ETKİNLİKLER

AnasayfaETKİNLİKLER

Let's Science Proje Toplantısı

Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ULİSA) koordinatörlüğünde yürütülen ve ERASMUS + KA2 programı kapsamında AB Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen “Let’s Science” projesi kapsamında 28 Ağustos tarihinde Bonn'da ulusötesi toplantı gerçekleştirildi. Detaylı incele

'Let’s Science' Projesi

Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ULİSA) koordinatörlüğünde yürütülen ve ERASMUS + KA2 programı kapsamında AB Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen “Let’s Science” projesi kapsamında çalışmalar hızla devam ediyor. Detaylı incele

Uluslararası Çalışmalar Kongresi

ULİSA tarafından organize edilen Uluslararası Çalışmalar Kongresi 10 Mayıs 2018 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik Milli İrade Yerleşkesi Konferans salonunda gerçekleştirildi. Detaylı incele

TR-ABD İlişkileri Paneli Gerçekleştirildi

AYBÜ Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ULİSA) tarafından Türkiye ile ABD arasında son dönemde yaşanan gerginlikleri ve ikili ilişkilerin muhtemel geleceğini ele alan “Türkiye’nin Dış İlişkilerinin Son 10 yılı Seminer Serisi - 8: Türkiye-ABD İlişkileri” başlıklı seminer 22 Kasım 2017 tarihinde akademisyen ve öğrencilerin yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi. Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin’in açılış konuşmasını yaptığı seminere, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin açılış konuşmasında George S. Harris’in “Troubled Alliance” ifadesine atıfla ikili ilişkileri sorunlu ortaklık olarak açıklayarak son dönemde iki ülke arasında yaşanan problemlere değindi. Ardından, Prof. Dr. Hüseyin Bağcı 1945 sonrası Türkiye-ABD İlişkilerinde olumlu gelişmelerin yaşandığı 3 altın dönemi ve sorunlu alanları ele alan bir sunum yaptı. Prof. Bağcı, Demokrat Parti dönemi, Turgut Özal dönemi ve AK Parti hükümetlerinin ilk dönemini altın yıllar olarak değerlendirilirken; Johnson mektubu ve 1974 Kıbrıs müdahalesi, haşhaş ekimi meselesi, incirlik üssü ve 6. Filo olayları, çuval meselesi ve son dönemde ortaya çıkan PYD/YPG, ve vize krizi gibi gelişmeleri de ikili ilişkilerin sorunlu alanları olarak açıkladı. Katılımcıların yoğun ilgi ile takip ettiği ve soru-cevap bölümü ile devam eden seminer, Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI’ ya katkıları için teşekkür sertifikası takdim edilmesiyle sona erdi. ULİSA tarafından düzenlenen ilgili seminer serisi kapsamında bir sonraki etkinlik “Türkiye Suriye ilişkileri" başlığı altında Aralık ayında gerçekleştirilecek Detaylı incele

ULİSA: Uluslararası Çalışmalar Dergisi

ULİSA tarafından yılda iki sayı olarak yayınlanan Uluslararası Çalışmalar Dergisi'nin ilk sayısı çıktı! yayınlanan makalelerin ayrıntısına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Detaylı incele

TR- ABD İlişkileri Paneli 22 Kasım 2017

22.11.2017 Tarihinde ULİSA'da "Türkiye'nin Dış İlişkilerinin Son 10 Yılı" panel serisi kapsamında TR-ABD İlişkileri paneli gerçekleştirilecektir. İlgili panele Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI konuşmacı olarak katılacaklardır. Detaylı incele

Ankara Uluslararası İlişkiler Lisansüstü Sempozyumu (AUİLS) - 2017

Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için etkinliğin üzerine tıklayınız. Detaylı incele

Türkiye'nin Dış İlişkilerinin Son On Yılı Panel Serisi 7 : Turkiye-Rusya İlişkileri

27 Aralık 2016 tarihli Türkiye-Rusya İlişkilerinin Son 10 yılı Paneline tüm ilgililer davetlidir. Panelimiz Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin moderatörlüğünde gerçekleşecek olup alanında uzman değerli hocalarımız Doç. Dr. Toğrul Ismayil (TOBB ETÜ), Yrd. Doç. Dr. Seçkin Köstem (Bilkent Üniversitesi) ve Prof. Dr. Fırat Purtaş (Gazi Üniversitesi) katılımlarıyla gerçekleşecektir. Panelimize tüm ilgilileri davet ediyor ve teşriflerinizi bekliyoruz. Detaylı incele

"Sykes-Picot gizli Antlaşmasının 100. Yılında Ortadoğu ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu"

