Öğrenme Danışmanlığı Programı (LAP)

Click here for the English version.

Danışmanlık hizmeti için tıklayınız.

ÖĞRENME DANIŞMANLIĞI PROGRAMI (LAP)

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bağımsız Öğrenme Merkezimiz bünyesinde Öğrenme Danışmanlığı Programı (Learning Advisory Program / LAP) yürütülmektedir. Ön araştırmaları 2014-2015 akademik yılında başlayan program, 2015-2016 akademik yılı itibariyle uygulanmaya başlanmıştır. Danışmanlık hizmeti almak için öğrenme danışmanlarımızdan önceden randevu alabilir, herhangi bir zamanda da danışmanların programlarına bağlı olarak destek isteyebilirsiniz.

ILC’de Öğrenme Danışmanlığı Programı’nın geliştirilmesi öncesinde çok sayıda ihtiyaç analizi çalışması yapılmıştır. Bunlara ek olarak, yapılan akademik temelli araştırmalar sonucunda ilk çalışmalar hazırlık programını tekrar eden öğrencilerle birlikte gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında danışmanlık sürecini destekleyecek materyaller geliştirilmiş, bu dokümanlar üzerinde öğrenci ve danışman geri bildirimleri ışığında çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.

Hangi Konularda Danışmanlık Talep Edebilirsiniz?

Öğrencilerimize temel olarak aşağıdaki konularda öğrenme danışmanlığı sunulmaktadır:

     > Hedef belirleme

     > Öğrenme Planı hazırlama

     > Sorunların belirlenmesi

     > Her birey için en uygun öğrenme strateji ve tekniklerinin belirlenmesi

     > Zaman yönetimi

     > Öğrenme kaygısı

     > Motivasyon

     > Dil sınavları ve sınav stratejileri

     > Bireysel gereksinimlere uygun öğrenme kaynaklarının önerilmesi

Sunulan danışmanlık hizmeti çerçevesinde üzerinde durulan beceriler her ne kadar yabancı dil öğrenme kapsamında olsa da, tüm bu becerilere yaşamın her alanında gerek duyulmaktadır. Elde edilecek gelişimin öğrencilerimizin akademik hayatlarına ve gelecekte kariyer gelişimlerine katkıda bulunacağı öngörülmektedir.

Öğrenme Danışmanlığı Ne Değildir?

Öğrenme Danışmanlarının temel görevi öğrenme süreçlerinizi nasıl daha iyi yöneteceğinizi sizlere öğretmektir. Danışmanların herhangi bir dilbilgisi konusunu anlatmak, yaptığınız ödevleri veya çalışmalarınızı kontrol etmek, yazdığınız kompozisyonları kontrol etmek gibi sorumlulukları olmadığını unutmayın.

Öğrenme Danışmanlığının Genel Çerçevesi

Öğrenme Danışmanlığı  Programı’nda Kato ve Mynard (2016)* tarafından geliştirilen “Yansıtmacı Diyalog” modeli temel alınmaktadır. Bu kapsamdaki adımlar aşağıda özetlenmektedir:

1. AŞAMA Öğrencinin öğrenme danışmanı ile yeni tanıştığı; öğrenme sürecini nasıl yöneteceği ve dil öğreniminde hangi noktalarda desteğe ihtiyacı olduğu ile ilgili farkındalığının henüz fazla olmadığı bir aşamadır. Danışmanlığın ne olduğu ve danışmanından beklentilerinin neler olması gerektiği konularında da kısıtlı bilgiye sahiptir. Bu nedenle, danışman ve öğrenci arasında sağlıklı bir diyalogun kurulması, danışman tarafından öğrencinin yeterince tanınması, öğrenme hedeflerinin belirlenmesi, bu hedeflere yönelik adımların atılması ve öğrenci gelişiminin kaydedilmesi aşamasıdır.

2. AŞAMA Öğrencinin öğrenme sürecine ilişkin farkındalık geliştirdiği ve süreçte yaşadığı zorlukların nedenlerini anlamaya başladığı bir aşamadır. Danışmanı yardımıyla netlik kazanan vizyonu sayesinde öğrenme sürecini daha derinlemesine değerlendirebilmekte ve ifadelerinde belli miktarda üst-dil kullanabilmektedir.

3. AŞAMA Öğrencinin öğrenme sürecinde sürekli olarak kullandığı yapıları, tekrarladığı davranışları keşfetmeye ve bu süreci eleştirel olarak analiz etmeye başladığı bir aşamadır. Öğrenci, bakış açısı değiştirmesi sayesinde bir aydınlanma anı (‘aha’ moment) yaşar. Bu sayede kendine olan güveni artar ve artık ifadelerinde üst-dil kullanmaya alışmıştır. Ancak yine de danışman desteğine ihtiyaç duymaktadır.

4. AŞAMA Öğrencinin öğrenme sürecini bütünüyle sahiplendiği ve bağımsız öğrenmeyi içselleştirdiği bir aşamadır. Farkındalığı yüksek olan öğrenci artık yeni durumlarla karşılaştığında kendi stilini uyarlayabilmekte, alternatif stratejiler geliştirebilmektedir. Öğrenme sürecini kontrollü bir şekilde sürdürebilmekte, ifadelerinde üst-dili doğal olarak kullanabilmektedir. Bu aşamada hedeflenen, öğrencinin kendisi için bağımsız, bireysel danışmanlık yapmaya başlaması, nasıl daha başarılı olabileceği konusunda fikir geliştirebilmesi, geçmişe dönük değerlendirmeler ve ileriye dönük planlamalar yapabilmesidir.

* Kato, S. & Mynard, J. (2016). Reflective Dialogue: Advising in language learning. New York: Routledge

Bağımsız Öğrenme Merkezi Öğrenme Danışmanları

Tarık Uzun (uzuntarik@gmail.com)

Dr. Hatice Karaaslan

Stephanie L. Howard

Müge Akgedik Can

Mümin Şen

Gökçe Arslan

Abdulkadir Güllü

Ebru Sınar Okutucu

Gamze Güven Yalçın

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danışmanlık hizmeti için tıklayınız.