Uluslararası Çalışmalar Kongresi Programı

AnasayfaDUYURULAR

 

 

 

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ

INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS AND STRATEGIC RESEARCH

 

ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR KONGRESİ

INTERNATIONAL STUDIES CONGRESS

 

10 Mayıs 2018 Perşembe

10 May 2018 Thursday

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik (Doğu) Milli İrade Binası

Ankara Yıldırım Beyazıt University Etlik East Campus

 

PROGRAM

SCHEDULE

 

9.30-10.00: KAYIT (REGISTRATION) 

Block B, Entrance

10.00-10.30: AÇILIŞ KONUŞMALARI (KEYNOTE SPEECHES)

Block B, Conference Room

 

Prof. Mustafa Sıtkı Bilgin

Assoc. Prof. Seyfullah Yıldırım

 

10.45-12.15: ÖZEL PANEL OTURUMU (SPECIAL PANEL SESSION)

Block B, Conference Room

 

Chair: Prof. Mustafa Sıtkı Bilgin

Prof. Fırat Purtaş

Kuruluşunun 25. Yılında TÜRKSOY ve Türk Cumhuriyetlerinin Kültürel Bütünleşmesi

Gazi Uni.

Prof. Birol Akgün

Crisis in Global Governance and Turkey

AYBU

Prof. Seyfettin Erşahin

Ortantalizmin Hz. Muhammed İçin Kullandığı Kavramların Doğu-Batı İlişkilerindeki Rolü

Ankara Uni.

Assoc. Prof. Seyfullah Yıldırım

 Sovyetler Birliği Döneminde Türk Dünyasına Uygulanan Asimilasyon Politikaları: Kazakistan Örneği

AYBU

 

12.15-13.00: ÖĞLE YEMEĞİ (LUNCH BREAK)

 

SIMULTANEOUS SESSIONS

 

SESSION I  (13.00-14.30)

Class A210: Politics & Security in Turkey and its Neighbourhood

Chair: Prof. H. Mustafa Eravcı

Asst. Prof. Erkam Sula

A New Methodological Approach to Analyze Foreign Policy: The Case of Turkey

AYBU

Özge Taylan

Mapping Turkey’s Middle Class

AYBU

Dr. Başar Baysal

Securitization of Saddam Regime Before the 2003 Iraq War

Bilkent Uni.

Çağla Lüleci

Domestic Threats and Foreign Policy Agenda: A Security Perspective on Turkey’s Iran Policy

Bilkent Uni.

 

Class A211: Middle East, Caucasia and Theopolitics

Chair:Asst. Prof. İbrahim Ethem Arıoğlu

Asst. Prof. Bayram Sinkaya

Social Movements and Revolutions in the Middle East

AYBU

Kenan Aslanlı

Russia-Iran relations: rapprochement of “hedgehogs”

AYBU

Prof. Ömer Yılmaz

Misyonerlik Faaliyetleri ve Bunun Teopolitik Boyutları

AYBU

Assoc. Prof. Yıldız Deveci Bozkuş

Avrupa Birliği’nin Kafkasya Politikalarına Genel Bir Bakış

AYBU

 

Class A213: Orientalism

Chair: Asst. Prof. Fatih Cemil Özbuğday

Assoc. Prof. Kevser Baş

Oryantalizm ile Feminizm Arasında Kadın Yazarların Eserleri

AYBU

Asst. Prof. Ali Bilgenoğlu & Selahattin Çiftçi

Bir Batılı Seyyahın Hatıralarında Oryantalizm’in İzlerini Sürmek: Edward William Lane’in Gözünden 19.Yy Mısır Toplumu Ve Kültürü

Adnan Menderes Uni.

Assoc. Prof. Yasin Yılmaz

Oryantalistlerin Üzerinde Durduğu Bazı İslamî Kavramlar

AYBU

Asst. Prof. Sertaç Timur Demir

Batı Medyasında Terör Türkiye ve Anlatısı

Gümüşhane Uni.

 

20 dakika Çay-Kahve Arası

Coffee Break: 20 mins

 

SESSION II (14.50-16.20)

Class A210: Environmental Issues and Energy

Chair: Assoc. Prof. Yaşar Baytal

Prof. Mehmet Akif Özer & Reha Bayansar

Ekolojik Hareketten Siyasi Popülizme Alman Yeşil Parti Örneği

Gazi Uni.

Asst. Prof. Arzu Al & Ömer Çakır

Sürdürülebilir Kalkınmada Enerji Verimliliği: Türkiye Örneği

Marmara U.

