Programlar

 
Kullanıcı Sayısı: 8994 
Eğitimci Sayısı:111 
 
UZEM Genel Kullanım Durumu:
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dersleri: % 75
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dersleri: % 5
Desteklenen Diğer Faaliyetler: % 20
 
Uzaktan eğitim yöntemiyle verilen dersler
1) Tüm Fakülteler (5500 kullanıcı)
Türk Dili I-II (lisans)
Türk İnkılap Tarihi I-II (lisans)
 
2) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (890 kullanıcı)
25 adet aktif ders verilmektedir.