Uluslararası Çalışmalar Kongresi Bildiri Çağrısı

AnasayfaDUYURULAR

ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR KONGRESİ   

TEMA: KÜRESEL DEĞİŞİMLER VE TÜRKİYE

 

Tarih: 10 Mayıs 2018

Yer: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversite, Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü tarafından Uluslararası Çalışmalar Kongresi düzenlenmektedir.

 

Kongre Hakkında

Küreselleşme, geniş çapta köklü değişimleri beraberinde getirmiştir. Bu değişimlerin bir kısmı küresel olarak her yerde aynı etkiyi gösterse de birçoğu her toplum tarafından çeşitli şekillerde ve yerel bir üslupla benimsenmiştir. Bu bağlamda, bu kongrede cevabı aranan sorular, Türkiye’nin küresel değişimlere nasıl tepki gösterdiği, uyum sağladığı ve bu değişimleri nasıl benimsediğinin yanında küresel ölçekte benzer etkileri yaratan gelişmelerin Türkiye’de hangi özgün değişimlere yol açtığıdır.

Kongre, disiplinler arası bir tutum izlemektedir ve Küresel Değişimler ve Türkiye temasını geniş kapsamlı konular aracılığıyla işlemeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, tarih, sosyoloji, iktisat, kültürel çalışmalar ve temayla ilişkili diğer tüm çalışma alanlarından katılımlar beklenmektedir.

ULİSA olarak kongrede öncelik vereceğimiz konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

 

Tematik konu başlıkları:

·         Küreselleşme ve Uluslararası Siyaset

·         Medeniyetler Çatışması

·         Küresel Terör ve Uluslararası Kuruluşlar

·         21. Yüzyılda Jeopolitik

·         Bölgeselcilik

·         Yükselen Milliyetçilik

·         Hegemonya

·         Göç

·         Hibrit (Karma) Savaş

·         Siberpolitik

·         Neokolonyalizm Tartışmaları

·         Oryantalizm

·         Misyonerlik ve Teopolitik

·         Enerji, İklim ve Çevre

·         Ekonomik Entegrasyonlar

 

Bölgesel Konu Başlıkları

·         Büyük Ortadoğu Projesi

·         Sömürgecilik ve Ortadoğu

·         Ortadoğu’da Toplum ve Siyaset

·         Avrasya Siyaseti

·         Doğu Asya Siyaseti ve Yükselen Çin

·         BRICS, Çok Kutupluluk ve Uluslararası Sistem

 

Katılım Koşulları

·         Kongre hem bireysel başvurulara hem de panel başvurularına açıktır. Tüm bildiri özetleri basılacaktır ve seçilen makaleler ULİSA: Uluslararası Çalışmalar Dergisi’nde yayımlanacaktır.

·         Panel başvuruları, 4 bireysel makale başvurusu ve bir başkan/tartışmacıdan oluşmalıdır.

·         Başvurular ulisa@ybu.edu.tr adresine e-posta aracılığıyla gönderilmelidir. Başvurularda yer alması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

o  İletişim Bilgileri

o  Bağlı olunan kurum, unvan

o  En fazla 300 kelimeden oluşan bildiri özeti, başlıkve 5 anahtar kelime

o  100-200 kelimeden oluşan kısa özgeçmiş

Bildiri özetleri ve tam metinler Cambria karakterinde ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalı, başlıklar için 12, gövde metni ve kaynakça için 11, dipnotlar için 10 punto kullanılmalıdır. Eserlerde, dipnotlu atıf sistemi kullanılmalıdır.

Kongrenin herhangi bir başvuru ücreti bulunmamaktadır.

 

Bildiri Özeti Başvuruları için Son Tarih

30 Mart 2018

Tam Metin Makale Gönderimleri için Son Tarih

30 Nisan 2018

 

Onur Kurulu

Metin Doğan                                                                         Serdar Çam

Derya Örs                                                                             Refik Turan

Mehmet Ali Beyhan                                                              Mehmet Köse

Şeref Ateş                                                                             

 

Düzenleme Kurulu

Musa Kazım Arıcan                                                              Hüseyin Çınar

Kudret Bülbül                                                                        Birol Akgün

Mustafa Sıtkı Bilgin                                                               İsmail Erkam Sula

Buğrahan Bayram                                                                Ceren Zengin Kaya

Eda Bekçi Arı                                                                       Serhan Ünal

Burak Bınarcı                                                                       Mehmet Aykut Koçak

 

Bilim Kurulu

Steven Morewood                                                                 Birol Akgün

Hacali Necefoğlu                                                                   Mustafa Sıtkı Bilgin

Sevinç Aliyeva                                                                       Giray Sadık

Liliana Boscan Altın                                                               Bayram Sinkaya

Igor Zimin                                                                               İsmail Erkam Sula

Igor Turitsyn                                                                           Eric Goldstein

Kenan Olgun

Sekreterya

Buğrahan Bayram                                                                  Burak Bınarcı

Mehmet Aykut Koçak                                                             Ceren Zengin Kaya

                                                                           

Sorularınız içinulisa@ybu.edu.tr adresine e-posta atınız.

      Copyright © 2011 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Tüm Hakları Saklıdır.