ULİSA ile ATAM ortaklığında "Sykes-Picot gizli Antlaşmasının 100. Yılında Ortadoğu ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu" 1-2 Aralık 2016 tarihlerinde AYBÜ Etlik Yerleşkesi Doğu Kampüs Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. Detaylı incele

Akademi-Think Tank – Bürokrasi Buluşmaları

“Akademi - Think Tank - Bürokrasi Buluşmaları” ile bu kurumlar arasındaki köprülerin güçlü bir şekilde kurulmasını ve bu kurumlar arasında ortak çalışmalar yapılmasını sağlayacak bir platform olmayı amaçlamaktadır. İlgili kurumların temsilcilerini güncel sorunlar hakkında önceden belirlenmiş gündemler çerçevesinde bir araya getirecek olan bu etkinlikte, ilgili konu üzerine her gruptan belirlenecek bir temsilci tarafından sunumlar yapılması ardından katılımcılar ile karşılıklı soru/cevap ve tartışma ortamı oluşturulması planlanmaktadır. Detaylı incele

ULİSA “Uluslararası İlişkiler Simülasyonları”

Simülasyon, gerçek hayatta karşılaştığımız bir durumun bir benzerini yaratma çalışmasıdır. Temel amacı gerçeğe en yakın koşullarda nasıl davranılabileceği konusunda bilgi sahibi olmaktır. Simülasyonlar, genellikle rolleri önceden belirlenmiş oyuncular tarafından oynanırlar. Uluslararası ilişkiler simülasyonları çerçevesinde ULİSA’nın hedefi katılımcıları da belirli süreçlerin içerisine dahil ederek Uluslararası ilişkiler ve Strateji gibi konularda aktif öğrenme teknikleriyle eğitmektir. Detaylı incele

ULİSA “Kolokyum: Araştırma Tartışma Serisi”

Özellikle “sosyal” bilimler çatı teriminin de ifade ettiği üzere, akademi içerisinde sosyalleşme, ortaya konan işlerin niteliğini belirleyebilecek kadar önemlidir. Akademisyen olmak isteyen kişilerin araştırmalarını sunup nitelikli yorumlarla etkin olarak tartışabileceği yarı-resmi ortamlar oluşturmak, üniversite genelinde yüksek kalitede işler ortaya koyan, araştırma-merkezli bir akademik kültürün ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. Bu sosyalleşme etkisinin yanı sıra, Kolokyum oturumlarının, geleceğin akademisyenlerini, ileride içinde bulunacakları tez jürisi, konferans ve çalıştay gibi resmi ortamlara aşina hale getirmesi beklenmektedir. Detaylı incele

ULİSA “Bilim Felsefesi, Yöntem ve Kuram” Seminerleri

Yıl boyunca çeşitli aralıklarda yapılacak olan bu seminerlerle lisansüstü öğrencilere ve akademik çalışmalarla ilgilenen diğer bireylere bu üç alanın önemine dair bilgiler verilmesi ve akademik çalışmalardaki bu farkındalığın geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Detaylı incele

ULİSA ”Sorunlar/Çözümler Çalıştayı-Raporu”

Sorunlar/Çözümler Çalıştayı ULİSA bünyesinde dış politika ve strateji konularında ULİSA yönetim kurulunca belirlenecek birtakım konular çerçevesinde, Türkiye’nin güncel sorunlarının tartışıldığı ve bu sorunlara çözüm önerilerinin geliştirildiği raporların hazırlandığı yıllık çalıştaydır. Detaylı incele

ULİSA “Anadolu’dan Ortaklar” Programı

Anadolu’dan Ortaklar programı YBÜ çatısı altında ülkemizde bulunan üniversiteler bünyesinde uluslararası ilişkiler ile strateji konularında çalışmalar yapan bölüm ve enstitüler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve bağlantılar kurulmasını amaçlayan bir etkinliktir. Detaylı incele

ULİSA Tematik/Kavramsal ve Kuramsal Tartışma Toplantıları

Bu toplantılar uluslararası ilişkiler ve strateji ile ilgili kavramların doğuşu, gelişimi ve ne anlama geldiğinin akademik bir ortamda tartışılmasını sağlamak üzere planlanmıştır. Detaylı incele

ULİSA “Türkiye’nin Komşuları” ve “Türk Dış Politikasında Son 10 Yıl” Seminerleri

Bu seminerler Türkiye’nin komşu ülkeler ve bölgeler ile ilişkisinin derinlemesine analiz edildiği toplantılardır. Detaylı incele
      Copyright © 2011 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Tüm Hakları Saklıdır.