Misyon ve Vizyon

Misyon
 
Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun temel amacı, öğrencilerine İngilizce dil eğitimi vererek öğrencilerin akademik çalışmaları ve mesleki yaşamlarında, bu dili günümüzde yabancı dil eğitiminde uluslararası düzeyde uygulanan kalite koşulları doğrultusunda etkin bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır.
 
Bu amaçla, “Avrupa yabancı diller ortak çerçevesi” kapsamında belirlenmiş “öğrenim – öğretim – ölçme – değerlendirme” ile ilgili amaç ve hedefler, profesyonel bir akademik ve idari yönetim tarafından yüksekokul müfredatı kapsamında uygulanmaktadır. 
 
Hazırlık okulunda öncelikle genel ve akademik İngilizce, daha sonra sürekliliği sağlamak amacıyla, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin eğitim dili İngilizce olan ilgili fakülte ve bölümlerinin lisans ve lisans sonrası düzeylerdeki İngilizce gereksinimlerini karşılayan mesleki İngilizce programları hazırlanmıştır. 
 
Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun deneyimli ve nitelikli akademik kadrosunun yönetiminde, ders içi eğitim faaliyetlerine ek olarak destek vermek amacıyla, en son gelişmiş eğitim teknolojisiyle kurulup donatılmış “bağımsız öğrenim merkezi” ve “ öğretim-öğrenim merkezi”, lisans ve lisans sonrası öğrencilerine hizmet sunmaktadır. 
 
Vizyon
 
Modern fiziki yapılanması, işleyen teknik altyapısı ve yetkin akademisyen kadrosu ile yüksek öğretimde toplam kaliteyi yakalamak, dil öğrenimindeki çağdaş yaklaşımları, yöntem ve teknikleri hedef ve amaçlarımızla birleştirmek, öğrencilerimizin her an ulaşabilecekleri ders kaynakları oluşturmak ve akademik nitelikleri gelişmiş yüksekokullardan biri olmaktır.