Büşra Bayramoğlu

Gürcistan’da Büyük Güçlerin Enerji Rekabeti

AYBU

Serhan Ünal

Suriye İç Savaşının Nedeni Enerji Değil

METU

 

Class A211: Migration and Refugees I

Chair: Asst. Prof. Erkam Sula 

Salih Kalkan

Göç ve Çocuk: Göçmen Çocukların Sosyal Uyumu Ve Eğitimi

Kahramanmaraş S. İ. Uni.

Burak Bınarcı

Suriyeli Genç Sığınmacıların Durumu ve Alternatif Çözüm önerisi: Let's Science

AYBU

Ceren Zengin Kaya

Migration Policies and the Security Perception of EU

AYBU

Kadir Ertaç Çelik

Kimlik Olgusu Perspektifinden Türkiye'deki Suriyeli Mültecilerin Türkiye-Suriye İlişkilerindeki Rolü ve Etkisi: Konstrüktivist Bir Bakış

Gazi Uni.

 

Class A213: International System and Economic Integrations

Chair: Asst. Prof. Bayram Sinkaya

Selim Öterbülbül

Türk Dış Politikası ve Liberal Uluslararası Düzenin Krizi

Ege Uni.

Gökhan Yaşa

Küreselleşmenin Güvenlik Boyutu: Hibrit Savaş ve Yeni Nesil Tehditler

AYBU

Dr. Murat Kürkçü

Ekonomik Entegrasyonların Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkilerinin Analizi

Maliye Bk.

Dr. Yasemin Konukçu

21. Yüzyılda ABD’de Kapitalist Gelişim ve Sermaye Davranışları

Bilecik Şeyh Edebali Uni.

 

Kübra Öztürk

Türkiye’de Avrupalılaşma Süreci: Yerel Yönetim Reformu Üzerinden Bir İnceleme

Marmara U.

 

20 dakika Çay-Kahve Arası

Coffee Break: 20 mins

 

SESSION III (16.40-18.40)

 

Class A210: Migration and Refugees II

Chair: Prof. Hüseyin Çınar

Hakan Türkoğlu

Türkiye’de Bulunan Suriyeli Mülteciler Sosyal Medya Algı Araştırması

Independent Researcher

Damla Kocatepe

Uluslararası Göç Olgusu: Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri

Kafkas Uni.

Hasan Yurdakul & Taner Taşmurat

Medyada Mülteciler İle Terörün Bağdaştırılıması: Göstergebilimsel Bir Analiz

Gazi Uni.

Asst. Prof. Halim Zeren & Alper Yılmaz

Uluslararası Örgütler Ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Uluslararası Göç Üzerindeki Etkileri: Türkiye’deki Suriyeliler Örneği

Adnan Menderes Uni.

 

Selvet Çetin

Küresel Güç Siyasetindeki Rolü Açısından İslamofobik Politikaların Türk Göçmenler Üzerindeki Etkisi

Independent Researcher

 

Class A211: Eurasian Politics

Chair: TBA

Yusuf Alper Oyar

Avrasyacılık ve Kazakistan Avrasyacılığı ile Türkiye’deki Avrasyacılığın Bağlamı

AYBU

Assoc. Prof. Seyit Ali Avcu

Soft Power and Strategic Communication of Russia in Central Asia

AYBU

Asst. Prof. Viktoriia Demydova

Crimea After 2014: External Dimension

Gelişim Uni.

Dr.Akbota Zholdashbekova

Threats and Perspectives of BRI of China to Central Asia

Eurasian National Uni.

 

Class A213: Turkey’s International Relations

Chair: TBA

Prof. Mehmet Seyfettin Erol

Türk Dış Politikasında Bir Denge Unsuru Olarak Rusya Faktörü ve Astana Sürecinin Geleceği

Gazi Uni.

Nur Cafoğlu & Eda Bekçi

Turkey and EU on Visa Liberalization Process: Lessons from Albania and FYROM

AYBU

Asst. Prof. Barış Çağlar

Tehdit, Sistem ve İttifak:
21. Yüzyıl Küreselleşme Dinamiklerinde Türk-Amerikan İlişkileri

MEF Uni.

Dr. Reşat Şakar

Türk-Rus İlişkileri Bağlamında Bir Model Olarak Rus Eğitim Sistemine Genel Bir Bakış

AYBU

 

 

18.45 FINAL REMARKS

 

      Copyright © 2011 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Tüm Hakları Saklıdır.