşan (Ankara Yıldırım Beyazıt University)

Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan (Atatürk Araştırma Merkezi)

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan (Ankara Yıldırım Beyazıt University)

Prof. Dr.Refik Turan (TDK)

Dr. Serdar Çam (TİKA)

Ünal Koyuncu (GAV)

Organization Committee 

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin  (ULİSA)                                                         

Mehmet Aykut Koçak (ULİSA)

Res. Asst. Burak Bınarcı (ULİSA)

Res. Asst.  Serhan Ünal (ULİSA)

Res. Asst. Tubanur Büyükçolpan (ULİSA)

Res. Asst. Gülşen Yılmaz (ULİSA)                                                                     

Scientific Committee

Prof. Dr. Adriano Scardaccione  (eCampus University)                                                         

Prof. Dr. Birol Akgün (Ankara Yıldırım Beyazıt University)

Prof. Dr. Enrico Landoni (eCampus University)                                                         

Prof. Dr. Hacali Necefoğlu (Kafkas University)                                                                 

Prof. Dr. Hüseyin Çınar (Ankara Yıldırım Beyazıt University)

Prof. Dr. Kenan Olgun (Ankara Yıldırım Beyazıt University)

Prof. Dr. Kudret Bülbül (Ankara Yıldırım Beyazıt University)

Prof. Dr. Mustafa Orçan (Ankara Yıldırım Beyazıt University)

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin (Ankara Yıldırım Beyazıt University)

Prof. Dr. Nurdan Duman (Ankara Yıldırım Beyazıt University)

Prof. Dr. Paula Todini (eCampus University)                                                         

Prof. Dr. Sevinç Aliyeva (Azerbaijan Sciences Academy)                                                                    

Assoc. Prof. Dr. Giray Sadık (Ankara Yıldırım Beyazıt University)

Dr. Eric Goldstein (Emory College of Arts and Sciences)

 Dr.Igor Turitsyn (ATAM)                                                                        

Dr. Igor Zimin (Moscow University)                                                                            

Dr. Liliana Boscan Altın (Bucharest University)                                                               

Dr. Lutz Peschke (University of Bonn)

Dr. Steven Morewood (University of Birmingham)     

Asst. Prof. Dr. Ali Zafer Sağıroğlu (Ankara Yıldırım Beyazıt University) 

Asst. Prof. Dr. Bayram Sinkaya (Ankara Yıldırım Beyazıt University)

Asst. Prof. Dr. Muhammed Hüseyin Mercan (Ankara Yıldırım Beyazıt University)                                         

Secretary

Burak Bınarcı 

Serhan Ünal

Tubanur Büyükçolpan

Gülşen Yılmaz

For questions, please send an e-mail to ulisa@ybu.edu.tr

 

SURİYELİ SIĞINMACILARIN UYUM VE EĞİTİMİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Tarih: 7Aralık 2018

Yer: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ULİSA)  tarafından “Suriyeli Sığınmacıların Uyum ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu düzenlenecektir.

Sempozyum Hakkında

Yakın tarihte çeşitli göç hareketlerine tanıklık etmiş olan Türkiye, günümüz itibariyle yeniden artan göç dalgaları ile birlikte büyük oranda Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapmaktadır. Bu durum, beraberinde birçok zorluğu da getirmektedir. Sığınmacıların büyük çoğunluğunu çocukların oluşturduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu zorlukların üstesinden gelebilmek için yeni yol haritalarına ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Bu çerçevede, mültecilerin uyumlarına yönelik çeşitli alanlarda yapılan çalışmaların, getirilen önerilerin, üretilen politikalarla eğitim ayağını da kapsayarak daha da faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda sempozyum, farklı disiplinlerde çalışan akademisyenler, bağımsız araştırmacılar ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarından uzmanları bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Dolayısıyla, sempozyumun temel amacı, mevcut durumun incelenip kalıcı çözüm önerilerinin paylaşılacağı ve tartışılacağı bir platform oluşturmaktır.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ev sahipliğinde, ULİSA koordinatörlüğünde, Göç Araştırmaları Vakfı (GAV) ve Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Topluluğu’nun (ULİSAT) katkılarıyla,  7 Aralık 2018 tarihinde düzenlenecek Suriyeli Sığınmacıların Uyum ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu’na katılımlarınız bizleri mutlu edecektir. 

 Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN

Sempozyum Düzenleme Kurulu adına

Sempozyumda ele alınacak temel konu başlıkları şu şekildedir. Ancak temel konu başlıklarıyla bağlantılı olmak kaydıyla farklı konularda bildiri başvuruları da değerlendirmeye alınacaktır; 

Konu başlıkları

Göç ve Kadın

Göç ve Siyaset

Göç ve Uluslararası İlişkiler

Suriyeli Sığınmacı Yetişkinler ve Eğitim

Suriyeli Sığınmacı Çocuklar ve Eğitimi

Göç ve Uyum

Uyum Politikaları

Göç ve Soysal Politikalar

Ülkelerin Sığınmacılara Yönelik Eğitim Politikalarının Karşılaştırılması

Uyum, Dil ve Eğitim

Başvuru Koşulları

Sempozyumun dilleri Türkçe ve İngilizcedir.

Tüm tebliğler elektronik sempozyum kitapçığında yayınlanacaktır. Ayrıca, seçilen bazı tam metinler ULİSA: Uluslararası Çalışmalar Dergisi’nde yayınlanacaktır. Başvurular  “ulisa@ybu.edu.tr”  adresine e-posta aracılığıyla gönderilmelidir. E-posta konu başlığına sempozyuma başvuru yazılmalıdır. Başvurularda yer alması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

o  İletişim Bilgileri

o  Bağlı olunan kurum, unvan

o  En fazla 300 kelimeden oluşan bildiri özeti, başlık ve 5 anahtar kelime

Bildiri özetleri ve tam metinler Cambria karakterinde ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalı, başlıklar için 12, gövde metni ve kaynakça için 11, dipnotlar için 10 punto kullanılmalıdır. Eserlerde, dipnotlu atıf sistemi kullanılmalıdır.

Sempozyumun herhangi bir başvuru ücreti bulunmamaktadır.

Önemli Tarihler

Sempozyum tarihi

7 Aralık 2018

Bildiri özeti gönderim son tarihi

5 Kasım 2018

Bildiri özeti değerlendirme sonuçlarının duyurulacağı tarih

12 Kasım 2018

Tam metin gönderim son tarihi

3 Aralık 2018

 

Onur Kurulu

Prof. Dr. Metin Doğan  (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Birol Akgün (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr. Derya Örs (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Başkanı)

Prof. Dr. Fatih Çelebi (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Fatih Uşan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan (Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı)

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Refik Turan (TDK Başkanı)

Dr. Serdar Çam (TİKA Başkanı)

Ünal Koyuncu (GAV Genel Koordinatörü)

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin  (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ULİSA Müdürü)                                                        

Mehmet Aykut Koçak (ULİSA Sekreteri)

Araş. Gör. Burak Bınarcı (ULİSA)

Araş. Gör. Serhan Ünal (ULİSA)

Araş. Gör. Tubanur Büyükçolpan (ULİSA)

 Araş. Gör. Gülşen Yılmaz (ULİSA)                                                                     

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Adriano Scardaccione  (eCampus Üniversitesi)                                                         

Prof. Dr. Birol Akgün (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr. Enrico Landoni (eCampus Üniversitesi)                                                         

Prof. Dr. Hacali Necefoğlu (Kafkas Üniversitesi)                                                                 

Prof. Dr. Hüseyin Çınar (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr. Kenan Olgun (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr. Kudret Bülbül (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof.Dr. Mustafa Orçan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ULİSA)

Prof. Dr. Nurdan Duman (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr. Paula Todini (eCampus Üniversitesi)                                                         

Prof. Dr. Sevinç Aliyeva (Azerbaycan Bilimler Akademisi)                                                                    

Doç. Dr. Giray Sadık (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Dr. Eric Goldstein (Emory College of Arts and Sciences)

 Dr. Igor Turitsyn (ATAM)                                                                        

Dr. Igor Zimin (Moskova Üniversitesi)                                                                             

Dr. Liliana Boscan Altın (Bükreş Üniversitesi)                                                               

Dr. Lutz Peschke (University of Bonn)

Dr. Steven Morewood (University of Birmingham)     

Dr. Öğr. Üye. Ali Zafer Sağıroğlu (AYBÜ GPM)

Dr. Öğr. Üye. Bayram Sinkaya (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üye. Muhammed Hüseyin Mercan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Sekreterya

Burak Bınarcı 

Serhan Ünal

Tubanur Büyükçolpan

Gülşen Yılmaz

Sorularınız için ulisa@ybu.edu.tr adresine e-posta atınız.

 

      Copyright © 2011 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Tüm Hakları Saklıdır.